Show simple item record

The financial balance of the preschool child care system in the Czech Republic
dc.contributor.advisorKurtinová, Olga
dc.creatorRuml, Jiří
dc.date.accessioned2017-06-01T09:31:43Z
dc.date.available2017-06-01T09:31:43Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/77674
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá vývojem dostupnosti předškolní péče o děti v České republice po roce 1990 a jeho vztahem k harmonizaci rodinného a pracovního života žen. Cílem práce je odhalit možné budoucí perspektivy tohoto vývoje a jejich případný dopad na ekonomiku země. V úvodu práce je nejprve nastíněn demografický vývoj obyvatelstva a změny v přístupu k rodinné politice v České republice po roce 1990. Poté následuje vymezení systému předškolní péče v ČR a analýza vývoje dostupnosti předškolní péče o děti a zaměstnanosti žen na trhu práce. Za účelem odhadu budoucího vývoje je provedena projekce počtu potenciálních zájemců o služby předškolní péče a projekce předpokládaného počtu matek s malými dětmi v roce 2020. Z výsledků projekcí vyplývá, že by současná kapacita mateřských škol mohla být, v souvislosti s poklesem počtu živě narozených dětí, dostatečná již ve školním roce 2019/2020. Přesto se České republice pravděpodobně nepodaří včas naplnit cíle Evropské unie na minimální účast dětí na předškolním vzdělávání vycházející z Barcelonských kritérií a strategie Evropa 2020. Nedostatečná dostupnost zařízení předškolní péče má výrazně negativní dopad na zaměstnanost žen s malými dětmi, čímž Česká republika přichází o poměrně velký ekonomický potenciál. Podle hrubého odhadu by začlenění těchto žen na pracovní...cs_CZ
dc.description.abstractThe thesis deals with the development of availability of preschool childcare in the Czech Republic after 1990 and its relation to the harmonization of family and working life of women. The aim of this work is to identify possible future perspectives of this development and its potential impact on the economy of the country. In the introduction, it is firstly outlined how the demographic development and the approach to family policy changed in the Czech Republic after 1990. After that follow a specification of the system of preschool care in the Czech Republic and an analysis of development of the availability of preschool childcare and of employment of women in the labour market. For the estimation of future development, a projection of potential candidates for preschool care services and a projection of expected number of mothers with young children in 2020 are conducted. The results of the projections indicate that the current capacity of kindergartens could be sufficient already in the school year 2019/2020, in the context of the decreasing number of live births. Nevertheless, the Czech Republic is likely to fail to fulfil timely the objectives of the European Union for the minimum participation of children in preschool education based on the Barcelona criteria and the strategy Europe 2020. Insufficient...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectpředškolní péčecs_CZ
dc.subjectharmonizace pracovního a rodinného životacs_CZ
dc.subjectpopulační vývojcs_CZ
dc.subjectrodinná politikacs_CZ
dc.subjectČeská republikacs_CZ
dc.subjectpreschool careen_US
dc.subjectharmonization of work and family lifeen_US
dc.subjectpopulation developmenten_US
dc.subjectfamily policyen_US
dc.subjectCzech Republicen_US
dc.titleFinanční bilance systému předškolní péče o děti v České republicecs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-09-14
dc.description.departmentDepartment of Demography and Geodemographyen_US
dc.description.departmentKatedra demografie a geodemografiecs_CZ
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.identifier.repId145841
dc.title.translatedThe financial balance of the preschool child care system in the Czech Republicen_US
dc.contributor.refereeŠťastná, Anna
dc.identifier.aleph002027665
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineDemografiecs_CZ
thesis.degree.disciplineDemographyen_US
thesis.degree.programDemografiecs_CZ
thesis.degree.programDemographyen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra demografie a geodemografiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Demography and Geodemographyen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csDemografiecs_CZ
uk.degree-discipline.enDemographyen_US
uk.degree-program.csDemografiecs_CZ
uk.degree-program.enDemographyen_US
thesis.grade.csDobřecs_CZ
thesis.grade.enGooden_US
uk.abstract.csDiplomová práce se zabývá vývojem dostupnosti předškolní péče o děti v České republice po roce 1990 a jeho vztahem k harmonizaci rodinného a pracovního života žen. Cílem práce je odhalit možné budoucí perspektivy tohoto vývoje a jejich případný dopad na ekonomiku země. V úvodu práce je nejprve nastíněn demografický vývoj obyvatelstva a změny v přístupu k rodinné politice v České republice po roce 1990. Poté následuje vymezení systému předškolní péče v ČR a analýza vývoje dostupnosti předškolní péče o děti a zaměstnanosti žen na trhu práce. Za účelem odhadu budoucího vývoje je provedena projekce počtu potenciálních zájemců o služby předškolní péče a projekce předpokládaného počtu matek s malými dětmi v roce 2020. Z výsledků projekcí vyplývá, že by současná kapacita mateřských škol mohla být, v souvislosti s poklesem počtu živě narozených dětí, dostatečná již ve školním roce 2019/2020. Přesto se České republice pravděpodobně nepodaří včas naplnit cíle Evropské unie na minimální účast dětí na předškolním vzdělávání vycházející z Barcelonských kritérií a strategie Evropa 2020. Nedostatečná dostupnost zařízení předškolní péče má výrazně negativní dopad na zaměstnanost žen s malými dětmi, čímž Česká republika přichází o poměrně velký ekonomický potenciál. Podle hrubého odhadu by začlenění těchto žen na pracovní...cs_CZ
uk.abstract.enThe thesis deals with the development of availability of preschool childcare in the Czech Republic after 1990 and its relation to the harmonization of family and working life of women. The aim of this work is to identify possible future perspectives of this development and its potential impact on the economy of the country. In the introduction, it is firstly outlined how the demographic development and the approach to family policy changed in the Czech Republic after 1990. After that follow a specification of the system of preschool care in the Czech Republic and an analysis of development of the availability of preschool childcare and of employment of women in the labour market. For the estimation of future development, a projection of potential candidates for preschool care services and a projection of expected number of mothers with young children in 2020 are conducted. The results of the projections indicate that the current capacity of kindergartens could be sufficient already in the school year 2019/2020, in the context of the decreasing number of live births. Nevertheless, the Czech Republic is likely to fail to fulfil timely the objectives of the European Union for the minimum participation of children in preschool education based on the Barcelona criteria and the strategy Europe 2020. Insufficient...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra demografie a geodemografiecs_CZ
dc.identifier.lisID990020276650106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV