Show simple item record

Social stabilization clients with probation supervision imposed
dc.contributor.advisorLorenzová, Jitka
dc.creatorPodzimková, Marie
dc.date.accessioned2017-06-01T08:14:39Z
dc.date.available2017-06-01T08:14:39Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/77316
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na způsoby sociálně pedagogické práce probační a mediační služby a jejích pracovníků vůči klientům s uloženým probačním dohledem a na možnosti rozvoje a podpory jejich zdravého sociálního fungování. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou nejprve charakterizovány základní pojmy a termíny, následně je popsána cílová skupina klientů podmíněně propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody, kterým byl současně uložen dohled probačního úředníka. Práce vnímá uvěznění jako náročnou životní situaci, zabývá se vlivem penitenciárního prostředí na osobnost odsouzeného ve vztahu k jeho dalšímu vývoji. V další části jsou charakterizovány konkrétní činnosti pracovníků probační a mediační služby realizované vůči klientům cílové skupiny. Diplomová práce se zaměřuje na sociálně pedagogické působení probačních úředníků, ale také sociálních kurátorů, případně dalších organizací sociální prevence a jejich vlivem na sociální stabilizaci jedinců spadajících do cílové skupiny. Pojem sociální stabilizace je zde konkretizován a vztažen k jednotlivým oblastem, které by měly být v rámci zkušební doby realizovány. Praktická část ukazuje na vybraných kazuistikách klientů cílové skupiny míru jejich sociální stabilizace v průběhu stanovené zkušební doby. KLÍČOVÁ...cs_CZ
dc.description.abstractThe thesis focuses on the socio-educational work methods of the probation and mediation services and of its workers in relation to their clients with imposed probation supervision and on the opportunities for development and support of their healthy social functioning. The thesis is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part initially are defined the basic concepts and terms, then it is described the target group of conditionally released from prison clients, which currently are under supervision of a probation officer. The thesis sees the imprisonment as a difficult life situation and it deals with the influence of penitentiary environment on the personality of the convict in relation to his further development. In the second part are described the specific activities of the probation and mediation service workers in relation to clients from the target group. The thesis focuses on the socio-educational work of the probation officers, as well as social workers or other organizations for social prevention and their impact on the social stabilization of individuals, belonging to the target group. Here the concept of social stabilization is concretized and related to individual areas, which should be implemented within the probationary period. The practical part shows...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.subjectprobační a mediační službacs_CZ
dc.subjectprobacecs_CZ
dc.subjectmediacecs_CZ
dc.subjectprobační dohledcs_CZ
dc.subjectprobační úředníkcs_CZ
dc.subjectpenitenciární prostředícs_CZ
dc.subjectnegativní jevycs_CZ
dc.subjectsociální stabilizacecs_CZ
dc.subjectsociálně patologické jevycs_CZ
dc.subjectpostpenitenciární péčecs_CZ
dc.subjectpodmíněné propuštěnícs_CZ
dc.subjectpřebírání kontrolycs_CZ
dc.subjectnabízení pomocics_CZ
dc.subjectsociálně pedagogické přístupycs_CZ
dc.subjectrestorativní justicecs_CZ
dc.subjectsociální kurátorcs_CZ
dc.subjectfaktory a ukazatele sociální stabilizacecs_CZ
dc.subjectkazuistikacs_CZ
dc.subjectprobation and mediation serviceen_US
dc.subjectprobationen_US
dc.subjectmediationen_US
dc.subjectprobation supervisionen_US
dc.subjectprobation officeren_US
dc.subjectpenitentiary environmenten_US
dc.subjectnegative phenomenaen_US
dc.subjectsocial stabilizationen_US
dc.subjectsocial pathologiesen_US
dc.subjectpost-penitentiary careen_US
dc.subjectparoleen_US
dc.subjecttaking controlen_US
dc.subjectproviding helpen_US
dc.subjectsocial and pedagogical approachesen_US
dc.subjectrestorative justiceen_US
dc.subjectparole officeren_US
dc.subjectfactors and indicators of social stabilizationen_US
dc.subjectcasuistryen_US
dc.titleSociální stabilizace klientů s uloženým probačním dohledemcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-01-26
dc.description.departmentDepartment of Educationen_US
dc.description.departmentKatedra pedagogikycs_CZ
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.identifier.repId122678
dc.title.translatedSocial stabilization clients with probation supervision imposeden_US
dc.contributor.refereeBurešová, Karolína
dc.identifier.aleph002071624
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineSociální pedagogikacs_CZ
thesis.degree.disciplineSocial Educationen_US
thesis.degree.programPedagogikacs_CZ
thesis.degree.programPedagogyen_US
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csSociální pedagogikacs_CZ
uk.degree-discipline.enSocial Educationen_US
uk.degree-program.csPedagogikacs_CZ
uk.degree-program.enPedagogyen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csDiplomová práce se zaměřuje na způsoby sociálně pedagogické práce probační a mediační služby a jejích pracovníků vůči klientům s uloženým probačním dohledem a na možnosti rozvoje a podpory jejich zdravého sociálního fungování. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou nejprve charakterizovány základní pojmy a termíny, následně je popsána cílová skupina klientů podmíněně propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody, kterým byl současně uložen dohled probačního úředníka. Práce vnímá uvěznění jako náročnou životní situaci, zabývá se vlivem penitenciárního prostředí na osobnost odsouzeného ve vztahu k jeho dalšímu vývoji. V další části jsou charakterizovány konkrétní činnosti pracovníků probační a mediační služby realizované vůči klientům cílové skupiny. Diplomová práce se zaměřuje na sociálně pedagogické působení probačních úředníků, ale také sociálních kurátorů, případně dalších organizací sociální prevence a jejich vlivem na sociální stabilizaci jedinců spadajících do cílové skupiny. Pojem sociální stabilizace je zde konkretizován a vztažen k jednotlivým oblastem, které by měly být v rámci zkušební doby realizovány. Praktická část ukazuje na vybraných kazuistikách klientů cílové skupiny míru jejich sociální stabilizace v průběhu stanovené zkušební doby. KLÍČOVÁ...cs_CZ
uk.abstract.enThe thesis focuses on the socio-educational work methods of the probation and mediation services and of its workers in relation to their clients with imposed probation supervision and on the opportunities for development and support of their healthy social functioning. The thesis is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part initially are defined the basic concepts and terms, then it is described the target group of conditionally released from prison clients, which currently are under supervision of a probation officer. The thesis sees the imprisonment as a difficult life situation and it deals with the influence of penitentiary environment on the personality of the convict in relation to his further development. In the second part are described the specific activities of the probation and mediation service workers in relation to clients from the target group. The thesis focuses on the socio-educational work of the probation officers, as well as social workers or other organizations for social prevention and their impact on the social stabilization of individuals, belonging to the target group. Here the concept of social stabilization is concretized and related to individual areas, which should be implemented within the probationary period. The practical part shows...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra pedagogikycs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV