Show simple item record

Application for an appeal review on the point of law in civil procedure
dc.contributor.advisorWinterová, Alena
dc.creatorHermanová, Michaela
dc.date.accessioned2017-06-01T03:42:38Z
dc.date.available2017-06-01T03:42:38Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/76062
dc.description.abstractRESUMÉ Cílem této práce je popsat novou právní úpravu dovolání zavedenou novelou OSŘ provedenou zákonem č. 404/2012 Sb. a posoudit ji z hlediska souladu s Ústavou. Během příprav této novely totiž došlo ke zrušení části OSŘ (konkrétně ustanovení § 237 odst. 1 písm. c)) upravující přípustnost nenárokového dovolání pro rozpor s Ústavou, a to nálezem Ústavního soudu ze dne 21. února 2012, sp. zn. Pl. ÚS 29/11. Za tím účelem se práce nejprve zabývá samotným institutem dovolání a některými jeho aspekty, zejména pak jeho funkcí v českém právním řádu. Na této obecné části práce je potom vystavěna část zvláštní, která se zabývá samotnou přípustností dovolání. Nejprve je popsána přípustnost podle staré právní úpravy, poté jsou kritickému zkoumání podrobeny závěry Ústavního soudu a nakonec je popsána nová úprava přípustnosti, která je konfrontována s nálezem Ústavního soudu. Ústavní soud vytýkal staré právní úpravě, že nebyla dostatečně předvídatelná. Zároveň stanovil, že aby novou právní úpravu bylo lze považovat za souladnou s Ústavou, musí být potencionálnímu dovolateli předem zřejmé, zda je jeho dovolání přípustné či nikoliv. Z toho tedy plyne, že přípustnost dovolání nesmí záviset na uvážení Nejvyššího soudu, jako tomu bylo doposud v případě nenárokového dovolání, ale na objektivních podmínkách. Otázkou tedy...cs_CZ
dc.description.abstractThe thesis aims to describe the new regulation of the application for appeal review introduced by means of an amendment to the Civil Procedure Code made by the act No. 404/2012 Sb. and to assess its compliance with the Constitution. During the preparation of this amendment a part of the Civil Procedure Code (specifically sec. 237 (1) c)) governing the admissibility of the discretionary application for appeal review was cancelled due to being in conflict with the Constitution by means of the decision of the Constitutional Court of 21 February 2012, file No. Pl. ÚS 29/11. For that purpose, at first, the thesis deals with the application for appeal review itself and certain aspects of it, especially the role it has in the Czech legal system. Based on this general part a special part is built dealing with the admissibility of the application for appeal review. Firstly, the admissibility under the old legislation is described, after that the conclusions of the Constitutional Court are critically examined and, finally, the new legislation is described and confronted with the findings of the Constitutional Court. The Constitutional Court criticized the old legislation for not being sufficiently predictable. It concluded that in order for the new legislation to comply with the Constitution the potential...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectDovolánícs_CZ
dc.subjectPřípustnost dovolánícs_CZ
dc.subjectNenárokové dovolánícs_CZ
dc.subjectPl. ÚS 29cs_CZ
dc.subject11cs_CZ
dc.subject404cs_CZ
dc.subject2012 Sbcs_CZ
dc.subjectApplication for an appeal reviewen_US
dc.subjectAdmissibility of the Application for an appeal reviewen_US
dc.subjectDiscretionary Application for an appeal reviewen_US
dc.subjectPl. ÚS 29en_US
dc.subject11en_US
dc.subject404en_US
dc.subject2012 Sben_US
dc.titleDovolání v civilním procesucs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-01-18
dc.description.departmentDepartment of Civil Lawen_US
dc.description.departmentKatedra občanského právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId141564
dc.title.translatedApplication for an appeal review on the point of law in civil procedureen_US
dc.contributor.refereeSmolík, Petr
dc.identifier.aleph002070593
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csRESUMÉ Cílem této práce je popsat novou právní úpravu dovolání zavedenou novelou OSŘ provedenou zákonem č. 404/2012 Sb. a posoudit ji z hlediska souladu s Ústavou. Během příprav této novely totiž došlo ke zrušení části OSŘ (konkrétně ustanovení § 237 odst. 1 písm. c)) upravující přípustnost nenárokového dovolání pro rozpor s Ústavou, a to nálezem Ústavního soudu ze dne 21. února 2012, sp. zn. Pl. ÚS 29/11. Za tím účelem se práce nejprve zabývá samotným institutem dovolání a některými jeho aspekty, zejména pak jeho funkcí v českém právním řádu. Na této obecné části práce je potom vystavěna část zvláštní, která se zabývá samotnou přípustností dovolání. Nejprve je popsána přípustnost podle staré právní úpravy, poté jsou kritickému zkoumání podrobeny závěry Ústavního soudu a nakonec je popsána nová úprava přípustnosti, která je konfrontována s nálezem Ústavního soudu. Ústavní soud vytýkal staré právní úpravě, že nebyla dostatečně předvídatelná. Zároveň stanovil, že aby novou právní úpravu bylo lze považovat za souladnou s Ústavou, musí být potencionálnímu dovolateli předem zřejmé, zda je jeho dovolání přípustné či nikoliv. Z toho tedy plyne, že přípustnost dovolání nesmí záviset na uvážení Nejvyššího soudu, jako tomu bylo doposud v případě nenárokového dovolání, ale na objektivních podmínkách. Otázkou tedy...cs_CZ
uk.abstract.enThe thesis aims to describe the new regulation of the application for appeal review introduced by means of an amendment to the Civil Procedure Code made by the act No. 404/2012 Sb. and to assess its compliance with the Constitution. During the preparation of this amendment a part of the Civil Procedure Code (specifically sec. 237 (1) c)) governing the admissibility of the discretionary application for appeal review was cancelled due to being in conflict with the Constitution by means of the decision of the Constitutional Court of 21 February 2012, file No. Pl. ÚS 29/11. For that purpose, at first, the thesis deals with the application for appeal review itself and certain aspects of it, especially the role it has in the Czech legal system. Based on this general part a special part is built dealing with the admissibility of the application for appeal review. Firstly, the admissibility under the old legislation is described, after that the conclusions of the Constitutional Court are critically examined and, finally, the new legislation is described and confronted with the findings of the Constitutional Court. The Constitutional Court criticized the old legislation for not being sufficiently predictable. It concluded that in order for the new legislation to comply with the Constitution the potential...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského právacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV