Show simple item record

Reflection of experience with school of boys from Diagnostic Institute for Youth
dc.contributor.advisorPavlas Martanová, Veronika
dc.creatorMašková, Anna
dc.date.accessioned2017-06-01T01:57:09Z
dc.date.available2017-06-01T01:57:09Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/75551
dc.description.abstractDiplomová práce využívá analytických metod zakotvené teorie, aby prozkoumala téma "reflexe zkušeností se školou u chlapců z diagnostického ústavu pro mládež". Klade si za cíl porozumět souvislostem subjektivních významů adolescentních chlapců. Výsledkem analýzy je popis dynamické proměny vztahu ke škole, za pomoci popisu vnějších a vnitřních činitelů, ovlivňující tento jev. Mezi hlavní objevená témata patří role autority vychovávajícího, užití nástrojů kontroly a jejich vnímaná účinnost z pohledu vychovávaného. Dále je popsána proměna vnitřních motivačních dispozic jedince (potřeby, zájmy, postoje a hodnoty). Obě hlavní témata syntetizují v pojetí proměny vztahu ke škole. Práce je kvalitativní sondou do vnitřního světa adolescentních jedinců, kteří na prahu dospělosti balancují na hraně rizikového chování a společensky přijatelného experimentování, které k tomuto vývojovému období přirozeně patří. Práce vyúsťuje ve formulaci teorie, která je svou povahou platná právě pro tento konkrétní kontext. Výzkumná data byla získána rozhovory vedenými v souladu se zásadami zakotvené teorie. KLÍČOVÁ SLOVA rizikové chování, vztah ke škole, autorita, motivace, rizikové a protektivní faktorycs_CZ
dc.description.abstractThe diploma thesis makes use of qualitative analytical methods of the Grounded Theory to explore the theme of "reflection of experience with school of boys from Diagnostic Institute for Youth". It sets a goal to understand the context of subjective meanings of adolescent boys. The result of the analysis is a description of the dynamic metamorphosis in relation to the school, using the description of internal and external factors affecting this phenomenon. Among the main discovered themes belong the role of the authority of educator and the usage of supervisory tools and the evaluation of their effectiveness by their addressee. Furthermore, the thesis devotes to description of the transformation of internal motivational dispositions of the individual (needs, interests, attitudes and values). The two main themes synthesize to the concept of transformation of the relationship to school. The thesis is a qualitative probe into the inner world of the adolescent subjects who, at the threshold of adulthood, are teetering on the edge of a risky behavior and a socially acceptable experimentation which naturally belongs to this developmental period. The thesis flows into a formulation of theory, which is valid for this very specific context. Research data were obtained via interviews led in accordance with...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectrizikové chovánícs_CZ
dc.subjectvztah ke školecs_CZ
dc.subjectautoritacs_CZ
dc.subjectmotivacecs_CZ
dc.subjectrizikové a protektivní faktorycs_CZ
dc.subjectrisk behavioren_US
dc.subjectrelationship to the schoolen_US
dc.subjectauthorityen_US
dc.subjectmotivationen_US
dc.subjectrisk and protective factorsen_US
dc.titleReflexe zkušeností se školou u chlapců z diagnostického ústavu pro mládežcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-05-16
dc.description.departmentKatedra psychologiecs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId145901
dc.title.translatedReflection of experience with school of boys from Diagnostic Institute for Youthen_US
dc.contributor.refereePresslerová, Pavla
dc.identifier.aleph002088158
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePsychologiecs_CZ
thesis.degree.disciplinePsychologyen_US
thesis.degree.programPsychologiecs_CZ
thesis.degree.programPsychologyen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra psychologiecs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPsychologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enPsychologyen_US
uk.degree-program.csPsychologiecs_CZ
uk.degree-program.enPsychologyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csDiplomová práce využívá analytických metod zakotvené teorie, aby prozkoumala téma "reflexe zkušeností se školou u chlapců z diagnostického ústavu pro mládež". Klade si za cíl porozumět souvislostem subjektivních významů adolescentních chlapců. Výsledkem analýzy je popis dynamické proměny vztahu ke škole, za pomoci popisu vnějších a vnitřních činitelů, ovlivňující tento jev. Mezi hlavní objevená témata patří role autority vychovávajícího, užití nástrojů kontroly a jejich vnímaná účinnost z pohledu vychovávaného. Dále je popsána proměna vnitřních motivačních dispozic jedince (potřeby, zájmy, postoje a hodnoty). Obě hlavní témata syntetizují v pojetí proměny vztahu ke škole. Práce je kvalitativní sondou do vnitřního světa adolescentních jedinců, kteří na prahu dospělosti balancují na hraně rizikového chování a společensky přijatelného experimentování, které k tomuto vývojovému období přirozeně patří. Práce vyúsťuje ve formulaci teorie, která je svou povahou platná právě pro tento konkrétní kontext. Výzkumná data byla získána rozhovory vedenými v souladu se zásadami zakotvené teorie. KLÍČOVÁ SLOVA rizikové chování, vztah ke škole, autorita, motivace, rizikové a protektivní faktorycs_CZ
uk.abstract.enThe diploma thesis makes use of qualitative analytical methods of the Grounded Theory to explore the theme of "reflection of experience with school of boys from Diagnostic Institute for Youth". It sets a goal to understand the context of subjective meanings of adolescent boys. The result of the analysis is a description of the dynamic metamorphosis in relation to the school, using the description of internal and external factors affecting this phenomenon. Among the main discovered themes belong the role of the authority of educator and the usage of supervisory tools and the evaluation of their effectiveness by their addressee. Furthermore, the thesis devotes to description of the transformation of internal motivational dispositions of the individual (needs, interests, attitudes and values). The two main themes synthesize to the concept of transformation of the relationship to school. The thesis is a qualitative probe into the inner world of the adolescent subjects who, at the threshold of adulthood, are teetering on the edge of a risky behavior and a socially acceptable experimentation which naturally belongs to this developmental period. The thesis flows into a formulation of theory, which is valid for this very specific context. Research data were obtained via interviews led in accordance with...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra psychologiecs_CZ
dc.identifier.lisID990020881580106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV