Show simple item record

Sounds of Nature or Econarratology through the Folk Songs
dc.contributor.advisorJančaříková, Kateřina
dc.creatorStarostová, Martina
dc.date.accessioned2017-06-01T03:44:04Z
dc.date.available2017-06-01T03:44:04Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/76069
dc.description.abstractTématem diplomové práce je ekonaratologie ve spojení s lidovou písní, která je podrobena zákonům přírody a tvoří jakýsi myšlenkový soubor života přírody. Zpěv písní je nedílnou součástí narativního přístupu, vyprávění je doplněno tóny a melodií pro lepší zapamatování. Teoretická část definuje pojmy: narativita, ekonaratologie a lidová píseň. Zajímá mě, jaké místo v současnosti narativní metoda v environmentálním vzdělávání zastává a jaké jsou její přínosy. Zmiňuji také využití příběhu a lidové písně jako prostředku edukace v praxi. Cílem diplomové práce je na základě výzkumných nálezů zjistit, nakolik jsou děti schopny podle nahrávek ze zvukového záznamu rozeznat a určit hlasové projevy domácích či lesních zvířat a průmyslové zvuky z okolního světa. V rámci výzkumného zjištění je využit kvalitativní výzkum, který je doplněn v některých úsecích výzkumem kvantitativním. Výzkumným nástrojem jsou individuální rozhovory nad zvukovým materiálem, které aplikuji u dětí předškolního věku. Klíčová slova: narativita, ekonaratologie, lidová píseň, zvuky přírody, lidové tradice, výzkumcs_CZ
dc.description.abstractThe topic of the thesis is econaratology in conjunction with folk songs, which is subject to the laws of nature and forms a sort of mind set of the of nature life. Singing songs is an integral part of the narrative approach, narrative is complemented by tones and melodies for better memorization. The theoretical part defines the terms: narration, econaratology and folk song. I am interested in what place there the narrative approach in environmental education takes and what are its benefits. I allude to the use of narrative and folk songs as a means of education in practice. The aim of the thesis is based on research findings to determine the extent to which children are able to follow recordings of sound recording recognize and identify vocalizations of domestic or wild animals and industrial sounds of outside world. The research findings are utilized qualitative research, supplemented in some parts of quantitative research. Research tools are the individual interviews over the audio material, which I apply in preschool children. Keywords: narration, econaratology, folk song, nature sounds, folk traditions, research.en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectpředškolní věkcs_CZ
dc.subjectekonaratologiecs_CZ
dc.subjectzvuky přírodycs_CZ
dc.subjectlidové tradicecs_CZ
dc.subjectlidová píseňcs_CZ
dc.subjectnarativní výzkumcs_CZ
dc.subjectpreschool childrenen_US
dc.subjectenvironmental narratologyen_US
dc.subjectnature soundsen_US
dc.subjectloreen_US
dc.subjectfolk songsen_US
dc.subjectnarrative researchen_US
dc.titleTóny přírody aneb ekonaratologie prostřednictvím lidové písněcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-01-18
dc.description.departmentKatedra biologie a environmentálních studiícs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId118866
dc.title.translatedSounds of Nature or Econarratology through the Folk Songsen_US
dc.contributor.refereeHlaváčová, Lucie
dc.identifier.aleph002065409
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePedagogika předškolního věkucs_CZ
thesis.degree.disciplinePedagogy of Pre-School Ageen_US
thesis.degree.programPedagogikacs_CZ
thesis.degree.programPedagogyen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra biologie a environmentálních studiícs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPedagogika předškolního věkucs_CZ
uk.degree-discipline.enPedagogy of Pre-School Ageen_US
uk.degree-program.csPedagogikacs_CZ
uk.degree-program.enPedagogyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTématem diplomové práce je ekonaratologie ve spojení s lidovou písní, která je podrobena zákonům přírody a tvoří jakýsi myšlenkový soubor života přírody. Zpěv písní je nedílnou součástí narativního přístupu, vyprávění je doplněno tóny a melodií pro lepší zapamatování. Teoretická část definuje pojmy: narativita, ekonaratologie a lidová píseň. Zajímá mě, jaké místo v současnosti narativní metoda v environmentálním vzdělávání zastává a jaké jsou její přínosy. Zmiňuji také využití příběhu a lidové písně jako prostředku edukace v praxi. Cílem diplomové práce je na základě výzkumných nálezů zjistit, nakolik jsou děti schopny podle nahrávek ze zvukového záznamu rozeznat a určit hlasové projevy domácích či lesních zvířat a průmyslové zvuky z okolního světa. V rámci výzkumného zjištění je využit kvalitativní výzkum, který je doplněn v některých úsecích výzkumem kvantitativním. Výzkumným nástrojem jsou individuální rozhovory nad zvukovým materiálem, které aplikuji u dětí předškolního věku. Klíčová slova: narativita, ekonaratologie, lidová píseň, zvuky přírody, lidové tradice, výzkumcs_CZ
uk.abstract.enThe topic of the thesis is econaratology in conjunction with folk songs, which is subject to the laws of nature and forms a sort of mind set of the of nature life. Singing songs is an integral part of the narrative approach, narrative is complemented by tones and melodies for better memorization. The theoretical part defines the terms: narration, econaratology and folk song. I am interested in what place there the narrative approach in environmental education takes and what are its benefits. I allude to the use of narrative and folk songs as a means of education in practice. The aim of the thesis is based on research findings to determine the extent to which children are able to follow recordings of sound recording recognize and identify vocalizations of domestic or wild animals and industrial sounds of outside world. The research findings are utilized qualitative research, supplemented in some parts of quantitative research. Research tools are the individual interviews over the audio material, which I apply in preschool children. Keywords: narration, econaratology, folk song, nature sounds, folk traditions, research.en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra biologie a environmentálních studiícs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV