Show simple item record

Preconcentration of hydride forming elements in quartz trap in connection with ICP-MS
dc.contributor.advisorMatoušek, Tomáš
dc.creatorKašpar, Miroslav
dc.date.accessioned2021-03-26T18:02:19Z
dc.date.available2021-03-26T18:02:19Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/76480
dc.description.abstractUniverzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra analytické chemie Student: Miroslav Kašpar Školitel: RNDr. Tomáš Matoušek, Ph.D. Název bakalářské práce: Prekoncentrace hydridotvorných prvků v křemenné pasti ve spojení s ICP-MS Tato práce se zabývá pilotními experimenty s využitím křemenné pasti (QT) pro prekoncentraci hydridotvorných prvků a jejich následnou detekcí pomocí hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (HG-QT-ICP-MS). Jako modelové analyty byly vybrány arsen a antimon. Prekoncentrační účinnost na křemenném povrchu byla studována v pasti, která byla integrovanou součástí spojovacího dílu mlžné komory a plazmového hořáku. Byly zjištěny: kritické ztráty analytu během transportu, nestabilita plazmatu v důsledku náhlé změny složení plynné fáze při přepínání plynů, špatná opakovatelnost měření a velmi rychlé uvolnění Sb z pasti spojené s obtížnou kvantifikací signálu pro Sb. I přes snahu o řešení těchto experimentálních problémů se nepodařilo prozatím dosáhnout zlepšení analytických parametrů oproti standardním analytickým metodám. Klíčová slova: Prekoncentrace, křemenná past, hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem, generování hydridů, arsen, antimoncs_CZ
dc.description.abstractCharles Uviversity in Prague Faculty of Science Department of Analytical Chemistry Student: Miroslav Kašpar Supervisor: RNDr. Tomáš Matoušek, Ph.D. Name of Thesis: Preconcentration of hydride forming elements in quartz trap with ICP-MS detection The aim of this thesis are pilot experiments employing quartz trap (QT) for preconcentration of hydride forming elements and their subsequent detection by inductively coupled plasma mass spectrometry (HG-QT-ICP-MS). Arsenic and antimony were chosen as model analytes. Preconcentration efficiency on quartz surface was studied in a trap, which was integrated into an interface between spray chamber and plasma torch. We have identified a critical loss of analyte during transportation, instability of the plasma due to sudden change of gas composition, poor repeatability and very quick release of Sb from the trap resulting in difficult quantification of Sb signal. Despite the efforts to resolve these experimental problems, so far we were unable to achieve improvements in analytical parameters compared to standard analytical methods. Keywords: Preconcentration, quartz trap, mass spectrometry with inductively coupled plasma, hydride generation, arsenic, antimonyen_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectPreconcentrationen_US
dc.subjectquartz trapen_US
dc.subjectmass spectrometry with inductively coupled plasmaen_US
dc.subjecthydride generationen_US
dc.subjectarsenicen_US
dc.subjectantimonyen_US
dc.subjectPrekoncentracecs_CZ
dc.subjectkřemenná pastcs_CZ
dc.subjecthmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatemcs_CZ
dc.subjectgenerování hydridůcs_CZ
dc.subjectarsencs_CZ
dc.subjectantimoncs_CZ
dc.titlePrekoncentrace hydridotvorných prvkù v køemenné pasti ve spojení s ICP-MScs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-09-02
dc.description.departmentKatedra analytické chemiecs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Analytical Chemistryen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.identifier.repId155812
dc.title.translatedPreconcentration of hydride forming elements in quartz trap in connection with ICP-MSen_US
dc.contributor.refereeRychlovský, Petr
dc.identifier.aleph002026169
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineClinical and Toxicological Analysisen_US
thesis.degree.disciplineKlinická a toxikologická analýzacs_CZ
thesis.degree.programKlinická a toxikologická analýzacs_CZ
thesis.degree.programClinical and Toxicological Analysisen_US
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra analytické chemiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Analytical Chemistryen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csKlinická a toxikologická analýzacs_CZ
uk.degree-discipline.enClinical and Toxicological Analysisen_US
uk.degree-program.csKlinická a toxikologická analýzacs_CZ
uk.degree-program.enClinical and Toxicological Analysisen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csUniverzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra analytické chemie Student: Miroslav Kašpar Školitel: RNDr. Tomáš Matoušek, Ph.D. Název bakalářské práce: Prekoncentrace hydridotvorných prvků v křemenné pasti ve spojení s ICP-MS Tato práce se zabývá pilotními experimenty s využitím křemenné pasti (QT) pro prekoncentraci hydridotvorných prvků a jejich následnou detekcí pomocí hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (HG-QT-ICP-MS). Jako modelové analyty byly vybrány arsen a antimon. Prekoncentrační účinnost na křemenném povrchu byla studována v pasti, která byla integrovanou součástí spojovacího dílu mlžné komory a plazmového hořáku. Byly zjištěny: kritické ztráty analytu během transportu, nestabilita plazmatu v důsledku náhlé změny složení plynné fáze při přepínání plynů, špatná opakovatelnost měření a velmi rychlé uvolnění Sb z pasti spojené s obtížnou kvantifikací signálu pro Sb. I přes snahu o řešení těchto experimentálních problémů se nepodařilo prozatím dosáhnout zlepšení analytických parametrů oproti standardním analytickým metodám. Klíčová slova: Prekoncentrace, křemenná past, hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem, generování hydridů, arsen, antimoncs_CZ
uk.abstract.enCharles Uviversity in Prague Faculty of Science Department of Analytical Chemistry Student: Miroslav Kašpar Supervisor: RNDr. Tomáš Matoušek, Ph.D. Name of Thesis: Preconcentration of hydride forming elements in quartz trap with ICP-MS detection The aim of this thesis are pilot experiments employing quartz trap (QT) for preconcentration of hydride forming elements and their subsequent detection by inductively coupled plasma mass spectrometry (HG-QT-ICP-MS). Arsenic and antimony were chosen as model analytes. Preconcentration efficiency on quartz surface was studied in a trap, which was integrated into an interface between spray chamber and plasma torch. We have identified a critical loss of analyte during transportation, instability of the plasma due to sudden change of gas composition, poor repeatability and very quick release of Sb from the trap resulting in difficult quantification of Sb signal. Despite the efforts to resolve these experimental problems, so far we were unable to achieve improvements in analytical parameters compared to standard analytical methods. Keywords: Preconcentration, quartz trap, mass spectrometry with inductively coupled plasma, hydride generation, arsenic, antimonyen_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra analytické chemiecs_CZ
thesis.grade.code1
dc.contributor.consultantHraníček, Jakub
dc.contributor.consultantDědina, Jiří
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO
dc.identifier.lisID990020261690106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV