Show simple item record

Table as an image - a specific space for recording and communicating in fine arts and art education
dc.contributor.advisorVelíšek, Martin
dc.creatorPešlová, Radmila
dc.date.accessioned2017-06-01T03:45:54Z
dc.date.available2017-06-01T03:45:54Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/76079
dc.description.abstractPešlová, R.: Stůl jako obraz - specifický prostor pro záznam a komunikaci ve výtvarném umění a výtvarné výchově (Diplomová práce) Praha 2015, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy, 100 s. Obsahem diplomové práce je stůl jako specifický prostor, který konotuje různé významy v kontextu dobového dění. V teoretické části tedy odkazuje ke společensko-sociálním vztahům, jež jsou součástí veřejného i soukromého - rodinného prostoru, v němž má stůl svoji zásadní roli. Nejen jako předmětná forma každodennosti, s níž se pojí osobní prožitek, ale také jako forma symbolického vyjádření. Stůl je zde jakýmsi nositelem sdělení, zprávy. O tom nás přesvědčí nejen etymologický a sociologický rozbor, ale také analýza vybraných uměleckých děl. Jde o způsob, jak nahlédnout tento fenomén ve zmíněných souvislostech. Cílem práce bylo ukázat skrze výtvarné umění, historické a sociologické vztahy pohled na stůl jako na kontinuálně propojený celek, v kterém si lze lépe uvědomit některé vazby a společenské dění, včetně dobových potřeb a priorit. Tento pohled se stal základem a inspirací pro vlastní výtvarnou tvorbu a následný didaktický koncept. Výtvarná část je zaměřená na prostor rodinného zázemí /mého domova/, s nímž jsou spojené konkrétní vzpomínky na prostor stolu. Didaktický projekt tvoří tři...cs_CZ
dc.description.abstractPešlová, R .: Table as an image - a specific space for recording and communicating in fine arts and art education (Dissertation) Prague 2015, Charles University, Faculty of Education, Art Education Department, 100 s. The thesis contains a table as a specific space, which connotes different meanings in the context of contemporary events. The theoretical part refers thus to the social relations, which are part of both public and private - family space in which a table plays its essential role. Not only as a subject form of everyday life, which is linked to a personal experience, but also as a form of symbolic expression. A table is kind of bearer of communication, message. This will be supported not only via etymological and sociological analysis, but also by the analysis of selected works of art. It is a way to inspect this phenomenon in the aforementioned context. The aim of this study is to show - through fine arts, historical and sociological relations - the view of a table as a continuously interconnected complex, through which it is possible to better realize some family ties and social events, including contemporary needs and priorities.. This view has become the basis and inspiration for the own creative work and a subsequent didactic concept. The artwork is focused on the areas of a family...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectstůlcs_CZ
dc.subjectrodinacs_CZ
dc.subjectstopacs_CZ
dc.subjectpaměťcs_CZ
dc.subjectobrazcs_CZ
dc.subjectslovocs_CZ
dc.subjectimaginacecs_CZ
dc.subjectvýtvarné uměnícs_CZ
dc.subjectvýtvarná výchovacs_CZ
dc.subjecttableen_US
dc.subjectfamilyen_US
dc.subjecttrailen_US
dc.subjectmemoryen_US
dc.subjectimageen_US
dc.subjectworden_US
dc.subjectimaginationen_US
dc.subjectvisual arten_US
dc.subjectart educationen_US
dc.titleStůl jako obraz - specifický prostor pro záznam a komunikaci ve výtvarném umění a výtvarné výchověcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-01-19
dc.description.departmentKatedra výtvarné výchovycs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId130972
dc.title.translatedTable as an image - a specific space for recording and communicating in fine arts and art educationen_US
dc.contributor.refereeČech, Viktor
dc.identifier.aleph002065647
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy, střední školy a základní umělecké školy - výtvarná výchovacs_CZ
thesis.degree.disciplineTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools and Art Schools - Arten_US
thesis.degree.programUčitelství pro střední školycs_CZ
thesis.degree.programTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy, střední školy a základní umělecké školy - výtvarná výchovacs_CZ
uk.degree-discipline.enTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools and Art Schools - Arten_US
uk.degree-program.csUčitelství pro střední školycs_CZ
uk.degree-program.enTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csPešlová, R.: Stůl jako obraz - specifický prostor pro záznam a komunikaci ve výtvarném umění a výtvarné výchově (Diplomová práce) Praha 2015, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy, 100 s. Obsahem diplomové práce je stůl jako specifický prostor, který konotuje různé významy v kontextu dobového dění. V teoretické části tedy odkazuje ke společensko-sociálním vztahům, jež jsou součástí veřejného i soukromého - rodinného prostoru, v němž má stůl svoji zásadní roli. Nejen jako předmětná forma každodennosti, s níž se pojí osobní prožitek, ale také jako forma symbolického vyjádření. Stůl je zde jakýmsi nositelem sdělení, zprávy. O tom nás přesvědčí nejen etymologický a sociologický rozbor, ale také analýza vybraných uměleckých děl. Jde o způsob, jak nahlédnout tento fenomén ve zmíněných souvislostech. Cílem práce bylo ukázat skrze výtvarné umění, historické a sociologické vztahy pohled na stůl jako na kontinuálně propojený celek, v kterém si lze lépe uvědomit některé vazby a společenské dění, včetně dobových potřeb a priorit. Tento pohled se stal základem a inspirací pro vlastní výtvarnou tvorbu a následný didaktický koncept. Výtvarná část je zaměřená na prostor rodinného zázemí /mého domova/, s nímž jsou spojené konkrétní vzpomínky na prostor stolu. Didaktický projekt tvoří tři...cs_CZ
uk.abstract.enPešlová, R .: Table as an image - a specific space for recording and communicating in fine arts and art education (Dissertation) Prague 2015, Charles University, Faculty of Education, Art Education Department, 100 s. The thesis contains a table as a specific space, which connotes different meanings in the context of contemporary events. The theoretical part refers thus to the social relations, which are part of both public and private - family space in which a table plays its essential role. Not only as a subject form of everyday life, which is linked to a personal experience, but also as a form of symbolic expression. A table is kind of bearer of communication, message. This will be supported not only via etymological and sociological analysis, but also by the analysis of selected works of art. It is a way to inspect this phenomenon in the aforementioned context. The aim of this study is to show - through fine arts, historical and sociological relations - the view of a table as a continuously interconnected complex, through which it is possible to better realize some family ties and social events, including contemporary needs and priorities.. This view has become the basis and inspiration for the own creative work and a subsequent didactic concept. The artwork is focused on the areas of a family...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovycs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV