Show simple item record

The competitiveness of public transport on example of the Pardubice Region
dc.contributor.advisorMarada, Miroslav
dc.creatorHrbek, Martin
dc.date.accessioned2017-06-01T09:06:20Z
dc.date.available2017-06-01T09:06:20Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/77541
dc.description.abstractKonkurenceschopnost veřejné hromadné dopravy na příkladu Pardubického kraje Abstrakt Tato diplomová práce je věnována konkurenceschopnosti veřejné hromadné dopravy v obcích Pardubického kraje. Konkurenceschopnost je chápána zejména ve smyslu rozdílu ceny a času jízdy mezi prostředky veřejné a individuální dopravy a také z hlediska skutečné poptávky v obcích, tedy podílu vyjíždějících veřejnou dopravou. Dalšími parametry volby dopravního prostředku, která je v této práci brána jako hlavní indikátor konkurenceschopnosti, je počet spojů veřejné dopravy a stupeň automobilizace. Hlavním cílem této práce je zjistit, jak závisí vyjížďka veřejnou dopravou na ostatních dopravních charakteristikách obcí. Pro výběr signifikantních proměnných byla využita analýza vícenásobné lineární regrese, pro vysvětlení podílu vyjíždějících z obcí metoda geograficky vážené regrese. Většina datových podkladů je z veřejných databází (Katastr vozidel Ministerstva dopravy, Sčítání lidu, domů a bytů, digitální geografické databáze ArcČR a CEDA) a webových portálů (OREDO, IDOS), část byla získána distančním dotazníkovým šetřením ve vybraných obcích. Byl potvrzen očekávaný negativní vztah mezi stupněm automobilizace a počtem spojů veřejné dopravy. Signifikantními proměnnými vysvětlujícími podíl vyjíždějících veřejnou dopravou jsou...cs_CZ
dc.description.abstractThe competitiveness of public transport on example of the Pardubice Region Abstract This diploma thesis is devoted to the competitiveness of public transport in the municipalities of the Pardubice Region. Competitiveness is understood mainly in terms of the price difference between travel time and cost of public and individual car transport, and also in terms of the real demand in the municipalities, thus the share of commuting by public transport. Other parameters of mode choice, that is understood as the main indicator of competitiveness, is the number of public transport lines and automobilization. The main objective of this work is to determine how public transportation depends on the other transport characteristics of municipalities. To select significant variables, multiple linear regression analysis was used. After that, geographically weighted regression was applied in order to explain the share of commuting from municipalities. Most data originate in public databases (The Register of vehicles of Department of Transport, population census, digital geographic databases ArcČR and CEDA) and web portals (OREDO, IDOS), part of the data was obtained within questionnaire survey in selected municipalities. An expected negative relationship between the degree of automobilization and the number of public...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectvolba dopravního prostředkucs_CZ
dc.subjectveřejná hromadná dopravacs_CZ
dc.subjectindividuální automobilová dopravacs_CZ
dc.subjectpracovní vyjížďkacs_CZ
dc.subjectčasová a cenová konkurenceschopnostcs_CZ
dc.subjectgeograficky vážená regresecs_CZ
dc.subjectPardubický krajcs_CZ
dc.subjectmode choiceen_US
dc.subjectpublic transporten_US
dc.subjectindividual car transporten_US
dc.subjectcommuting to worken_US
dc.subjecttime and cost competitivenessen_US
dc.subjectgeographically weighted regressionen_US
dc.subjectthe Pardubice Regionen_US
dc.titleKonkurenceschopnost veřejné hromadné dopravy na příkladu Pardubického krajecs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-05-23
dc.description.departmentDepartment of Social Geography and Regional Develop.en_US
dc.description.departmentKatedra sociální geografie a region. rozvojecs_CZ
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.identifier.repId146978
dc.title.translatedThe competitiveness of public transport on example of the Pardubice Regionen_US
dc.contributor.refereeKvětoň, Viktor
dc.identifier.aleph002092178
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineRegionální a politická geografiecs_CZ
thesis.degree.disciplineRegional and Political Geographyen_US
thesis.degree.programGeografiecs_CZ
thesis.degree.programGeographyen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra sociální geografie a region. rozvojecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Social Geography and Regional Develop.en_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csRegionální a politická geografiecs_CZ
uk.degree-discipline.enRegional and Political Geographyen_US
uk.degree-program.csGeografiecs_CZ
uk.degree-program.enGeographyen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csKonkurenceschopnost veřejné hromadné dopravy na příkladu Pardubického kraje Abstrakt Tato diplomová práce je věnována konkurenceschopnosti veřejné hromadné dopravy v obcích Pardubického kraje. Konkurenceschopnost je chápána zejména ve smyslu rozdílu ceny a času jízdy mezi prostředky veřejné a individuální dopravy a také z hlediska skutečné poptávky v obcích, tedy podílu vyjíždějících veřejnou dopravou. Dalšími parametry volby dopravního prostředku, která je v této práci brána jako hlavní indikátor konkurenceschopnosti, je počet spojů veřejné dopravy a stupeň automobilizace. Hlavním cílem této práce je zjistit, jak závisí vyjížďka veřejnou dopravou na ostatních dopravních charakteristikách obcí. Pro výběr signifikantních proměnných byla využita analýza vícenásobné lineární regrese, pro vysvětlení podílu vyjíždějících z obcí metoda geograficky vážené regrese. Většina datových podkladů je z veřejných databází (Katastr vozidel Ministerstva dopravy, Sčítání lidu, domů a bytů, digitální geografické databáze ArcČR a CEDA) a webových portálů (OREDO, IDOS), část byla získána distančním dotazníkovým šetřením ve vybraných obcích. Byl potvrzen očekávaný negativní vztah mezi stupněm automobilizace a počtem spojů veřejné dopravy. Signifikantními proměnnými vysvětlujícími podíl vyjíždějících veřejnou dopravou jsou...cs_CZ
uk.abstract.enThe competitiveness of public transport on example of the Pardubice Region Abstract This diploma thesis is devoted to the competitiveness of public transport in the municipalities of the Pardubice Region. Competitiveness is understood mainly in terms of the price difference between travel time and cost of public and individual car transport, and also in terms of the real demand in the municipalities, thus the share of commuting by public transport. Other parameters of mode choice, that is understood as the main indicator of competitiveness, is the number of public transport lines and automobilization. The main objective of this work is to determine how public transportation depends on the other transport characteristics of municipalities. To select significant variables, multiple linear regression analysis was used. After that, geographically weighted regression was applied in order to explain the share of commuting from municipalities. Most data originate in public databases (The Register of vehicles of Department of Transport, population census, digital geographic databases ArcČR and CEDA) and web portals (OREDO, IDOS), part of the data was obtained within questionnaire survey in selected municipalities. An expected negative relationship between the degree of automobilization and the number of public...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a region. rozvojecs_CZ
dc.identifier.lisID990020921780106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV