Show simple item record

Cosine and sine theorem at the secondary school
dc.contributor.advisorVondrová, Naďa
dc.creatorZenkl, David
dc.date.accessioned2017-06-01T02:01:43Z
dc.date.available2017-06-01T02:01:43Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/75575
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá konstruktivistickým přístupem k zavedení kosinové a sinové věty na střední škole. Cílem bylo vytvořit doporučení pro výukovou praxi charakteristické podnětným přístupem k výuce kosinové a sinové věty. Tento přístup vychází z dostupné literatury a staví na zkušenostech z vlastní výuky tohoto tématu. Podnětným přístupem je myšlen přístup, který je v souladu s principy konstruktivismu a klade důraz na vlastní aktivní poznávání žáků. Současné učebnice pro střední školy byly analyzovány z matematicko-didaktického hlediska s cílem popsat, jak je tematika zpracována v publikacích dostupných učitelům, a získat inspiraci pro vlastní přístup. Vlastní výukový přístup byl založen na teorii generických modelů a byl realizován v rámci výuky ve dvou třídách gymnázia. Data sebraná při výuce kosinové a sinové věty (tedy videozáznamy výuky, terénní zápisky z výuky a žákovské artefakty) byla analyzována kvalitativním způsobem. Práce podrobně popisuje průběh výuky s důrazem na klíčové fáze objevu obou vět. Je sledováno zapojení žáků v tomto procesu. Tam, kde výuka neprobíhala podle plánu, jsou uvedeny možné důvody a navrženy změny v plánu. V rámci výuky bylo ověřeno, že prezentovaný přístup k výuce tohoto tématu umožnil žákům objevit mnoho dílčích poznatků samostatně a poskytnul jim...cs_CZ
dc.description.abstractThis thesis is concerned with a constructivist approach to the introduction of the cosine and sine theorems at the secondary school. The aim was to develop recommendations for teaching which are based on the idea of motivating teaching cosine and sine theorems. This approach is based on available literature and builds on experience from my own teaching of this topic. By motivating teaching, I mean an approach that is consistent with the principles of constructivism and emphasizes pupils' active learning. Current textbooks for secondary schools were analyzed from a mathematical and didactic point of view. The aim of this analysis is to describe how the topic is elaborated in publications available to teachers, and to get inspiration for my own approach. My own teaching approach was based on the theory of generic models and has been implemented in two classes of the secondary grammar school. Data collected during teaching cosine and sine theorems (video recordings of lessons, field notes from teaching and pupil artifacts) were analyzed in a qualitative way. The thesis describes the teaching in detail, with an emphasis on key phases of the discovery of the two theorems. Pupils' involvement in this process is closely followed. Where teaching did not work as planned, possible reasons are found and...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectkosinová větacs_CZ
dc.subjectsinová větacs_CZ
dc.subjectkonstruktivistický přístupcs_CZ
dc.subjectteorie generických modelůcs_CZ
dc.subjectpodnětná výukacs_CZ
dc.subjectobjevovánícs_CZ
dc.subjectžácics_CZ
dc.subjectgymnáziumcs_CZ
dc.subjectcosine theoremen_US
dc.subjectsine theoremen_US
dc.subjectconstructivist approachen_US
dc.subjecttheory of generic modelsen_US
dc.subjectmotivative learningen_US
dc.subjectdiscoveryen_US
dc.subjectpupilsen_US
dc.subjectsecondary grammar schoolen_US
dc.titleKosinová a sinová věta na střední školecs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-05-19
dc.description.departmentKatedra matematiky a didaktiky matematikycs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId161527
dc.title.translatedCosine and sine theorem at the secondary schoolen_US
dc.contributor.refereeKvasz, Ladislav
dc.identifier.aleph002088935
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - matematikacs_CZ
thesis.degree.disciplineTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Mathematicsen_US
thesis.degree.programUčitelství pro střední školycs_CZ
thesis.degree.programTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - matematikacs_CZ
uk.degree-discipline.enTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Mathematicsen_US
uk.degree-program.csUčitelství pro střední školycs_CZ
uk.degree-program.enTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csDiplomová práce se zabývá konstruktivistickým přístupem k zavedení kosinové a sinové věty na střední škole. Cílem bylo vytvořit doporučení pro výukovou praxi charakteristické podnětným přístupem k výuce kosinové a sinové věty. Tento přístup vychází z dostupné literatury a staví na zkušenostech z vlastní výuky tohoto tématu. Podnětným přístupem je myšlen přístup, který je v souladu s principy konstruktivismu a klade důraz na vlastní aktivní poznávání žáků. Současné učebnice pro střední školy byly analyzovány z matematicko-didaktického hlediska s cílem popsat, jak je tematika zpracována v publikacích dostupných učitelům, a získat inspiraci pro vlastní přístup. Vlastní výukový přístup byl založen na teorii generických modelů a byl realizován v rámci výuky ve dvou třídách gymnázia. Data sebraná při výuce kosinové a sinové věty (tedy videozáznamy výuky, terénní zápisky z výuky a žákovské artefakty) byla analyzována kvalitativním způsobem. Práce podrobně popisuje průběh výuky s důrazem na klíčové fáze objevu obou vět. Je sledováno zapojení žáků v tomto procesu. Tam, kde výuka neprobíhala podle plánu, jsou uvedeny možné důvody a navrženy změny v plánu. V rámci výuky bylo ověřeno, že prezentovaný přístup k výuce tohoto tématu umožnil žákům objevit mnoho dílčích poznatků samostatně a poskytnul jim...cs_CZ
uk.abstract.enThis thesis is concerned with a constructivist approach to the introduction of the cosine and sine theorems at the secondary school. The aim was to develop recommendations for teaching which are based on the idea of motivating teaching cosine and sine theorems. This approach is based on available literature and builds on experience from my own teaching of this topic. By motivating teaching, I mean an approach that is consistent with the principles of constructivism and emphasizes pupils' active learning. Current textbooks for secondary schools were analyzed from a mathematical and didactic point of view. The aim of this analysis is to describe how the topic is elaborated in publications available to teachers, and to get inspiration for my own approach. My own teaching approach was based on the theory of generic models and has been implemented in two classes of the secondary grammar school. Data collected during teaching cosine and sine theorems (video recordings of lessons, field notes from teaching and pupil artifacts) were analyzed in a qualitative way. The thesis describes the teaching in detail, with an emphasis on key phases of the discovery of the two theorems. Pupils' involvement in this process is closely followed. Where teaching did not work as planned, possible reasons are found and...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra matematiky a didaktiky matematikycs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV