Show simple item record

Play with toy car from activity psychology approach
Hra s autíčkem z pohledu psychologie činnosti
dc.contributor.advisorSmetáčková, Irena
dc.creatorPastíriková, Jana
dc.date.accessioned2017-06-01T08:02:46Z
dc.date.available2017-06-01T08:02:46Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/77259
dc.description.abstractHra s autíčkom z pohľadu psychológie činnosti Diplomová práca je zameraná na hru detí predškolského veku s autíčkom. Teoretickým východiskom práce je prístup psychológie činnosti, podľa ktorého je hra vedúcou činnosťou vývoja v predškolskom veku. Na základe tejto myšlienky som sa v diplomovej práci snažila zistiť, akým spôsobom môže viesť vývoj predškolských detí hra s autíčkom. Práca obsahuje teoretickú a empirickú časť. V teoretickej časti sa venujem predškolskému obdobiu a vývojovej úlohe hry v tomto období. Zároveň charakterizujem prístup psychológie činnosti a pojatie hry z tohto pohľadu. V empirickej časti uvádzam vlastný kvalitatívny výskum, zameraný na analýzu hier s autíčkom pozorovaných v materskej škole. Na základe analýzy herných činností na dielčie jednotky som zistila, že hra s autíčkom deťom umožňuje rozvoj v motorickej, kognitívnej i v sociálnej oblasti. V rozvoji všetkých troch oblastí bolo dôležité komplikovanie hry deťmi, ktoré viedlo k väčším nárokom na ich schopnosti. Deti v hrách s autíčkom stvárňovali rôzne role, ktoré zahŕňali celý systém činností a vzťahov s ďalšími sociálnymi rolami. Pravidlá v ich hrách boli v implicitnej podobe a vyplývali z činností alebo z rolí, ktorú v hre stvárňovali.cs_CZ
dc.description.abstractPlay with toy car from activity psychology approach This master thesis is aimed at play of preschool children with toy cars. A theoretical base for my research is the activity psychology perspective, which states that play is the leading activity of development in a preschool period. Following this thought, in my thesis I tried to find out, how can the preschool development be leaded by play with toy cars. My thesis contains theoretical and empirical part. In theoretical part I focus on a preschool period and the role of play in it. In this part I also distinguished the activity psychology approach and its concept of play. In empirical part I introduce my own qualitative research aimed at analysis of car toys observed in preschool facility. Based on analysis of play activities to partial units I discovered that toy car play provided motoric, cognitive and social development. What seemed to be important in all three areas was that children purposely complicated their games, which created higher demands for their skills and abilities. Children in their games impersonated various social roles, which included the whole system of activities and relations to other social roles. The rules of their games were mostly implicit and were connected to activity or role which a child impersonated.en_US
dc.languageSlovenčinacs_CZ
dc.language.isosk_SK
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjecthra s autíčkomcs_CZ
dc.subjectpsychológia činnostics_CZ
dc.subjectvývoj v predškolskom vekucs_CZ
dc.subjectgendercs_CZ
dc.subjectplay with toy caren_US
dc.subjectactivity psychologyen_US
dc.subjectpreschool developmenten_US
dc.subjectgenderen_US
dc.titleHra s autíčkom z pohľadu psychológie činnostisk_SK
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-01-18
dc.description.departmentKatedra psychologiecs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId132486
dc.title.translatedPlay with toy car from activity psychology approachen_US
dc.title.translatedHra s autíčkem z pohledu psychologie činnostics_CZ
dc.contributor.refereePresslerová, Pavla
dc.identifier.aleph002065418
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePsychologiecs_CZ
thesis.degree.disciplinePsychologyen_US
thesis.degree.programPsychologiecs_CZ
thesis.degree.programPsychologyen_US
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPsychologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enPsychologyen_US
uk.degree-program.csPsychologiecs_CZ
uk.degree-program.enPsychologyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csHra s autíčkom z pohľadu psychológie činnosti Diplomová práca je zameraná na hru detí predškolského veku s autíčkom. Teoretickým východiskom práce je prístup psychológie činnosti, podľa ktorého je hra vedúcou činnosťou vývoja v predškolskom veku. Na základe tejto myšlienky som sa v diplomovej práci snažila zistiť, akým spôsobom môže viesť vývoj predškolských detí hra s autíčkom. Práca obsahuje teoretickú a empirickú časť. V teoretickej časti sa venujem predškolskému obdobiu a vývojovej úlohe hry v tomto období. Zároveň charakterizujem prístup psychológie činnosti a pojatie hry z tohto pohľadu. V empirickej časti uvádzam vlastný kvalitatívny výskum, zameraný na analýzu hier s autíčkom pozorovaných v materskej škole. Na základe analýzy herných činností na dielčie jednotky som zistila, že hra s autíčkom deťom umožňuje rozvoj v motorickej, kognitívnej i v sociálnej oblasti. V rozvoji všetkých troch oblastí bolo dôležité komplikovanie hry deťmi, ktoré viedlo k väčším nárokom na ich schopnosti. Deti v hrách s autíčkom stvárňovali rôzne role, ktoré zahŕňali celý systém činností a vzťahov s ďalšími sociálnymi rolami. Pravidlá v ich hrách boli v implicitnej podobe a vyplývali z činností alebo z rolí, ktorú v hre stvárňovali.cs_CZ
uk.abstract.enPlay with toy car from activity psychology approach This master thesis is aimed at play of preschool children with toy cars. A theoretical base for my research is the activity psychology perspective, which states that play is the leading activity of development in a preschool period. Following this thought, in my thesis I tried to find out, how can the preschool development be leaded by play with toy cars. My thesis contains theoretical and empirical part. In theoretical part I focus on a preschool period and the role of play in it. In this part I also distinguished the activity psychology approach and its concept of play. In empirical part I introduce my own qualitative research aimed at analysis of car toys observed in preschool facility. Based on analysis of play activities to partial units I discovered that toy car play provided motoric, cognitive and social development. What seemed to be important in all three areas was that children purposely complicated their games, which created higher demands for their skills and abilities. Children in their games impersonated various social roles, which included the whole system of activities and relations to other social roles. The rules of their games were mostly implicit and were connected to activity or role which a child impersonated.en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra psychologiecs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV