Show simple item record

International air transport: enforcement of rights of passengers under Regulation (EC) No. 261/2004 in the light of the judgments of the European Court of Justice
dc.contributor.advisorPauknerová, Monika
dc.creatorUrbanová, Petra
dc.date.accessioned2017-06-01T08:08:16Z
dc.date.available2017-06-01T08:08:16Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/77283
dc.description.abstractTématem diplomové práce je vymáhání práv cestujících dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004, ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů. Práce je rozdělena do pěti kapitol. V první kapitole jsou srovnány jednotlivé úmluvy, které byly v oblasti mezinárodní letecké přepravy přijaty, a které tuto oblast významně ovlivnily, zejména se jedná o Varšavskou a Montrealskou úmluvu. Druhá kapitola se zaměřuje na samotné Nařízení 261/2004. Jsou popisovány a analyzovány konkrétní situace, které zakládají cestujícím nárok na náhradu škody. Nebyla opomenuta ani problematika spojená s vymezením pojmu "mimořádné okolnosti". Ustanovení Nařízení 261/2004 jsou interpretována ve světle judikatury SDEU. Závěr druhé kapitoly tvoří pohled do budoucnosti a pohled na Nařízení 261/2004 de lege ferenda. Třetí kapitola, navazuje na předchozí hmotněprávní úpravu svou procesní stránkou, kdy je popsán způsob vymáhání uplatněného nároku dle Nařízení 261/2004 a skrze Nařízení Brusel I bis. Získané teoretické poznatky jsou následně demonstrovány na konkrétních případech z praxe, a to včetně odkazu na rozhodovací praxi českých soudů. Čtvrtá a pátá kapitola jsou spojeny s...cs_CZ
dc.description.abstract- International air transport: enforcement of rights of passengers under Regulation (ES) No. 261/2004 in the light of judgments of the European court of Justice The subject of this thesis is the enforcement of the rights of passengers under the Regulation (EC) No 261/2004 of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 establishing common rules on compensation and assistance to passengers in the event of denied boarding and of cancellation or long delay of flights. The thesis is divided into five chapters. In the first chapter the particular conventions which have been concluded in the area of the international air transportation and which have influenced this area greatly are covered, in particular the Warsaw and Montreal Conventions. The second chapter focuses on the Regulation 261/2004 itself. Particular situations which establish the right for compensation to the passengers are described and analyzed. The issue of the definition of the term "extraordinary circumstances" has not been omitted either. The provisions of the Regulation 261/2004 are interpreted in the light of the SDEU judiciary. The conclusion of the second chapter consists of the future view and the view on the Regulation 261/2004 de lege ferenda. The third chapter follows the substantive regulation by its...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectNařízení 261cs_CZ
dc.subject2004cs_CZ
dc.subjectVymáhání nároků v leteckém právucs_CZ
dc.subjectNáhrada škody v leteckém právucs_CZ
dc.subjectZpoždění letucs_CZ
dc.subjectRegulation 261en_US
dc.subject2004en_US
dc.subjectEnforcement of claims in air lawen_US
dc.subjectCompensation of damages in air lawen_US
dc.subjectDelay of flightsen_US
dc.titleMezinárodní letecká přeprava: vymáhání práv cestujících dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ve světle judikatury Evropského soudního dvoracs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-01-21
dc.description.departmentDepartment of Business Lawen_US
dc.description.departmentKatedra obchodního právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId165058
dc.title.translatedInternational air transport: enforcement of rights of passengers under Regulation (EC) No. 261/2004 in the light of the judgments of the European Court of Justiceen_US
dc.contributor.refereePfeiffer, Magdalena
dc.identifier.aleph002072555
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTématem diplomové práce je vymáhání práv cestujících dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004, ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů. Práce je rozdělena do pěti kapitol. V první kapitole jsou srovnány jednotlivé úmluvy, které byly v oblasti mezinárodní letecké přepravy přijaty, a které tuto oblast významně ovlivnily, zejména se jedná o Varšavskou a Montrealskou úmluvu. Druhá kapitola se zaměřuje na samotné Nařízení 261/2004. Jsou popisovány a analyzovány konkrétní situace, které zakládají cestujícím nárok na náhradu škody. Nebyla opomenuta ani problematika spojená s vymezením pojmu "mimořádné okolnosti". Ustanovení Nařízení 261/2004 jsou interpretována ve světle judikatury SDEU. Závěr druhé kapitoly tvoří pohled do budoucnosti a pohled na Nařízení 261/2004 de lege ferenda. Třetí kapitola, navazuje na předchozí hmotněprávní úpravu svou procesní stránkou, kdy je popsán způsob vymáhání uplatněného nároku dle Nařízení 261/2004 a skrze Nařízení Brusel I bis. Získané teoretické poznatky jsou následně demonstrovány na konkrétních případech z praxe, a to včetně odkazu na rozhodovací praxi českých soudů. Čtvrtá a pátá kapitola jsou spojeny s...cs_CZ
uk.abstract.en- International air transport: enforcement of rights of passengers under Regulation (ES) No. 261/2004 in the light of judgments of the European court of Justice The subject of this thesis is the enforcement of the rights of passengers under the Regulation (EC) No 261/2004 of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 establishing common rules on compensation and assistance to passengers in the event of denied boarding and of cancellation or long delay of flights. The thesis is divided into five chapters. In the first chapter the particular conventions which have been concluded in the area of the international air transportation and which have influenced this area greatly are covered, in particular the Warsaw and Montreal Conventions. The second chapter focuses on the Regulation 261/2004 itself. Particular situations which establish the right for compensation to the passengers are described and analyzed. The issue of the definition of the term "extraordinary circumstances" has not been omitted either. The provisions of the Regulation 261/2004 are interpreted in the light of the SDEU judiciary. The conclusion of the second chapter consists of the future view and the view on the Regulation 261/2004 de lege ferenda. The third chapter follows the substantive regulation by its...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodního právacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV