Show simple item record

Czech creativity in the context of particular cause
dc.contributor.advisorHolanová, Radka
dc.creatorFridrichová, Jaroslava
dc.date.accessioned2017-06-01T07:56:14Z
dc.date.available2017-06-01T07:56:14Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/77227
dc.description.abstractTato práce je zaměřena na konkrétní kauzu, která bývá v médiích nejčastěji označována jako ,,kauza Rath" nebo ,,kauza Davida Ratha". Diplomová práce sleduje vývoj této kauzy v českých médiích, obzvláště na tzv. sociálních sítích, které bývají čím dál častěji využívány pro vyjádření všeobecné nálady ve společnosti. Práce se zabývá nejen obsahovou, ale i formální stránkou jednotlivých příspěvků od (povětšinou anonymních) internetových uživatelů. V úvodní části zkoumáme tzv. lidovou tvořivost, její vývoj a možné podoby, dále se zabýváme pojmem ,,humor" a vztahem tohoto fenoménu k českému národnímu charakteru. Pro pochopení kontextu zařazujeme též stručné shrnutí kauzy a její odraz v českých médiích. Stěžejní částí této práce je interpretace a analýza jednotlivých internetových příspěvků, které na kauzu reagovaly. Konkrétní výtvory (zařazené v příloze této práce) jsou zkoumány z hlediska vztahu textu a obrazu, z hlediska tématu a zpracování (zejména formou komparace) a v neposlední řadě z hlediska použití jazykových prostředků, které jejich autoři využívali pro dosažení hyperbolického rázu. V závěru diplomové práce je uvedeno ještě několik příkladů lidové tvořivosti na internetu, jež reagují na podobné politické kauzy a vykazují určité podobnosti s námi zkoumanými příspěvky. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)cs_CZ
dc.description.abstractThis thesis is aimed to the particular case, which is mostly called as "The case of Rath" or ,,The David Rath's case". This thesis follows the development of this case in Czech media, especially on social networks, which are increasingly being used for the expression of the general mood in society. The work deals with not only the content but also the formal aspect of the individual contributions from (mostly anonymous) Internet users.. In the introduction we research so called ,,folk creativity", development and possible forms of it, and we also deal with the concept of humour and relation of this phenomenon with the Czech national character. For understanding of the context we include also a brief summary of the case and its reflection in the Czech media. The main part of the thesis is the interpretation and analysis of the online contributions, which respond to the case. Specific creations (listed in the annex to this work) will be examined from the point of view of the relationship of text and image, from the point of view of the topic and processing (in particular in the form of comparison), and last but not least, in terms of the use of language resources, which the authors of contributions used for the achievement of the hyperbolic nature. In conclusion of the thesis we present some examples of the...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectlidová tvořivost kauza Rath humor český národní charakter (,,češství")cs_CZ
dc.subjectfolk creativity Czech case Rath humouren_US
dc.titleLidová tvořivost Čechů v souvislosti s kausou Rathcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-01-12
dc.description.departmentKatedra českého jazykacs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId134417
dc.title.translatedCzech creativity in the context of particular causeen_US
dc.contributor.refereeJanovec, Ladislav
dc.identifier.aleph002056470
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk - základy společenských vědcs_CZ
thesis.degree.disciplineTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Czech Language - Foundations of Humanitiesen_US
thesis.degree.programUčitelství pro střední školycs_CZ
thesis.degree.programTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra českého jazykacs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk - základy společenských vědcs_CZ
uk.degree-discipline.enTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Czech Language - Foundations of Humanitiesen_US
uk.degree-program.csUčitelství pro střední školycs_CZ
uk.degree-program.enTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csTato práce je zaměřena na konkrétní kauzu, která bývá v médiích nejčastěji označována jako ,,kauza Rath" nebo ,,kauza Davida Ratha". Diplomová práce sleduje vývoj této kauzy v českých médiích, obzvláště na tzv. sociálních sítích, které bývají čím dál častěji využívány pro vyjádření všeobecné nálady ve společnosti. Práce se zabývá nejen obsahovou, ale i formální stránkou jednotlivých příspěvků od (povětšinou anonymních) internetových uživatelů. V úvodní části zkoumáme tzv. lidovou tvořivost, její vývoj a možné podoby, dále se zabýváme pojmem ,,humor" a vztahem tohoto fenoménu k českému národnímu charakteru. Pro pochopení kontextu zařazujeme též stručné shrnutí kauzy a její odraz v českých médiích. Stěžejní částí této práce je interpretace a analýza jednotlivých internetových příspěvků, které na kauzu reagovaly. Konkrétní výtvory (zařazené v příloze této práce) jsou zkoumány z hlediska vztahu textu a obrazu, z hlediska tématu a zpracování (zejména formou komparace) a v neposlední řadě z hlediska použití jazykových prostředků, které jejich autoři využívali pro dosažení hyperbolického rázu. V závěru diplomové práce je uvedeno ještě několik příkladů lidové tvořivosti na internetu, jež reagují na podobné politické kauzy a vykazují určité podobnosti s námi zkoumanými příspěvky. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)cs_CZ
uk.abstract.enThis thesis is aimed to the particular case, which is mostly called as "The case of Rath" or ,,The David Rath's case". This thesis follows the development of this case in Czech media, especially on social networks, which are increasingly being used for the expression of the general mood in society. The work deals with not only the content but also the formal aspect of the individual contributions from (mostly anonymous) Internet users.. In the introduction we research so called ,,folk creativity", development and possible forms of it, and we also deal with the concept of humour and relation of this phenomenon with the Czech national character. For understanding of the context we include also a brief summary of the case and its reflection in the Czech media. The main part of the thesis is the interpretation and analysis of the online contributions, which respond to the case. Specific creations (listed in the annex to this work) will be examined from the point of view of the relationship of text and image, from the point of view of the topic and processing (in particular in the form of comparison), and last but not least, in terms of the use of language resources, which the authors of contributions used for the achievement of the hyperbolic nature. In conclusion of the thesis we present some examples of the...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazykacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV