Show simple item record

Wiretapping and recording of telecommunication traffic
dc.contributor.advisorBohuslav, Lukáš
dc.creatorFrolková, Klára
dc.date.accessioned2017-06-01T03:27:21Z
dc.date.available2017-06-01T03:27:21Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/75980
dc.description.abstractResumé Diplomová práce je koncipována jako rozbor právní úpravy institutů odposlechu a záznamu telekomunikačniho provozu a zjišťování údajů o telekomunikačním provozu, jež se nachází v § 88 a § 88a zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů. Cílem této práce bylo co nejpodrobněji rozebrat platnou a účinnou právní úpravu s ohledem na ochranu lidských práv, a poukázat na to, že leckdy se užití těchto institutů nachází až na samotné hranici, kdy je ještě možné považovat zásah do osobní sféry jedince za oprávněný/ospravedlnitelný, a kdy již orgány veřejné moci tyto hranice, dle mého názoru, lehce překračují. Diplomová práce je rozčleněna do úvodu, čtyř na sebe navazujících kapitol a závěru. V kapitole první, jež je rozdělena na dvě podkapitoly, se zabývám nejdříve právním vývojem zkoumaných institutů, kdy poprvé byly tyto začleněny do platné právní úpravy a vzaty v život, průběhem jejich následného vývoje a nejdůležitějšími novelizacemi, které proběhly v průběhu let. Druhá podkapitola se zabývá nástinem technického vývoje od starších dob až po současnost, kde se zamýšlím nad rozvojem technických komunikací v průběhu času, kdy, dle mého, v dnešní době nejmodernějších komunikací nedokáže vždy legislativní úprava efektivně a ve správné míře reagovat na rychle měnící se technologie současného...cs_CZ
dc.description.abstractThis thesis is devised as an analysis of the legal framework of the institutes of wiretapping and recording of telecommunication traffic, as well as the survey of the telecommunication traffic, which is included in the § 88 and § 88a of the act no. 141/1961 Coll., Criminal Procedure, as amended. The aim of this thesis was to analyze in detail the current and valid legal framework with respect to the protection of human rights and to point out the fact that the use of these institutes often finds itself on the threshold of considering the interference with the personal sphere of an individual to be justified/justifiable as well as the slight overstepping of such threshold by the public authorities, which I assume. The thesis is divided into four connecting chapters, not including the introduction and the conclusion. In the first chapter, which is divided into two sub-chapters, I address primarily the legal evolution of the examined institutes, as to when was the first time these institutes were incorporated into the valid legal framework and brought to life, their subsequent development and the most important amendments throughout the years. The second sub-chapter outlines the technical development from the not so distant past to the present, where I think about the evolution of technical...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectodposlechcs_CZ
dc.subjectzáznamcs_CZ
dc.subjecttelekomunikační provozcs_CZ
dc.subjectzjišťování údajů o telekomunikačním provozucs_CZ
dc.subjectwiretappingen_US
dc.subjectrecorden_US
dc.subjecttelecommunication trafficen_US
dc.subjectsurvey of the telecommunication trafficen_US
dc.titleOdposlech a záznam telekomunikačního provozucs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-01-07
dc.description.departmentDepartment of Criminal Lawen_US
dc.description.departmentKatedra trestního právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId157831
dc.title.translatedWiretapping and recording of telecommunication trafficen_US
dc.contributor.refereeVokoun, Rudolf
dc.identifier.aleph002053386
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csResumé Diplomová práce je koncipována jako rozbor právní úpravy institutů odposlechu a záznamu telekomunikačniho provozu a zjišťování údajů o telekomunikačním provozu, jež se nachází v § 88 a § 88a zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů. Cílem této práce bylo co nejpodrobněji rozebrat platnou a účinnou právní úpravu s ohledem na ochranu lidských práv, a poukázat na to, že leckdy se užití těchto institutů nachází až na samotné hranici, kdy je ještě možné považovat zásah do osobní sféry jedince za oprávněný/ospravedlnitelný, a kdy již orgány veřejné moci tyto hranice, dle mého názoru, lehce překračují. Diplomová práce je rozčleněna do úvodu, čtyř na sebe navazujících kapitol a závěru. V kapitole první, jež je rozdělena na dvě podkapitoly, se zabývám nejdříve právním vývojem zkoumaných institutů, kdy poprvé byly tyto začleněny do platné právní úpravy a vzaty v život, průběhem jejich následného vývoje a nejdůležitějšími novelizacemi, které proběhly v průběhu let. Druhá podkapitola se zabývá nástinem technického vývoje od starších dob až po současnost, kde se zamýšlím nad rozvojem technických komunikací v průběhu času, kdy, dle mého, v dnešní době nejmodernějších komunikací nedokáže vždy legislativní úprava efektivně a ve správné míře reagovat na rychle měnící se technologie současného...cs_CZ
uk.abstract.enThis thesis is devised as an analysis of the legal framework of the institutes of wiretapping and recording of telecommunication traffic, as well as the survey of the telecommunication traffic, which is included in the § 88 and § 88a of the act no. 141/1961 Coll., Criminal Procedure, as amended. The aim of this thesis was to analyze in detail the current and valid legal framework with respect to the protection of human rights and to point out the fact that the use of these institutes often finds itself on the threshold of considering the interference with the personal sphere of an individual to be justified/justifiable as well as the slight overstepping of such threshold by the public authorities, which I assume. The thesis is divided into four connecting chapters, not including the introduction and the conclusion. In the first chapter, which is divided into two sub-chapters, I address primarily the legal evolution of the examined institutes, as to when was the first time these institutes were incorporated into the valid legal framework and brought to life, their subsequent development and the most important amendments throughout the years. The second sub-chapter outlines the technical development from the not so distant past to the present, where I think about the evolution of technical...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra trestního právacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV