Show simple item record

Dispute settlement in the international economic law - selected aspects
dc.contributor.advisorBalaš, Vladimír
dc.creatorCibulková, Barbora
dc.date.accessioned2017-06-02T13:20:52Z
dc.date.available2017-06-02T13:20:52Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/77430
dc.description.abstractTato práce se zabývá řešením sporů v mezinárodním ekonomickém právu, přičemž se soustředí zejména na mechanismus řešení sporů v rámci Světové obchodní organizace (WTO). Cílem práce je zkoumat specifika a vývoj tohoto mechanismu a podrobit jeho fungování podrobnějšímu rozboru prostřednictvím případové analýzy. Objektem případové analýzy jsem zvolila případy, ve kterých Čínská lidová republika (Čína) vystupovala od svého přistoupení do WTO v roce 2001 buď na straně odpůrce, nebo na straně stěžovatele. Vzhledem k tomu, že s přistoupením Číny do WTO byla spojená jistá kontroverze a Čína je velmi známá jako stát, který není příliš nakloněn mezinárodnímu soudnictví, považuji otázku, proč je tento systém pro Čínu přitažlivější než jiné a jaké důsledky by to mohlo mít, za velmi zajímavou. Práce je členěna do čtyř hlavních částí, které jsou dále děleny do kapitol. První část práce zkoumá vývoj mechanismu řešení sporů WTO od jejího předchůdce GATT 1947 a nastiňuje hlavní rysy procesu řešení sporů. V druhé a třetí části je pozornost přesunuta na otázky týkající se Číny, a poskytuje tak základ pro případovou analýzu ve čtvrté části práce. Druhá část se zabývá specifickými okolnostmi přistoupení Číny do WTO a cílem třetí části je načrtnout historické a kulturní důvody, které formovaly přístup Číny k mezinárodnímu...cs_CZ
dc.description.abstractThis thesis deals with the dispute settlement in international economic law. Specifically, it focuses on dispute settlement mechanism within the framework of the World Trade Organization (WTO). The aim of the thesis is to examine specific features and evolution of this mechanism and to look at its functioning through case analysis. As an object of the case analysis I chose to investigate cases which have been filed by or against People's Republic of China (China) since its accession in 2001. The accession of China to the WTO was entailed with some controversy and China is well known as a state which is rather not in favor of international adjudication. Therefore, I would like to discuss why this system is more appealing to China and which consequences it might have. The thesis is divided into four main parts which are further divided into chapters. The first part of the thesis explores evolution of the dispute settlement mechanism of the WTO from its predecessor GATT 1947 and outlines main features of the dispute settlement proceedings. The second and the third parts of the thesis shift focus on China and provide a basis for the case analysis in the fourth part. The second part deals with specific circumstances of the accession of China to the WTO, while the third part looks at historical and cultural...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectWTOcs_CZ
dc.subjectřešení sporůcs_CZ
dc.subjectmezinárodní ekonomické právocs_CZ
dc.subjectČínacs_CZ
dc.subjectWTOen_US
dc.subjectdispute settlementen_US
dc.subjectinternational economic lawen_US
dc.subjectChinaen_US
dc.titleŘešení sporů v mezinárodním ekonomickém právu - vybrané aspektycs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-06-22
dc.description.departmentDepartment of Public International Lawen_US
dc.description.departmentKatedra mezinárodního právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId170131
dc.title.translatedDispute settlement in the international economic law - selected aspectsen_US
dc.contributor.refereeŠturma, Pavel
dc.identifier.aleph002093856
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTato práce se zabývá řešením sporů v mezinárodním ekonomickém právu, přičemž se soustředí zejména na mechanismus řešení sporů v rámci Světové obchodní organizace (WTO). Cílem práce je zkoumat specifika a vývoj tohoto mechanismu a podrobit jeho fungování podrobnějšímu rozboru prostřednictvím případové analýzy. Objektem případové analýzy jsem zvolila případy, ve kterých Čínská lidová republika (Čína) vystupovala od svého přistoupení do WTO v roce 2001 buď na straně odpůrce, nebo na straně stěžovatele. Vzhledem k tomu, že s přistoupením Číny do WTO byla spojená jistá kontroverze a Čína je velmi známá jako stát, který není příliš nakloněn mezinárodnímu soudnictví, považuji otázku, proč je tento systém pro Čínu přitažlivější než jiné a jaké důsledky by to mohlo mít, za velmi zajímavou. Práce je členěna do čtyř hlavních částí, které jsou dále děleny do kapitol. První část práce zkoumá vývoj mechanismu řešení sporů WTO od jejího předchůdce GATT 1947 a nastiňuje hlavní rysy procesu řešení sporů. V druhé a třetí části je pozornost přesunuta na otázky týkající se Číny, a poskytuje tak základ pro případovou analýzu ve čtvrté části práce. Druhá část se zabývá specifickými okolnostmi přistoupení Číny do WTO a cílem třetí části je načrtnout historické a kulturní důvody, které formovaly přístup Číny k mezinárodnímu...cs_CZ
uk.abstract.enThis thesis deals with the dispute settlement in international economic law. Specifically, it focuses on dispute settlement mechanism within the framework of the World Trade Organization (WTO). The aim of the thesis is to examine specific features and evolution of this mechanism and to look at its functioning through case analysis. As an object of the case analysis I chose to investigate cases which have been filed by or against People's Republic of China (China) since its accession in 2001. The accession of China to the WTO was entailed with some controversy and China is well known as a state which is rather not in favor of international adjudication. Therefore, I would like to discuss why this system is more appealing to China and which consequences it might have. The thesis is divided into four main parts which are further divided into chapters. The first part of the thesis explores evolution of the dispute settlement mechanism of the WTO from its predecessor GATT 1947 and outlines main features of the dispute settlement proceedings. The second and the third parts of the thesis shift focus on China and provide a basis for the case analysis in the fourth part. The second part deals with specific circumstances of the accession of China to the WTO, while the third part looks at historical and cultural...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra mezinárodního právacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV