Show simple item record

Notifying and permitting development projects - a comparison of substantive and procedural regulation
dc.contributor.advisorSvoboda, Petr
dc.creatorKlimešová, Dominika
dc.date.accessioned2017-06-01T08:58:50Z
dc.date.available2017-06-01T08:58:50Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/77503
dc.description.abstractTato práce se zabývá ohlašováním a povolováním staveb. Jejím cílem je analyzovat aktuální právní úpravu režimů provádění staveb, včetně nastínění změn v souvislosti s projednávanou novelou zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a srovnat ohlašovací a povolovací režim jak z hlediska hmotněprávního, tak z hlediska práva procesního. Diplomová práce je rozdělena do úvodní kapitoly, osmi kapitol a závěrečné kapitoly. Úvodní kapitola je věnována úvodu do problematiky provádění staveb a jeho postavení v rámci stavebního práva. První kapitola poskytuje historický exkurz do právního vývoje stavebního práva a popisuje platnou právní úpravu stavebního práva v České republice. Druhá kapitola se zabývá vybranými základními pojmy, které jsou podstatné pro provádění staveb. Třetí kapitola se soustřeďuje na organizaci veřejné správy na úseku povolování a ohlašování staveb. Účelem čtvrté kapitoly je poskytnout přehled režimů provádění staveb a jejich stručné shrnutí. Pátá kapitola se zabývá stavbami, které nevyžadují ohlášení ani stavební povolení. Šestá kapitola se zaměřuje na právní úpravu ohlašování staveb, a to jak hmotněprávní, tak procesní. Naproti tomu sedmá kapitola se věnuje hmotněprávní i procesněprávní úpravě povolování staveb....cs_CZ
dc.description.abstractThis thesis deals with notifying and permitting structures. The aim of the thesis is to analyze the current legal regulation of regimes for the realization of structures, including outlining changes in connection with the amendment to the Act No. 183/2006 Coll., on Town and Country Planning and Building Code (Building Act), as amended, and to compare notification and permission regimes from both substantive and procedural law. The thesis is divided into an introductory chapter, eight chapters and a conclusion. The introductory chapter covers an introduction to the realization of structures and its position within building law. The first chapter provides a historical excursion into the legal development of building law and describes applicable legal regulation of building law in the Czech Republic. The second chapter deals with the selected fundamental concepts essential to the realization of structures. The third chapter concentrates on the organization of public administration in the area of notifying and permitting structures. The purpose of the fourth chapter is to provide an overview of the regimes for the realization of structures and their brief summary. The fifth chapter deals with structures which do not require a notification nor a building permit. The sixth chapter focuses on the legal...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectOhlášení stavbycs_CZ
dc.subjectstavební řízenícs_CZ
dc.subjectstavební povolenícs_CZ
dc.subjectNotification of a structureen_US
dc.subjectbuilding permit proceedingsen_US
dc.subjectbuilding permiten_US
dc.titleOhlašování a povolování staveb - srovnání hmotněprávní a procesněprávní úpravycs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-06-01
dc.description.departmentDepartment of Administrative Law and Administrative Scienceen_US
dc.description.departmentKatedra správního práva a správní vědycs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId151790
dc.title.translatedNotifying and permitting development projects - a comparison of substantive and procedural regulationen_US
dc.contributor.refereeHandrlica, Jakub
dc.identifier.aleph002091006
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra správního práva a správní vědycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Administrative Law and Administrative Scienceen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTato práce se zabývá ohlašováním a povolováním staveb. Jejím cílem je analyzovat aktuální právní úpravu režimů provádění staveb, včetně nastínění změn v souvislosti s projednávanou novelou zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a srovnat ohlašovací a povolovací režim jak z hlediska hmotněprávního, tak z hlediska práva procesního. Diplomová práce je rozdělena do úvodní kapitoly, osmi kapitol a závěrečné kapitoly. Úvodní kapitola je věnována úvodu do problematiky provádění staveb a jeho postavení v rámci stavebního práva. První kapitola poskytuje historický exkurz do právního vývoje stavebního práva a popisuje platnou právní úpravu stavebního práva v České republice. Druhá kapitola se zabývá vybranými základními pojmy, které jsou podstatné pro provádění staveb. Třetí kapitola se soustřeďuje na organizaci veřejné správy na úseku povolování a ohlašování staveb. Účelem čtvrté kapitoly je poskytnout přehled režimů provádění staveb a jejich stručné shrnutí. Pátá kapitola se zabývá stavbami, které nevyžadují ohlášení ani stavební povolení. Šestá kapitola se zaměřuje na právní úpravu ohlašování staveb, a to jak hmotněprávní, tak procesní. Naproti tomu sedmá kapitola se věnuje hmotněprávní i procesněprávní úpravě povolování staveb....cs_CZ
uk.abstract.enThis thesis deals with notifying and permitting structures. The aim of the thesis is to analyze the current legal regulation of regimes for the realization of structures, including outlining changes in connection with the amendment to the Act No. 183/2006 Coll., on Town and Country Planning and Building Code (Building Act), as amended, and to compare notification and permission regimes from both substantive and procedural law. The thesis is divided into an introductory chapter, eight chapters and a conclusion. The introductory chapter covers an introduction to the realization of structures and its position within building law. The first chapter provides a historical excursion into the legal development of building law and describes applicable legal regulation of building law in the Czech Republic. The second chapter deals with the selected fundamental concepts essential to the realization of structures. The third chapter concentrates on the organization of public administration in the area of notifying and permitting structures. The purpose of the fourth chapter is to provide an overview of the regimes for the realization of structures and their brief summary. The fifth chapter deals with structures which do not require a notification nor a building permit. The sixth chapter focuses on the legal...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra správního práva a správní vědycs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV