Show simple item record

Changes in management education in the Czech Republic at the turn of the century through the eyes of the school directors at that time
dc.contributor.advisorTrojan, Václav
dc.creatorMastík, Rudolf
dc.date.accessioned2017-06-01T02:07:14Z
dc.date.available2017-06-01T02:07:14Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/75599
dc.description.abstractDiplomová práce na téma "Změny v řízení vzdělávání v ČR na přelomu tisíciletí očima ředitelů tehdejších škol" zachycuje zrušení centrálního řízení vzdělávání v České republice v letech 1999 až 2004 a popisuje přechod na nový decentralizovaný systém řízení. Jedná se o kvalitativní analýzu, opřenou o rozhovory se zkušenými řediteli základních a středních škol. Tito manažeři ve zkoumané etapě osobně i profesně prožívali dopady legislativních změn do školství. Při výzkumu byly ke sběru dat využity narativní rozhovory, analýza probíhala metodou zakotvené teorie. Byly zkoumány příčinné podmínky, fenomén rušení odvětvového řízení, intervenující podmínky (rizika anomie, politizace školství, odbornost versus byrokracie v řízení vzdělávání, vzdělávání a podpora ředitelů škol) a jejich vliv na centrální kategorii. Tou se v průběhu výzkumu stala autonomie školy a byl zkoumán její rozsah včetně dynamiky změn v průběhu sledovaného období. Práce obsahuje popis zkoumaných proměnných a vyhodnocení vzájemných vazeb s důrazem na vazby k dominantní kategorii. Výsledkem je hypotéza (teorie) zakotvená v datech, která byla získána z rozhovorů s respondenty. Tato hypotéza má ambici predikovat děje při dalších cílených změnách v řízení vzdělávání. Práce končí završením přechodu na decentralizované řízení a zavedením...cs_CZ
dc.description.abstractThesis on topic " The changes in management education in the Czech Republic at the turn of the entury through the eyes of the school directors at that time" captures the abolition of central control of education in the Czech Republic from 1999 to 2004 and describes the transition to the new decentralized management system. This is a qualitative analysis, propped on interviews with experienced directors of elementary and secondary schools. In observed period, these executives both personally and professionally experienced the effects of legislative changes in education. During the research, narrative interviews were used, analysis was based on grounded theory. Causal conditions, the phenomenon of interference sectoral management, intervening conditions (risk of anomie, the politicization of education, expertise versus bureaucracy in education management, education and support of school principals) and their effects on the central category were researched. During the research, the central category became school autonomy, and it's range, including the dynamics of change in the observed period, were researched. Thesis contains a description of the researched variables and evaluation of their relations with emphasis on relations to the dominant category. The result is a hypothesis (theory) anchored in...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectZakotvená teoriecs_CZ
dc.subjectnarativní rozhovorycs_CZ
dc.subjectředitelé školcs_CZ
dc.subjectautonomie školycs_CZ
dc.subjectzměny v řízení vzdělávánícs_CZ
dc.subjectcentrální řízení vzdělávánícs_CZ
dc.subjectdecentralizované řízení vzdělávánícs_CZ
dc.subjectGrounded theoryen_US
dc.subjectnarrative interviews,headmastersen_US
dc.subjectschool autonomyen_US
dc.subjectchanges in management educationen_US
dc.subjectcentral control of educationen_US
dc.subjectdecentralized management of educationen_US
dc.titleZměny v řízení vzdělávání v ČR na přelomu tisíciletí očima ředitelů tehdejších školcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-05-20
dc.description.departmentCentrum školského managementucs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId151821
dc.title.translatedChanges in management education in the Czech Republic at the turn of the century through the eyes of the school directors at that timeen_US
dc.contributor.refereeKaplanová, Jitka
dc.identifier.aleph002089140
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineManagement vzdělávánícs_CZ
thesis.degree.disciplineManagement of Educationen_US
thesis.degree.programSpecializace v pedagogicecs_CZ
thesis.degree.programSpecializations in Pedagogyen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Centrum školského managementucs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csManagement vzdělávánícs_CZ
uk.degree-discipline.enManagement of Educationen_US
uk.degree-program.csSpecializace v pedagogicecs_CZ
uk.degree-program.enSpecializations in Pedagogyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csDiplomová práce na téma "Změny v řízení vzdělávání v ČR na přelomu tisíciletí očima ředitelů tehdejších škol" zachycuje zrušení centrálního řízení vzdělávání v České republice v letech 1999 až 2004 a popisuje přechod na nový decentralizovaný systém řízení. Jedná se o kvalitativní analýzu, opřenou o rozhovory se zkušenými řediteli základních a středních škol. Tito manažeři ve zkoumané etapě osobně i profesně prožívali dopady legislativních změn do školství. Při výzkumu byly ke sběru dat využity narativní rozhovory, analýza probíhala metodou zakotvené teorie. Byly zkoumány příčinné podmínky, fenomén rušení odvětvového řízení, intervenující podmínky (rizika anomie, politizace školství, odbornost versus byrokracie v řízení vzdělávání, vzdělávání a podpora ředitelů škol) a jejich vliv na centrální kategorii. Tou se v průběhu výzkumu stala autonomie školy a byl zkoumán její rozsah včetně dynamiky změn v průběhu sledovaného období. Práce obsahuje popis zkoumaných proměnných a vyhodnocení vzájemných vazeb s důrazem na vazby k dominantní kategorii. Výsledkem je hypotéza (teorie) zakotvená v datech, která byla získána z rozhovorů s respondenty. Tato hypotéza má ambici predikovat děje při dalších cílených změnách v řízení vzdělávání. Práce končí završením přechodu na decentralizované řízení a zavedením...cs_CZ
uk.abstract.enThesis on topic " The changes in management education in the Czech Republic at the turn of the entury through the eyes of the school directors at that time" captures the abolition of central control of education in the Czech Republic from 1999 to 2004 and describes the transition to the new decentralized management system. This is a qualitative analysis, propped on interviews with experienced directors of elementary and secondary schools. In observed period, these executives both personally and professionally experienced the effects of legislative changes in education. During the research, narrative interviews were used, analysis was based on grounded theory. Causal conditions, the phenomenon of interference sectoral management, intervening conditions (risk of anomie, the politicization of education, expertise versus bureaucracy in education management, education and support of school principals) and their effects on the central category were researched. During the research, the central category became school autonomy, and it's range, including the dynamics of change in the observed period, were researched. Thesis contains a description of the researched variables and evaluation of their relations with emphasis on relations to the dominant category. The result is a hypothesis (theory) anchored in...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Centrum školského managementucs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV