Show simple item record

The absence of a father during upbringing as a factor affecting therapeutic process in men within the specialized hospital treatment of addiction
dc.contributor.advisorČablová, Lenka
dc.creatorŽváčková, Eva
dc.date.accessioned2017-06-01T08:10:45Z
dc.date.available2017-06-01T08:10:45Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/77296
dc.description.abstractDIPLOMOVÉ PRÁCE VÝCHODISKA: Rodinné prostředí je místem, které je důležité pro vývoj dítěte. Přítomnost každého z rodičů ve výchově zastává svůj úkol. Absence jednoho z rodičů tudíž s sebou přináší jistá rizika, co se adekvátního vývoje týče. Stále více se dnes připisuje význam otcovské roli ve výchově. Otec zastává pro syna důležitou roli, jak z hlediska vývojových úkolů, ať už při utváření vlastní identity, poskytnutí mužského vzoru, či naučení se ukázněnosti, tak také zprostředkováním zkušenosti s ovládáním impulzivity, agrese a dalších kompetencí, které mohou ovlivnit zvládání psychoterapeutického procesu v rámci léčby drogových závislostí na oddělení střednědobé ústavní péče. Diplomová práce tak pojednává o střednědobé ústavní léčbě závislostí u mužů, dále o výchovném prostředí a jeho vlivu na zvládání psychoterapeutického procesu, a popisu rozdílů tohoto ovlivnění u jedinců, kteří vyrůstali ve výchovném prostředí bez otce a naopak těmi, kteří vyrůstali v úplné rodině. Cíl je charakterizovat, jak může být psychoterapeutický proces u mužů, v rámci ústavní psychiatrické léčby, ovlivňován absencí otce ve výchově, a zda a jak tuto souvislost vnímají samotní klienti. METODY: Praktická část práce je realizována formou kvalitativního výzkumu. Informace o této problematice jsou získány prostřednictvím...cs_CZ
dc.description.abstractOF THE THESIS BACKGROUNDS: Family background is a place which is very important for the child's development. Presence of each parent has its own role in education. Absence of one parent carries with it risks of adequate development. Paternal role in education is more and more important. Father has the significant role in his son's developmental tasks, making his own identity, being his male model. He can teach his son to be disciplined, to control agression and hot temper and other things that can influence the dealing with psychotherapeutic proces in the drug addicts during their medium-term treatment in a medical institution. The thesis deals with the medium-term treatment of male drug addicts, educational environment and its influence on coping with the psychoterapeutic process and it describes the diference between individuals who were grown up fatherless and those who were grown up in a complete family. The aim is to characterize how the psychotherapeutic process in men treated in a medical institution can be influenced by the absence of father in the education and how this connection is felt by the clients. METHODS: The practical part of the thesis was realized by the qualitative research. The information about this topic was gained from the dialogues with the men who are being treated. The...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova. 1. lékařská fakultacs_CZ
dc.subjectskupinová psychoterapiecs_CZ
dc.subjectskupinová dynamikacs_CZ
dc.subjectzpětná vazbacs_CZ
dc.subjectvýchovacs_CZ
dc.subjectzávislostcs_CZ
dc.subjectgroup psychotherapyen_US
dc.subjectgroup dynamicsen_US
dc.subjectfeedbacken_US
dc.subjecteducationen_US
dc.subjectaddictionen_US
dc.titleAbsence otce ve výchově jako faktor ovlivňující terapeutický proces u mužů v rámci specializované ústavní léčby závislostícs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-01-26
dc.description.departmentDepartment of Adictology First Faculty of Medicine and General University Hospital in Pragueen_US
dc.description.departmentKlinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Prazecs_CZ
dc.description.faculty1. lékařská fakultacs_CZ
dc.description.facultyFirst Faculty of Medicineen_US
dc.identifier.repId158628
dc.title.translatedThe absence of a father during upbringing as a factor affecting therapeutic process in men within the specialized hospital treatment of addictionen_US
dc.contributor.refereeŠťastná, Lenka
dc.identifier.aleph002067654
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineAdiktologiecs_CZ
thesis.degree.disciplineAddictologyen_US
thesis.degree.programSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
thesis.degree.programSpecializations in Health Serviceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-cs1. lékařská fakulta::Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Prazecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFirst Faculty of Medicine::Department of Adictology First Faculty of Medicine and General University Hospital in Pragueen_US
uk.faculty-name.cs1. lékařská fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFirst Faculty of Medicineen_US
uk.faculty-abbr.cs1.LFcs_CZ
uk.degree-discipline.csAdiktologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enAddictologyen_US
uk.degree-program.csSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
uk.degree-program.enSpecializations in Health Serviceen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csDIPLOMOVÉ PRÁCE VÝCHODISKA: Rodinné prostředí je místem, které je důležité pro vývoj dítěte. Přítomnost každého z rodičů ve výchově zastává svůj úkol. Absence jednoho z rodičů tudíž s sebou přináší jistá rizika, co se adekvátního vývoje týče. Stále více se dnes připisuje význam otcovské roli ve výchově. Otec zastává pro syna důležitou roli, jak z hlediska vývojových úkolů, ať už při utváření vlastní identity, poskytnutí mužského vzoru, či naučení se ukázněnosti, tak také zprostředkováním zkušenosti s ovládáním impulzivity, agrese a dalších kompetencí, které mohou ovlivnit zvládání psychoterapeutického procesu v rámci léčby drogových závislostí na oddělení střednědobé ústavní péče. Diplomová práce tak pojednává o střednědobé ústavní léčbě závislostí u mužů, dále o výchovném prostředí a jeho vlivu na zvládání psychoterapeutického procesu, a popisu rozdílů tohoto ovlivnění u jedinců, kteří vyrůstali ve výchovném prostředí bez otce a naopak těmi, kteří vyrůstali v úplné rodině. Cíl je charakterizovat, jak může být psychoterapeutický proces u mužů, v rámci ústavní psychiatrické léčby, ovlivňován absencí otce ve výchově, a zda a jak tuto souvislost vnímají samotní klienti. METODY: Praktická část práce je realizována formou kvalitativního výzkumu. Informace o této problematice jsou získány prostřednictvím...cs_CZ
uk.abstract.enOF THE THESIS BACKGROUNDS: Family background is a place which is very important for the child's development. Presence of each parent has its own role in education. Absence of one parent carries with it risks of adequate development. Paternal role in education is more and more important. Father has the significant role in his son's developmental tasks, making his own identity, being his male model. He can teach his son to be disciplined, to control agression and hot temper and other things that can influence the dealing with psychotherapeutic proces in the drug addicts during their medium-term treatment in a medical institution. The thesis deals with the medium-term treatment of male drug addicts, educational environment and its influence on coping with the psychoterapeutic process and it describes the diference between individuals who were grown up fatherless and those who were grown up in a complete family. The aim is to characterize how the psychotherapeutic process in men treated in a medical institution can be influenced by the absence of father in the education and how this connection is felt by the clients. METHODS: The practical part of the thesis was realized by the qualitative research. The information about this topic was gained from the dialogues with the men who are being treated. The...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Prazecs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV