Show simple item record

2D and 3D Dimension in Kinderdarten Art Education
dc.contributor.advisorNovotná, Magdalena
dc.creatorKaločová, Lucie
dc.date.accessioned2017-06-01T02:02:17Z
dc.date.available2017-06-01T02:02:17Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/75578
dc.description.abstractNÁZEV: Plocha a prostor ve výtvarných činnostech v MŠ AUTOR: Bc. Lucie Kaločová KATEDRA: Katedra výtvarné výchovy VEDOUCÍ PRÁCE: Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D. ABSTRAKT: Diplomová práce se zabývá přechodem plošného a prostorového zobrazení v dílech vybra- ných umělců, která jsou východiskem pro didaktickou transformaci do výtvarných činností v MŠ v programu Začít spolu. Výzkumná část sleduje rozvoj prostorového a plošného vní- mání dětí předškolního věku. Teoretická část se věnuje současnému pojetí výtvarné výchovy a jejímu plnohodnotnému rozvojovému potenciálu v předškolním vzdělávání. Přibližuje roli učitele v plánování vý- tvarných činností a jeho možnosti zprostředkovat dětem svět kultury a umění v MŠ ve srov- nání s rolí galerijního pedagoga v prostředí galerie. Snaží se poskytnout teoretickou oporu pro výzkumnou část a realizovaný interdisciplinární projekt. Zabývá se rozvojem vybraných kognitivních schopností dětí předškolního věku, čitím a vní- máním spolu s možnostmi rozvoje prostorové inteligence i prostřednictvím procesu porov- návání ve výtvarných činnostech. Výtvarná výchova je uváděna do kontextu matematiky, resp. didaktiky matematiky pro předškolní vzdělávání. Klíčovým, společným pojmem pro obě oborové didaktiky je zde transformace, resp. transformační aktivity. Výzkumná část sestává z...cs_CZ
dc.description.abstractTITLE: 2D and 3D Dimension in Kinderdarten Art Education AUTHOR: Bc. Lucie Kaločová DEPARTMENT: Department of Art Education SUPERVISOR: Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D. ABSTRACT: This diploma thesis deals with the transition of areal and three-dimensional imagery in the works of selected artists, which are the basis for didactic transformation, into artistic activi- ties in the kindergarten program 'Starting Together'. The empiric part deals with the deve- lopment of spatial and areal perception among preschool children. The theoretical part discusses the contemporary understanding of art teaching and its full development potential in preschool education. It outlines the teacher's role in planning of artistic activities and his/her ability to provide children the world of culture and art in kinder- garten in comparison with the role of a gallery educator in an art gallery. It seeks to provide theoretical support for the empiric part and for the realized interdisciplinary project. It deals with the development of selected cognitive abilities of children of preschool age, sensation and perception, along with the possibilities of the development of spatial intelli- gence including the process of comparing during artistic activities. Art is put into the context of mathematics (didactics of mathematics education...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectPlochacs_CZ
dc.subjectprostorcs_CZ
dc.subject2Dcs_CZ
dc.subject3Dcs_CZ
dc.subjectpřechodcs_CZ
dc.subjectvýtvarné činnostics_CZ
dc.subjectmateřská školacs_CZ
dc.subjectuměnícs_CZ
dc.subjectgalerijní pedagogikacs_CZ
dc.subjectSurfaceen_US
dc.subjectspaceen_US
dc.subject2Den_US
dc.subject3D dimensionen_US
dc.subjecttransitionen_US
dc.subjectart educationen_US
dc.subjectkindergartenen_US
dc.subjectfine arten_US
dc.subjectgallery and museum educationen_US
dc.titlePlocha a prostor ve výtvarných činnostech v MŠcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-05-24
dc.description.departmentKatedra výtvarné výchovycs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId146077
dc.title.translated2D and 3D Dimension in Kinderdarten Art Educationen_US
dc.contributor.refereeSedlák, Michal
dc.identifier.aleph002090110
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePedagogika předškolního věkucs_CZ
thesis.degree.disciplinePedagogy of Pre-School Ageen_US
thesis.degree.programPedagogikacs_CZ
thesis.degree.programPedagogyen_US
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPedagogika předškolního věkucs_CZ
uk.degree-discipline.enPedagogy of Pre-School Ageen_US
uk.degree-program.csPedagogikacs_CZ
uk.degree-program.enPedagogyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csNÁZEV: Plocha a prostor ve výtvarných činnostech v MŠ AUTOR: Bc. Lucie Kaločová KATEDRA: Katedra výtvarné výchovy VEDOUCÍ PRÁCE: Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D. ABSTRAKT: Diplomová práce se zabývá přechodem plošného a prostorového zobrazení v dílech vybra- ných umělců, která jsou východiskem pro didaktickou transformaci do výtvarných činností v MŠ v programu Začít spolu. Výzkumná část sleduje rozvoj prostorového a plošného vní- mání dětí předškolního věku. Teoretická část se věnuje současnému pojetí výtvarné výchovy a jejímu plnohodnotnému rozvojovému potenciálu v předškolním vzdělávání. Přibližuje roli učitele v plánování vý- tvarných činností a jeho možnosti zprostředkovat dětem svět kultury a umění v MŠ ve srov- nání s rolí galerijního pedagoga v prostředí galerie. Snaží se poskytnout teoretickou oporu pro výzkumnou část a realizovaný interdisciplinární projekt. Zabývá se rozvojem vybraných kognitivních schopností dětí předškolního věku, čitím a vní- máním spolu s možnostmi rozvoje prostorové inteligence i prostřednictvím procesu porov- návání ve výtvarných činnostech. Výtvarná výchova je uváděna do kontextu matematiky, resp. didaktiky matematiky pro předškolní vzdělávání. Klíčovým, společným pojmem pro obě oborové didaktiky je zde transformace, resp. transformační aktivity. Výzkumná část sestává z...cs_CZ
uk.abstract.enTITLE: 2D and 3D Dimension in Kinderdarten Art Education AUTHOR: Bc. Lucie Kaločová DEPARTMENT: Department of Art Education SUPERVISOR: Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D. ABSTRACT: This diploma thesis deals with the transition of areal and three-dimensional imagery in the works of selected artists, which are the basis for didactic transformation, into artistic activi- ties in the kindergarten program 'Starting Together'. The empiric part deals with the deve- lopment of spatial and areal perception among preschool children. The theoretical part discusses the contemporary understanding of art teaching and its full development potential in preschool education. It outlines the teacher's role in planning of artistic activities and his/her ability to provide children the world of culture and art in kinder- garten in comparison with the role of a gallery educator in an art gallery. It seeks to provide theoretical support for the empiric part and for the realized interdisciplinary project. It deals with the development of selected cognitive abilities of children of preschool age, sensation and perception, along with the possibilities of the development of spatial intelli- gence including the process of comparing during artistic activities. Art is put into the context of mathematics (didactics of mathematics education...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovycs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV