Show simple item record

An audiovisual works
dc.contributor.advisorKřesťanová, Veronika
dc.creatorBluma, Bedřich
dc.date.accessioned2017-06-01T08:58:17Z
dc.date.available2017-06-01T08:58:17Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/77500
dc.description.abstractRESUMÉ Název diplomové práce: Audiovizuální díla Ve své diplomové práci jsem se pokusil shrnout současnou právní úpravu audiovizuálních děl a práv a povinností s nimi spojených. V práci se hlavně orientuji na českou soukromoprávní právní úpravu, zejména zakotvenou v zákoně č. 121/2000 Sb., autorském zákoně, a s ohledem na licenční smlouvu v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, či ostatních právních předpisech. V první kapitole se zaměřuji na různé prameny právní úpravy audiovizuálních děl a její historického vývoje v rámci mezinárodního práva veřejného, sekundárního práva EU a také národní úpravy. Ve druhé, třetí a čtvrté kapitole blíže rozvádím definici pojmu "audiovizuální dílo" a jeho autora a rovněž pak pojem a osobu autora "díla audiovizuálně užitého" a "výkonů audiovizuálně užitých". Tato díla a výkony společně se zvukovými záznamy představují základní prvky, z nichž mohou být audiovizuální díla utvářena. V kapitole páté a šesté zdůrazňuji zvláštní postavení výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů a definuji pojem "výrobce zvukového záznamu" a "výrobce zvukově obrazového záznamu". Kromě toho jsou výrobci zvukově obrazových záznamů navíc nadáni zvláštními právy ve vztahu k autorům děl a výkonů audiovizuálně užitých, a to za účelem nerušeného zhodnocení své investice. V sedmé a osmé...cs_CZ
dc.description.abstractName of the thesis: An audiovisual works In my final thesis, I tried to summarize the current legal regulation of an audiovisual works and the rights and obligation relating thereto. In the thesis, I mainly deal with Czech private law legislation, as regulated particularly in Act No. 121/2000 Coll., Copyright Act, as amended, and with regards to License Agreement in Act No. 89/2012 Coll., Civil Code, as amended, or other legal acts. In the first chapter, I focus on different sources of legal regulation of an audiovisual works and its historical development in public international law, secondary law of the EU and also in national legislation. In the second, third and fourth chapter, I elaborate on the defintion of the term "audiovisual work" and its author, as well as the term and author of a "work audiovisually used" and "performances audiovisually used." These works and performances, together with audio records, constitute basic elements which audiovisual works might be composed of. In chapter five and six, I highlight the specific position of audio and audiovisual records producers and define the term of a "producer of audio record" and "producer of audiovisual record". Moreover, producers of an audiovisual works are given particular rights towards authors of works and performances audiovisually...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectAudiovizuální díla Osobnostní a majetková práva Licenční smlouvacs_CZ
dc.subjectAudiovisual Works Personality and Property Rights Licence Agreementen_US
dc.titleAudiovizuální dílacs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-05-11
dc.description.departmentInstitute of Copyright, Industrial Property and Competition Lawen_US
dc.description.departmentÚstav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžníhocs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId143104
dc.title.translatedAn audiovisual worksen_US
dc.contributor.refereeHolcová, Irena
dc.identifier.aleph002087546
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžníhocs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Institute of Copyright, Industrial Property and Competition Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csRESUMÉ Název diplomové práce: Audiovizuální díla Ve své diplomové práci jsem se pokusil shrnout současnou právní úpravu audiovizuálních děl a práv a povinností s nimi spojených. V práci se hlavně orientuji na českou soukromoprávní právní úpravu, zejména zakotvenou v zákoně č. 121/2000 Sb., autorském zákoně, a s ohledem na licenční smlouvu v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, či ostatních právních předpisech. V první kapitole se zaměřuji na různé prameny právní úpravy audiovizuálních děl a její historického vývoje v rámci mezinárodního práva veřejného, sekundárního práva EU a také národní úpravy. Ve druhé, třetí a čtvrté kapitole blíže rozvádím definici pojmu "audiovizuální dílo" a jeho autora a rovněž pak pojem a osobu autora "díla audiovizuálně užitého" a "výkonů audiovizuálně užitých". Tato díla a výkony společně se zvukovými záznamy představují základní prvky, z nichž mohou být audiovizuální díla utvářena. V kapitole páté a šesté zdůrazňuji zvláštní postavení výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů a definuji pojem "výrobce zvukového záznamu" a "výrobce zvukově obrazového záznamu". Kromě toho jsou výrobci zvukově obrazových záznamů navíc nadáni zvláštními právy ve vztahu k autorům děl a výkonů audiovizuálně užitých, a to za účelem nerušeného zhodnocení své investice. V sedmé a osmé...cs_CZ
uk.abstract.enName of the thesis: An audiovisual works In my final thesis, I tried to summarize the current legal regulation of an audiovisual works and the rights and obligation relating thereto. In the thesis, I mainly deal with Czech private law legislation, as regulated particularly in Act No. 121/2000 Coll., Copyright Act, as amended, and with regards to License Agreement in Act No. 89/2012 Coll., Civil Code, as amended, or other legal acts. In the first chapter, I focus on different sources of legal regulation of an audiovisual works and its historical development in public international law, secondary law of the EU and also in national legislation. In the second, third and fourth chapter, I elaborate on the defintion of the term "audiovisual work" and its author, as well as the term and author of a "work audiovisually used" and "performances audiovisually used." These works and performances, together with audio records, constitute basic elements which audiovisual works might be composed of. In chapter five and six, I highlight the specific position of audio and audiovisual records producers and define the term of a "producer of audio record" and "producer of audiovisual record". Moreover, producers of an audiovisual works are given particular rights towards authors of works and performances audiovisually...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžníhocs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV