Show simple item record

Idáfová vazba v arabštině a její morfosyntaktické chování
dc.contributor.advisorKřivan, Jan
dc.creatorPospíšil, Adam
dc.date.accessioned2017-06-01T04:45:54Z
dc.date.available2017-06-01T04:45:54Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/76386
dc.description.abstractTakzvaná idáfová konstrukce (idáfa) je základní prostředek arabštiny pro zachycení atributivní relace mezi dvěma jmennými frázemi. Její sémantika není přesně specifikována, ale obecně odpovídá typickému mezijazykovému konceptu posesivity. V této práci je předložena analýza způsobu značení této konstrukce, za použití základního rozlišení mezi dependent-markingovými a head-markingovými rysy, které představila Nichols (1986). Ukazuje se, že tradiční pojetí idáfy jako genitivní konstrukce může být zavádějící, neboť morfosyntaktická úloha genitivní koncovky je spíše pochybná a přítomnost atributivní relace je signalizována spíše head-markingovými rysy. Tyto rysy jsou ale poněkud méně zřejmé, jelikož nespočívají v připojení afixu k hlavě konstrukce, ale v určitých omezeních, která jsou na hlavu kladena (hlava musí být holou jmennou frází a nesmí být specifikována co do neurčitosti). Protože je analýza zaměřena na mluvenou podobu moderní spisovné arabštiny, v této práci je brána v úvahu i socio-pragmatická variabilita spočívající v možnosti redukování jmenných koncovek v mluveném projevu, jíž se velice přínosně zabýval Magidow (2009). Tyto redukce poskytují poněkud odlišný strukturní pohled na morfosyntax této konstrukce. V souvisejících teoretických úvahách je pojednáno o problému autonomie idáfy jakožto plně...cs_CZ
dc.description.abstractThe so called Idafa construction is the central means for coding an attributive relation between two nominal phrases in Arabic. The semantics of the relation is rather vague, but it generally corresponds to a typical cross-linguistic concept of possession. This paper presents an analysis of the way this construction is marked, using the fundamental distinction between dependent-marking and head-marking features, which is outlined in Nichols (1986). It turns out that the traditional label classifying Idafa as a genitive construction can be misleading, since the morphosyntactic role of the genitive ending is rather dubious and it is rather the head-marking features that signal the presence of the relation. However, these features seem a little obscure since they do not dwell in adding a affixu to the head noun, but rather in imposing certain restrictions on the head (only bare heads are allowed and the head is left unspecified for the category of definiteness). In addition, as the analysis is aimed at the natural spoken use of Modern Standard Arabic, I take into account the socio-pragmatic variation presented by the possibility of reducing the nominal endings in speech, approached insightfully in Magidow (2009). These reductions give rise to a slightly different structural view of the morphosyntax of this...en_US
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.subjectarabská gramatikacs_CZ
dc.subjectstatus constructuscs_CZ
dc.subjectposesivitacs_CZ
dc.subjectidáfacs_CZ
dc.subjecthead markingcs_CZ
dc.subjectArabic grammaren_US
dc.subjectconstruct stateen_US
dc.subjectpossesive constructionen_US
dc.subjectidafaen_US
dc.subjecthead-marking grammaren_US
dc.titleThe Idafa construction in Arabic and its morphosyntactic behaviouren_US
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-09-07
dc.description.departmentInstitute of Linguisticsen_US
dc.description.departmentÚstav obecné lingvistikycs_CZ
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.identifier.repId126955
dc.title.translatedIdáfová vazba v arabštině a její morfosyntaktické chovánícs_CZ
dc.contributor.refereeZemánek, Petr
dc.identifier.aleph002036362
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineArabistika - Obecná jazykovědacs_CZ
thesis.degree.disciplineArabic Studies - General Linguisticsen_US
thesis.degree.programFilologiecs_CZ
thesis.degree.programPhilologyen_US
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFilozofická fakulta::Ústav obecné lingvistikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Arts::Institute of Linguisticsen_US
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csArabistika - Obecná jazykovědacs_CZ
uk.degree-discipline.enArabic Studies - General Linguisticsen_US
uk.degree-program.csFilologiecs_CZ
uk.degree-program.enPhilologyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTakzvaná idáfová konstrukce (idáfa) je základní prostředek arabštiny pro zachycení atributivní relace mezi dvěma jmennými frázemi. Její sémantika není přesně specifikována, ale obecně odpovídá typickému mezijazykovému konceptu posesivity. V této práci je předložena analýza způsobu značení této konstrukce, za použití základního rozlišení mezi dependent-markingovými a head-markingovými rysy, které představila Nichols (1986). Ukazuje se, že tradiční pojetí idáfy jako genitivní konstrukce může být zavádějící, neboť morfosyntaktická úloha genitivní koncovky je spíše pochybná a přítomnost atributivní relace je signalizována spíše head-markingovými rysy. Tyto rysy jsou ale poněkud méně zřejmé, jelikož nespočívají v připojení afixu k hlavě konstrukce, ale v určitých omezeních, která jsou na hlavu kladena (hlava musí být holou jmennou frází a nesmí být specifikována co do neurčitosti). Protože je analýza zaměřena na mluvenou podobu moderní spisovné arabštiny, v této práci je brána v úvahu i socio-pragmatická variabilita spočívající v možnosti redukování jmenných koncovek v mluveném projevu, jíž se velice přínosně zabýval Magidow (2009). Tyto redukce poskytují poněkud odlišný strukturní pohled na morfosyntax této konstrukce. V souvisejících teoretických úvahách je pojednáno o problému autonomie idáfy jakožto plně...cs_CZ
uk.abstract.enThe so called Idafa construction is the central means for coding an attributive relation between two nominal phrases in Arabic. The semantics of the relation is rather vague, but it generally corresponds to a typical cross-linguistic concept of possession. This paper presents an analysis of the way this construction is marked, using the fundamental distinction between dependent-marking and head-marking features, which is outlined in Nichols (1986). It turns out that the traditional label classifying Idafa as a genitive construction can be misleading, since the morphosyntactic role of the genitive ending is rather dubious and it is rather the head-marking features that signal the presence of the relation. However, these features seem a little obscure since they do not dwell in adding a affixu to the head noun, but rather in imposing certain restrictions on the head (only bare heads are allowed and the head is left unspecified for the category of definiteness). In addition, as the analysis is aimed at the natural spoken use of Modern Standard Arabic, I take into account the socio-pragmatic variation presented by the possibility of reducing the nominal endings in speech, approached insightfully in Magidow (2009). These reductions give rise to a slightly different structural view of the morphosyntax of this...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav obecné lingvistikycs_CZ
dc.identifier.lisID990020363620106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV