Show simple item record

Learning Primary Literacy of Children with Specific Language Impairment
dc.contributor.advisorKlenková, Jiřina
dc.creatorMilanovská, Lýdia
dc.date.accessioned2017-06-01T03:35:51Z
dc.date.available2017-06-01T03:35:51Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/76025
dc.description.abstractDiplomová práce řeší speciálně pedagogickou problematiku osvojování primárního čtení u dětí s vývojovou dysfázií. Klade si za cíl analyzovat jevy, které u žáků s touto diagnózou narušují proces osvojování psané formy řeči a zaznamenat faktory, které naopak přispívají k zefektivnění tohoto procesu. Teoretická část práce je východiskem pro splnění stanovených cílů. Popisuje vývojovou dysfázii jako jednu z kategorií narušené komunikační schopnosti a její důsledky pro vzdělávání. Pozornost je věnována problematice gramotnosti, důraz je kladen zejména na rané stadium čtenářské gramotnosti. Na toto období je nahlíženo v kontextu vývoje mluvené řeči, představeno je psycholingvistické pojetí gramotnosti, v němž klíčové místo zaujímá schopnost fonematického uvědomování. V závěru teoretické části jsou uvedeny metody výuky čtení. Obsahem praktické části je popis výzkumného šetření, jenž probíhalo v několika na sebe navazujících fázích: fáze vstupní diagnostiky, pozorování žáků v jednotlivých etapách výuky prvopočátečního čtení, realizace podpůrných metodických opatření a závěrečné zhodnocení úrovně fonematického uvědomování a dosažených čtenářských dovedností u vybraných žáků. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)cs_CZ
dc.description.abstractThis thesis solves deals with special pedagogical problems of primary literacy acquisition of the children with specific language impairment. The aim is to analyze the phenomena, which disrupt the process of acquiring written language forms of the pupils with this diagnosis and to record factors, which help to streamline this process. Another task is to propose the steps to help overcome the problems caused by impaired communication skills by teaching analytic-synthetic method. The theoretical part is the basis for meeting the targets. It describes specific language impairment as one of the categories of impaired communication skills and its consequences for education. Attention is given to the topic of literacy. Emphasis is particularly given on the initial reading literacy. This period is seen in the context of the speech development and the psycholinguistic concept of literacy is introduced, where the skill of phonemic awareness has a central position. At the end of the theoretical part, the methods of teaching of reading are described. The practical part presents the research study, which was carried out in several consecutive phases: initial diagnostic phase, observation of pupils in various stages of teaching of reading, implementation of methodical support measures and the final assessment of the...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectVývojová dysfáziecs_CZ
dc.subjectgramotnostcs_CZ
dc.subjectprimární čtenářská gramotnostcs_CZ
dc.subjectfonologické funkcecs_CZ
dc.subjectfonematické uvědomovánícs_CZ
dc.subjectSpecific language impairment (SLI)en_US
dc.subjectliteracyen_US
dc.subjectprimary literacyen_US
dc.subjectphonological functionsen_US
dc.subjectphoneme awarenessen_US
dc.titleOsvojování primární gramotnosti u dětí s vývojovou dysfáziícs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-01-18
dc.description.departmentKatedra speciální pedagogikycs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId147281
dc.title.translatedLearning Primary Literacy of Children with Specific Language Impairmenten_US
dc.contributor.refereeKopečný, Petr
dc.identifier.aleph002065399
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineSpeciální pedagogikacs_CZ
thesis.degree.disciplineSpecial Educationen_US
thesis.degree.programSpeciální pedagogikacs_CZ
thesis.degree.programSpecial Educationen_US
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csSpeciální pedagogikacs_CZ
uk.degree-discipline.enSpecial Educationen_US
uk.degree-program.csSpeciální pedagogikacs_CZ
uk.degree-program.enSpecial Educationen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csDiplomová práce řeší speciálně pedagogickou problematiku osvojování primárního čtení u dětí s vývojovou dysfázií. Klade si za cíl analyzovat jevy, které u žáků s touto diagnózou narušují proces osvojování psané formy řeči a zaznamenat faktory, které naopak přispívají k zefektivnění tohoto procesu. Teoretická část práce je východiskem pro splnění stanovených cílů. Popisuje vývojovou dysfázii jako jednu z kategorií narušené komunikační schopnosti a její důsledky pro vzdělávání. Pozornost je věnována problematice gramotnosti, důraz je kladen zejména na rané stadium čtenářské gramotnosti. Na toto období je nahlíženo v kontextu vývoje mluvené řeči, představeno je psycholingvistické pojetí gramotnosti, v němž klíčové místo zaujímá schopnost fonematického uvědomování. V závěru teoretické části jsou uvedeny metody výuky čtení. Obsahem praktické části je popis výzkumného šetření, jenž probíhalo v několika na sebe navazujících fázích: fáze vstupní diagnostiky, pozorování žáků v jednotlivých etapách výuky prvopočátečního čtení, realizace podpůrných metodických opatření a závěrečné zhodnocení úrovně fonematického uvědomování a dosažených čtenářských dovedností u vybraných žáků. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)cs_CZ
uk.abstract.enThis thesis solves deals with special pedagogical problems of primary literacy acquisition of the children with specific language impairment. The aim is to analyze the phenomena, which disrupt the process of acquiring written language forms of the pupils with this diagnosis and to record factors, which help to streamline this process. Another task is to propose the steps to help overcome the problems caused by impaired communication skills by teaching analytic-synthetic method. The theoretical part is the basis for meeting the targets. It describes specific language impairment as one of the categories of impaired communication skills and its consequences for education. Attention is given to the topic of literacy. Emphasis is particularly given on the initial reading literacy. This period is seen in the context of the speech development and the psycholinguistic concept of literacy is introduced, where the skill of phonemic awareness has a central position. At the end of the theoretical part, the methods of teaching of reading are described. The practical part presents the research study, which was carried out in several consecutive phases: initial diagnostic phase, observation of pupils in various stages of teaching of reading, implementation of methodical support measures and the final assessment of the...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogikycs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV