Show simple item record

Phenomena influencing learners' success when solving problems with algebraic expressions
dc.contributor.advisorNovotná, Jarmila
dc.creatorBenešová, Jana
dc.date.accessioned2017-06-01T02:26:58Z
dc.date.available2017-06-01T02:26:58Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/75693
dc.description.abstractTato diplomová práce je věnována problematice chyb a obtížím žáků při řešení úloh s algebraickými výrazy při výuce matematiky na střední odborné škole. Cílem práce bylo popsat faktory, které ovlivňují úspěch žáka při práci s algebraickými výrazy, provést jejich klasifikaci na základě některé používané klasifikace chyb žáků v matematice a zjistit, v čem mají žáci největší obtíže. Práci tvoří teoretická a experimentální část. V teoretické části se zabývám faktory, které ovlivňují úspěch žáka v procesu učení. Jejich přehled uvádím na základě informací získaných z literatury a doplňuji jej vlastními zkušenostmi získanými při výuce matematiky na střední škole. Dále se v této části zabývám pojmem chyba, klasifikací chyb a jednou z nejdůležitějších fází procesu učení, kterou je popis postupu práce učitele s chybou žáka (opět na základě získaných informací z literatury). Na závěr teoretické části uvádím potřebné definice základních pojmů z odborné literatury o algebraických výrazech. V experimentální části se zabývám vlastním experimentem při výuce matematiky na střední odborné škole, který vychází ze samostatné písemné práce žáků 1. ročníku a z dotazníkového šetření u stejných žáků a u učitelů matematiky. Získaná data ze samostatné písemné práce žáků jsem kvalitativně rozebrala po jednotlivých úlohách a...cs_CZ
dc.description.abstractThis thesis focuses on errors and difficulties that students face when solving problems with algebraic expressions in mathematics at secondary school. Its aim was to describe the factors that affect pupils' achievement while dealing with algebraic expressions, classify them on the basis of a classification of pupils' errors used in mathematics and identify the biggest pupils' difficulties. The thesis consists of theoretical and experimental parts. The theoretical part focuses on the factors that influence the success of pupils in their learning process. I present their summary based on information gained from literature and I complete them with my own teaching experience of mathematics at secondary school. Next I deal with the concept of error, error classification and one of the most important phases of learning process, which is a description of teacher's work with pupil's error (again on the basis of information gained from the literature). The theoretical part ends with definitions of basic concepts from specialized literature on algebraic expressions at the end of the theoretical part. In the experimental part I deal with my own experiment during teaching of mathematics at secondary school, which is based on individual written work of students in the first year of their study and on the...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectAlgebraické výrazycs_CZ
dc.subjectmnohočlenycs_CZ
dc.subjectlomené výrazycs_CZ
dc.subjectpočetní operace s algebraickými výrazycs_CZ
dc.subjectřešení úlohcs_CZ
dc.subjectžákovy chyby při řešení úloh s algebraickými výrazycs_CZ
dc.subjectAlgebraic expressionsen_US
dc.subjectpolynomialsen_US
dc.subjectalgebraic fractionsen_US
dc.subjectarithmetic operations with algebraic expressionsen_US
dc.subjectproblem solvingen_US
dc.subjectpupil errors in solving problems with algebraic expressionsen_US
dc.titleJevy, které mají vliv na úspěšnost žáka při řešení úloh s algebraickými výrazycs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-09-04
dc.description.departmentKatedra matematiky a didaktiky matematikycs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId107640
dc.title.translatedPhenomena influencing learners' success when solving problems with algebraic expressionsen_US
dc.contributor.refereeJančařík, Antonín
dc.identifier.aleph002025391
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - matematikacs_CZ
thesis.degree.disciplineTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Mathematicsen_US
thesis.degree.programUčitelství pro střední školycs_CZ
thesis.degree.programTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra matematiky a didaktiky matematikycs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - matematikacs_CZ
uk.degree-discipline.enTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Mathematicsen_US
uk.degree-program.csUčitelství pro střední školycs_CZ
uk.degree-program.enTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csTato diplomová práce je věnována problematice chyb a obtížím žáků při řešení úloh s algebraickými výrazy při výuce matematiky na střední odborné škole. Cílem práce bylo popsat faktory, které ovlivňují úspěch žáka při práci s algebraickými výrazy, provést jejich klasifikaci na základě některé používané klasifikace chyb žáků v matematice a zjistit, v čem mají žáci největší obtíže. Práci tvoří teoretická a experimentální část. V teoretické části se zabývám faktory, které ovlivňují úspěch žáka v procesu učení. Jejich přehled uvádím na základě informací získaných z literatury a doplňuji jej vlastními zkušenostmi získanými při výuce matematiky na střední škole. Dále se v této části zabývám pojmem chyba, klasifikací chyb a jednou z nejdůležitějších fází procesu učení, kterou je popis postupu práce učitele s chybou žáka (opět na základě získaných informací z literatury). Na závěr teoretické části uvádím potřebné definice základních pojmů z odborné literatury o algebraických výrazech. V experimentální části se zabývám vlastním experimentem při výuce matematiky na střední odborné škole, který vychází ze samostatné písemné práce žáků 1. ročníku a z dotazníkového šetření u stejných žáků a u učitelů matematiky. Získaná data ze samostatné písemné práce žáků jsem kvalitativně rozebrala po jednotlivých úlohách a...cs_CZ
uk.abstract.enThis thesis focuses on errors and difficulties that students face when solving problems with algebraic expressions in mathematics at secondary school. Its aim was to describe the factors that affect pupils' achievement while dealing with algebraic expressions, classify them on the basis of a classification of pupils' errors used in mathematics and identify the biggest pupils' difficulties. The thesis consists of theoretical and experimental parts. The theoretical part focuses on the factors that influence the success of pupils in their learning process. I present their summary based on information gained from literature and I complete them with my own teaching experience of mathematics at secondary school. Next I deal with the concept of error, error classification and one of the most important phases of learning process, which is a description of teacher's work with pupil's error (again on the basis of information gained from the literature). The theoretical part ends with definitions of basic concepts from specialized literature on algebraic expressions at the end of the theoretical part. In the experimental part I deal with my own experiment during teaching of mathematics at secondary school, which is based on individual written work of students in the first year of their study and on the...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra matematiky a didaktiky matematikycs_CZ
dc.identifier.lisID990020253910106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV