Show simple item record

Publication of salaries in administration
dc.contributor.advisorKorbel, František
dc.creatorKračmar, Jiří
dc.date.accessioned2017-06-01T03:26:59Z
dc.date.available2017-06-01T03:26:59Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/75978
dc.description.abstractZveřejňování platů ve veřejné správě - abstrakt Tato diplomová práce se zabývá výkladem ustanovení § 8b InfZ, které obsahuje poměrně samostatnou a komplexní právní úpravu poskytování informací o příjemcích veřejných prostředků, a ustanovení s ním souvisejících za pomoci klasické metodologie interpretace práva. Vzhledem k tomu, že ustanovení § 8b InfZ omezuje ústavou zaručené právo na informační sebeurčení, je předmětem úvodní kapitoly ústavní zakotvení práva na informace a práva na soukromí, jehož je právo na informační sebeurčení součástí. Následující kapitola se zaobírá interpretací § 8b InfZ na zákonné úrovni, a to za pomoci principů a zásad jazykového, systematického, historického a teleologického výkladu. Nejprve je hledán jazykový význam předmětného ustanovení, který je poté konfrontován argumenty systematického výkladu, jenž se zaměřuje na vazby mezi § 8b InfZ a relevantními právními normami českého a evropského práva. V rámci historického výkladu je věnována pozornost rekonstrukci vůle zákonodárce v době přijetí komentované právní úpravy a analýze vývoje judikatury v oblasti poskytování informací o příjemcích veřejných prostředků. Teleologický výklad je orientován na hledání smyslu a účelu předmětné právní normy a na sociální a ekonomické důsledky její aplikace. Hlavní část této práce záleží v...cs_CZ
dc.description.abstractDisclosure of salaries of public authority employee - abstract This thesis is concerned with the issues of legal interpretation of key provision of Act No. 106/1999 Coll. on free access to information relating to disclosure of salaries of public authority employee. The thesis introduction is focused on the constitutional aspects of the right to information and the right to privacy. It is also focused on the collision of these two fundamental rights. The following chapter examines the disclosure of salaries of public authority employee regulation and discovers and expounds the intended meaning of this regulation by the principles and rules of standard methods of interpretation, especially lingual interpretation, systematical interpretation, historical interpretation and teleological interpretation. This chapter provides the lingual meaning of key provision of Act No. 106/1999 Coll. on free access to information, presents brief look at relationship between the disclosure of salaries of public authority employee regulation and other norms and legal acts of the European Union and finally finds the content, sense and purpose of the regulation from both subjective (historical) and objective (teleological) point of view. This chapter also deals with case law analysis. The focal discussion point of this thesis is...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectPrávo na informacecs_CZ
dc.subjectpříjemce veřejných prostředkůcs_CZ
dc.subjectprincip proporcionalitycs_CZ
dc.subjectRight to informationen_US
dc.subjectrecipients of public foundsen_US
dc.subjectprinciple of proportionalityen_US
dc.titleZveřejňování platů ve veřejné správěcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-11-26
dc.description.departmentDepartment of Administrative Law and Administrative Scienceen_US
dc.description.departmentKatedra správního práva a správní vědycs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId134298
dc.title.translatedPublication of salaries in administrationen_US
dc.contributor.refereeHandrlica, Jakub
dc.identifier.aleph002049077
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra správního práva a správní vědycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Administrative Law and Administrative Scienceen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csZveřejňování platů ve veřejné správě - abstrakt Tato diplomová práce se zabývá výkladem ustanovení § 8b InfZ, které obsahuje poměrně samostatnou a komplexní právní úpravu poskytování informací o příjemcích veřejných prostředků, a ustanovení s ním souvisejících za pomoci klasické metodologie interpretace práva. Vzhledem k tomu, že ustanovení § 8b InfZ omezuje ústavou zaručené právo na informační sebeurčení, je předmětem úvodní kapitoly ústavní zakotvení práva na informace a práva na soukromí, jehož je právo na informační sebeurčení součástí. Následující kapitola se zaobírá interpretací § 8b InfZ na zákonné úrovni, a to za pomoci principů a zásad jazykového, systematického, historického a teleologického výkladu. Nejprve je hledán jazykový význam předmětného ustanovení, který je poté konfrontován argumenty systematického výkladu, jenž se zaměřuje na vazby mezi § 8b InfZ a relevantními právními normami českého a evropského práva. V rámci historického výkladu je věnována pozornost rekonstrukci vůle zákonodárce v době přijetí komentované právní úpravy a analýze vývoje judikatury v oblasti poskytování informací o příjemcích veřejných prostředků. Teleologický výklad je orientován na hledání smyslu a účelu předmětné právní normy a na sociální a ekonomické důsledky její aplikace. Hlavní část této práce záleží v...cs_CZ
uk.abstract.enDisclosure of salaries of public authority employee - abstract This thesis is concerned with the issues of legal interpretation of key provision of Act No. 106/1999 Coll. on free access to information relating to disclosure of salaries of public authority employee. The thesis introduction is focused on the constitutional aspects of the right to information and the right to privacy. It is also focused on the collision of these two fundamental rights. The following chapter examines the disclosure of salaries of public authority employee regulation and discovers and expounds the intended meaning of this regulation by the principles and rules of standard methods of interpretation, especially lingual interpretation, systematical interpretation, historical interpretation and teleological interpretation. This chapter provides the lingual meaning of key provision of Act No. 106/1999 Coll. on free access to information, presents brief look at relationship between the disclosure of salaries of public authority employee regulation and other norms and legal acts of the European Union and finally finds the content, sense and purpose of the regulation from both subjective (historical) and objective (teleological) point of view. This chapter also deals with case law analysis. The focal discussion point of this thesis is...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra správního práva a správní vědycs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV