Show simple item record

Options to include children under three years to nursery schools in the Mělník region
dc.contributor.advisorKropáčková, Jana
dc.creatorŠvecová, Hana
dc.date.accessioned2021-03-26T07:48:35Z
dc.date.available2021-03-26T07:48:35Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/76051
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá věkovou kategorií dětí do tří let a jejich možnostmi přijetí do mateřských škol v tomto regionu. Práce shrnuje obecně všechny dosavadní poznatky o tom, zda je děti tohoto věku možné zařadit do předškolních institucí a za jakých podmínek. Práce se zabývá zajištěním péče, výchovy a vzdělávání dětí mladších tří let, celkovou připraveností mateřských škol v tomto ohledu a stanovisky pedagogické veřejnosti. Teoretická část se podrobně věnuje legislativním podmínkám zařazení dětí mladších tří let do předškolních zařízení, popisuje a charakterizuje vývoj dítěte mezi druhým a třetím rokem života, zabývá se specifickými zvláštnostmi těchto dětí, jejich adaptací a popisuje možnosti přijetí samotnými mateřskými školami. Zkoumá tuto možnost jak z hlediska sociálních potřeb rodiny, tak i se zřetelem na školskou legislativu. Práce nabízí v této oblasti i parciální mezinárodní náhled. V praktické části bylo realizováno výzkumné šetření v mateřských školách metodou rozhovorů s ředitelkami a vedoucími učitelkami, které se vyjadřují k celkové problematice i konkrétním aspektům, jako je přijímání, adaptace, výchova a vzdělávání dětí mladších tří let. Cílem bylo zmapování konkrétních názorů a postojů regionálních mateřských škol s konkrétními zkušenostmi s touto věkovou kategorií. Podstatnou...cs_CZ
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the age category of children which are under three years old and their potential to be accepted to nursery schools in this region. The thesis generally summarizes all the current knowledge about that if is it possible to place the children of this age into pre-school institutions and under what conditions. Thesis also deals with providing care, upbringing and education of children under three years, the overall readiness of kindergartens to fulfill those demands and also opinions of pedagogical public. In the theoretical part the author explains legislative requirements of accepting the children under three years into nursery schools. The author also describes and characterizes the child development between second and third year of life. The thesis deals with the specific peculiarities of these children their adaptation and describes their possibilities to be accepted by kindergartens. The author looks into the possibility to be accepted in conditions of social needs of families and also in terms of education legislation. The thesis in this part offers both partial and also international overview. In the practical part of the thesis the author carried out a research in kindergartens through interviews with the school principal and leading teachers to express their...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectpreschool childrenen_US
dc.subjectpeculiarities of children under three years ageen_US
dc.subjectupbringing and education of children under three years ageen_US
dc.subjectadaptationen_US
dc.subjectmaturityen_US
dc.subjectconditions of admission to nursery schoolsen_US
dc.subjectearly careen_US
dc.subjectpreschool educationen_US
dc.subjectparentsen_US
dc.subjectnursery school teacheren_US
dc.subjectděti předškolního věkucs_CZ
dc.subjectspecifické zvláštnosti dětí mladších tří letcs_CZ
dc.subjectvýchova a vzdělávání dětí do tří letcs_CZ
dc.subjectadaptacecs_CZ
dc.subjectzralostcs_CZ
dc.subjectpodmínky přijetí do mateřských školcs_CZ
dc.subjectraná péčecs_CZ
dc.subjectpředškolní vzdělávánícs_CZ
dc.subjectrodičecs_CZ
dc.subjectučitelka mateřské školycs_CZ
dc.titleMožnosti zařazení dětí mladších tří let do mateřských škol v mělnickém regionucs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-01-18
dc.description.departmentKatedra preprimární a primární pedagogikycs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId118542
dc.title.translatedOptions to include children under three years to nursery schools in the Mělník regionen_US
dc.contributor.refereeOpravilová, Eva
dc.identifier.aleph002065406
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePedagogy of Pre-School Ageen_US
thesis.degree.disciplinePedagogika předškolního věkucs_CZ
thesis.degree.programPedagogikacs_CZ
thesis.degree.programPedagogyen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra preprimární a primární pedagogikycs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPedagogika předškolního věkucs_CZ
uk.degree-discipline.enPedagogy of Pre-School Ageen_US
uk.degree-program.csPedagogikacs_CZ
uk.degree-program.enPedagogyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csDiplomová práce se zabývá věkovou kategorií dětí do tří let a jejich možnostmi přijetí do mateřských škol v tomto regionu. Práce shrnuje obecně všechny dosavadní poznatky o tom, zda je děti tohoto věku možné zařadit do předškolních institucí a za jakých podmínek. Práce se zabývá zajištěním péče, výchovy a vzdělávání dětí mladších tří let, celkovou připraveností mateřských škol v tomto ohledu a stanovisky pedagogické veřejnosti. Teoretická část se podrobně věnuje legislativním podmínkám zařazení dětí mladších tří let do předškolních zařízení, popisuje a charakterizuje vývoj dítěte mezi druhým a třetím rokem života, zabývá se specifickými zvláštnostmi těchto dětí, jejich adaptací a popisuje možnosti přijetí samotnými mateřskými školami. Zkoumá tuto možnost jak z hlediska sociálních potřeb rodiny, tak i se zřetelem na školskou legislativu. Práce nabízí v této oblasti i parciální mezinárodní náhled. V praktické části bylo realizováno výzkumné šetření v mateřských školách metodou rozhovorů s ředitelkami a vedoucími učitelkami, které se vyjadřují k celkové problematice i konkrétním aspektům, jako je přijímání, adaptace, výchova a vzdělávání dětí mladších tří let. Cílem bylo zmapování konkrétních názorů a postojů regionálních mateřských škol s konkrétními zkušenostmi s touto věkovou kategorií. Podstatnou...cs_CZ
uk.abstract.enThe diploma thesis deals with the age category of children which are under three years old and their potential to be accepted to nursery schools in this region. The thesis generally summarizes all the current knowledge about that if is it possible to place the children of this age into pre-school institutions and under what conditions. Thesis also deals with providing care, upbringing and education of children under three years, the overall readiness of kindergartens to fulfill those demands and also opinions of pedagogical public. In the theoretical part the author explains legislative requirements of accepting the children under three years into nursery schools. The author also describes and characterizes the child development between second and third year of life. The thesis deals with the specific peculiarities of these children their adaptation and describes their possibilities to be accepted by kindergartens. The author looks into the possibility to be accepted in conditions of social needs of families and also in terms of education legislation. The thesis in this part offers both partial and also international overview. In the practical part of the thesis the author carried out a research in kindergartens through interviews with the school principal and leading teachers to express their...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra preprimární a primární pedagogikycs_CZ
thesis.grade.code1
dc.contributor.consultantLoudová Stralczynská, Barbora
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO
dc.identifier.lisID990020654060106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV