Show simple item record

Rampant architecture in the Iron age central Italy
Architektúra opevnenia v době železnej v strednom Taliansku
dc.contributor.advisorKysela, Jan
dc.creatorStaničová, Jana
dc.date.accessioned2017-06-01T05:01:41Z
dc.date.available2017-06-01T05:01:41Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/76472
dc.description.abstractTáto bakalárska práca sa venuje predrímskym fortifikáciám na území Etrúrie a starovekej Umbrie. Prvú časť tvorí popis jednotlivých typov muriva používaných v tejto oblasti a ich zaradenie do typologických kategórií. Hradby boli umiestňované priamo v strmom svahu, preto sa práca zaoberá i technickým riešením tohto problému. Druhá časť je napísaná formou katalógu radeného podľa regiónu a miest. Popisuje umiestnenie hradieb, typ použitého muriva i použitý materiál. Datovanie hradieb podlieha typologickým, funkčným i historickým kritériám. Nedielnou súčasťou hradieb sú brány, ktoré pokiaľ sú zachované, tak sú spomenuté v rámci katalógu. Cieľom práce je nielen vytvorenie katalógu hradieb, ale hlavne ich analýza a porovnanie. Kvôli prehľadnosti sú nazhromaždené informácie prevedené do tabuliek, grafov a máp. Dôraz sa kladie obzvlášť na ich spoločné znaky, ako typ muriva a obdobie v ktorom vznikli.Vďaka vytvoreným mapám môžeme pozorovať zmeny v type muriva a použitého materiálu v jednotlivých obdobiach. Práca má vytvoriť stručný a ucelený prehľad etruskej obrannej architektúry a zaznamenať zmeny a vývoj, ktorými si fortifikácie na tomto území počas doby železnej prešli. Kľúčové slová: staroveká Etrúria, staroveká Umbria, fortifikácie, murivo, archeológia, doba železná.cs_CZ
dc.description.abstractThis bachelor thesis adresses pre-Roman fortifications in the lands of Etruria and ancient Umbria. First part contains descriptions of various types of masonry used in this area and their classification into typological categories. Fortifications were set directly in steep slopes, hence the thesis also deals with technical solutions to this issue. Second part is written in the form of catalogue sorted by the cities. It describes placement of the fortifications, type of the used masonry and materials. Dating follows typological, functional and historical criteria. Inherent part of fortifications are gates, which, if preserved, are mentioned in the catalogue. The aim of the thesis is not only to create catalogue of fortifications, but their analysis and comparison. For lucidity, accumulated information is converted into the tables, graphs and maps, while stressing their common signs, like type of masonry and the time they were built. Created maps allow us to observe changes in type of masonry and used material in particular time periods.Thesis aims to provide compact overview of Etrurian defence architecture and mark the changes and evolution that fortifications in these areas went through during the Iron Age. Keywords: ancient Etruria, ancient Umbria, fortification, masonry, archeology, Iron Age.en_US
dc.languageSlovenčinacs_CZ
dc.language.isosk_SK
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.subjectopevněnícs_CZ
dc.subjectarchitekturacs_CZ
dc.subjectdoba železnács_CZ
dc.subjectItáliecs_CZ
dc.subjectEtrurie;cs_CZ
dc.subjectfortificationen_US
dc.subjectarchitectureen_US
dc.subjectIron Ageen_US
dc.subjectItalyen_US
dc.subjectEtruriaen_US
dc.titleArchitektúra opevnenia v době železnej v strednom Talianskusk_SK
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-09-15
dc.description.departmentInstitute for Classical Archeologyen_US
dc.description.departmentÚstav pro klasickou archeologiics_CZ
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.identifier.repId154562
dc.title.translatedRampant architecture in the Iron age central Italyen_US
dc.title.translatedArchitektúra opevnenia v době železnej v strednom Talianskucs_CZ
dc.contributor.refereeMusil, Jiří
dc.identifier.aleph002038750
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineKlasická archeologiecs_CZ
thesis.degree.disciplineClassical Archaeologyen_US
thesis.degree.programHistorické vědycs_CZ
thesis.degree.programHistoryen_US
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFilozofická fakulta::Ústav pro klasickou archeologiics_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Arts::Institute for Classical Archeologyen_US
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csKlasická archeologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enClassical Archaeologyen_US
uk.degree-program.csHistorické vědycs_CZ
uk.degree-program.enHistoryen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTáto bakalárska práca sa venuje predrímskym fortifikáciám na území Etrúrie a starovekej Umbrie. Prvú časť tvorí popis jednotlivých typov muriva používaných v tejto oblasti a ich zaradenie do typologických kategórií. Hradby boli umiestňované priamo v strmom svahu, preto sa práca zaoberá i technickým riešením tohto problému. Druhá časť je napísaná formou katalógu radeného podľa regiónu a miest. Popisuje umiestnenie hradieb, typ použitého muriva i použitý materiál. Datovanie hradieb podlieha typologickým, funkčným i historickým kritériám. Nedielnou súčasťou hradieb sú brány, ktoré pokiaľ sú zachované, tak sú spomenuté v rámci katalógu. Cieľom práce je nielen vytvorenie katalógu hradieb, ale hlavne ich analýza a porovnanie. Kvôli prehľadnosti sú nazhromaždené informácie prevedené do tabuliek, grafov a máp. Dôraz sa kladie obzvlášť na ich spoločné znaky, ako typ muriva a obdobie v ktorom vznikli.Vďaka vytvoreným mapám môžeme pozorovať zmeny v type muriva a použitého materiálu v jednotlivých obdobiach. Práca má vytvoriť stručný a ucelený prehľad etruskej obrannej architektúry a zaznamenať zmeny a vývoj, ktorými si fortifikácie na tomto území počas doby železnej prešli. Kľúčové slová: staroveká Etrúria, staroveká Umbria, fortifikácie, murivo, archeológia, doba železná.cs_CZ
uk.abstract.enThis bachelor thesis adresses pre-Roman fortifications in the lands of Etruria and ancient Umbria. First part contains descriptions of various types of masonry used in this area and their classification into typological categories. Fortifications were set directly in steep slopes, hence the thesis also deals with technical solutions to this issue. Second part is written in the form of catalogue sorted by the cities. It describes placement of the fortifications, type of the used masonry and materials. Dating follows typological, functional and historical criteria. Inherent part of fortifications are gates, which, if preserved, are mentioned in the catalogue. The aim of the thesis is not only to create catalogue of fortifications, but their analysis and comparison. For lucidity, accumulated information is converted into the tables, graphs and maps, while stressing their common signs, like type of masonry and the time they were built. Created maps allow us to observe changes in type of masonry and used material in particular time periods.Thesis aims to provide compact overview of Etrurian defence architecture and mark the changes and evolution that fortifications in these areas went through during the Iron Age. Keywords: ancient Etruria, ancient Umbria, fortification, masonry, archeology, Iron Age.en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro klasickou archeologiics_CZ
dc.identifier.lisID990020387500106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV