Show simple item record

Attachment in people with disorders caused by alcohol use
dc.contributor.advisorVondráčková, Petra
dc.creatorBártová, Miroslava
dc.date.accessioned2017-06-01T08:13:11Z
dc.date.available2017-06-01T08:13:11Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/77308
dc.description.abstract(teze) Východiska: Tato diplomová práce je zaměřená na výzkum vztahové vazby u osob se škodlivým užíváním nebo závislostí na alkoholu. Všichni dotázaní respondenti měli diagnózu F 10.2 - poruchy způsobené syndromem závislosti na alkoholu. Cíle: Cílem mé práce je popsat vztahovou vazbu u osob se škodlivým užíváním nebo závislostí na alkoholu. Metody: V praktické části diplomové práce byl proveden kvantitativní výzkum. Podkladem pro provedený výzkum jsem zvolila metodu sběru pomocí těchto dotazníků, Anamnestický dotazník a dotazník ECR-RS neboli Experience in Close Relationships. Výsledky: Závěrem práce byla shromážděná data zpracována do tabulek. Z takto provedeného výzkumu je patrná souvislost mezi škodlivým užíváním či závislostí na alkoholu a typem vztahové vazby. U osob se škodlivým užíváním nebo závislostí na alkoholu převládal vyhýbavý typ vztahové vazby. U zkoumaného vzorku osob docházelo k častějšímu výskytu úzkostně vyhýbavé a vyhýbavé vztahové vazby. Závěry: Na základě výsledků popsaného výzkumu lze konstatovat, že existuje spojitost mezi typem vztahové vazby a závislostním chováním u osob se škodlivým užíváním nebo závislostí na alkoholu. Klíčová slova: vztahová vazba - alkohol - abúzus - závislostní chovánícs_CZ
dc.description.abstractStarting point: This thesis focuses on alcohol dependence and harmful alcohol use and their effect on person's relationship with other people. Objective: Main objective of my work is to describe a relationship of people addicted to alcohol or people harmfuly using an alcohol. Methods: Practical part of this thesis contained of quantitative research. As a source for this research I chose a method of collecting information using these questionnaires, Anamnesis questionnaire and ECR-RS questionnaire also known as Experience in Close Relationships. Results: The result of this work were data gathered in chart. This research shows a link between harmful use of alcohol or alcohol addiction and relational bond type. There was a domination of evasive type of relational bond in people addicted to alcohol or people harmfuly using an alcohol. In the researching sample there was more frequent occurence of anxiously evasive and evasive relational bond. Conclusion: Based on results of this research we can say, that there is a clear link between between relational bond type and dependency behaviour of people addicted to alcohol or its harmful use. Key words: Attachment - alcohol- alcohol abusus - addictionen_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova. 1. lékařská fakultacs_CZ
dc.subjectVztahová vazba - alkohol - abúzus - závislostní chovánícs_CZ
dc.subjectAttachment - alcohol- alcohol abusus - addictionen_US
dc.titleVztahová vazba u osob s poruchami vyvolanými užíváním alkoholucs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-01-26
dc.description.departmentDepartment of Adictology First Faculty of Medicine and General University Hospital in Pragueen_US
dc.description.departmentKlinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Prazecs_CZ
dc.description.faculty1. lékařská fakultacs_CZ
dc.description.facultyFirst Faculty of Medicineen_US
dc.identifier.repId142638
dc.title.translatedAttachment in people with disorders caused by alcohol useen_US
dc.contributor.refereeŠťastná, Lenka
dc.identifier.aleph002067655
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineAdiktologiecs_CZ
thesis.degree.disciplineAddictologyen_US
thesis.degree.programSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
thesis.degree.programSpecializations in Health Serviceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-cs1. lékařská fakulta::Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Prazecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFirst Faculty of Medicine::Department of Adictology First Faculty of Medicine and General University Hospital in Pragueen_US
uk.faculty-name.cs1. lékařská fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFirst Faculty of Medicineen_US
uk.faculty-abbr.cs1.LFcs_CZ
uk.degree-discipline.csAdiktologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enAddictologyen_US
uk.degree-program.csSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
uk.degree-program.enSpecializations in Health Serviceen_US
thesis.grade.csDobřecs_CZ
thesis.grade.enGooden_US
uk.abstract.cs(teze) Východiska: Tato diplomová práce je zaměřená na výzkum vztahové vazby u osob se škodlivým užíváním nebo závislostí na alkoholu. Všichni dotázaní respondenti měli diagnózu F 10.2 - poruchy způsobené syndromem závislosti na alkoholu. Cíle: Cílem mé práce je popsat vztahovou vazbu u osob se škodlivým užíváním nebo závislostí na alkoholu. Metody: V praktické části diplomové práce byl proveden kvantitativní výzkum. Podkladem pro provedený výzkum jsem zvolila metodu sběru pomocí těchto dotazníků, Anamnestický dotazník a dotazník ECR-RS neboli Experience in Close Relationships. Výsledky: Závěrem práce byla shromážděná data zpracována do tabulek. Z takto provedeného výzkumu je patrná souvislost mezi škodlivým užíváním či závislostí na alkoholu a typem vztahové vazby. U osob se škodlivým užíváním nebo závislostí na alkoholu převládal vyhýbavý typ vztahové vazby. U zkoumaného vzorku osob docházelo k častějšímu výskytu úzkostně vyhýbavé a vyhýbavé vztahové vazby. Závěry: Na základě výsledků popsaného výzkumu lze konstatovat, že existuje spojitost mezi typem vztahové vazby a závislostním chováním u osob se škodlivým užíváním nebo závislostí na alkoholu. Klíčová slova: vztahová vazba - alkohol - abúzus - závislostní chovánícs_CZ
uk.abstract.enStarting point: This thesis focuses on alcohol dependence and harmful alcohol use and their effect on person's relationship with other people. Objective: Main objective of my work is to describe a relationship of people addicted to alcohol or people harmfuly using an alcohol. Methods: Practical part of this thesis contained of quantitative research. As a source for this research I chose a method of collecting information using these questionnaires, Anamnesis questionnaire and ECR-RS questionnaire also known as Experience in Close Relationships. Results: The result of this work were data gathered in chart. This research shows a link between harmful use of alcohol or alcohol addiction and relational bond type. There was a domination of evasive type of relational bond in people addicted to alcohol or people harmfuly using an alcohol. In the researching sample there was more frequent occurence of anxiously evasive and evasive relational bond. Conclusion: Based on results of this research we can say, that there is a clear link between between relational bond type and dependency behaviour of people addicted to alcohol or its harmful use. Key words: Attachment - alcohol- alcohol abusus - addictionen_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Prazecs_CZ
dc.identifier.lisID990020676550106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV