Show simple item record

Use of the educational robotics kits in education at primary and secondary schools
dc.creatorTocháček, Daniel
dc.date.accessioned2017-06-01T01:15:18Z
dc.date.available2017-06-01T01:15:18Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/75364
dc.description.abstractPráce je orientována do sféry implementace vzdělávacích technologií do výukového procesu. Konkrétně se zaměřuje na využití specifických didaktických prostředků - edukačně robotických sad - při výuce na základních a středních školách. Předmětné problematice se práce věnuje jak v rovině teoretické, když se zabývá oblastmi robotiky, edukační robotiky, konstruktivismu a konstrukcionismu, tak v rovině praktické prostřednictvím podrobné charakteristiky dostupných materiálních prostředků a metodiky jejich využití při vzdělávání. Oba pohledy na danou problematiku reflektuje formální uspořádání práce na teoretickou a praktickou část. Část teoretická se opírá především o informační zdroje a primární a sekundární prameny, které byly podrobeny důkladnější analýze. Praktická část práce vychází z realizovaných výukových aktivit autora práce s konkrétními materiálními nástroji využívanými v rámci průběžně konaných edukačně robotických projektů a kurzů, jakož i z aplikace empirických kvalitativních metod, zejména modelové experimentální výuky a dlouhodobějšího ověřování metodiky a výukových strategií edukační robotiky. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)cs_CZ
dc.description.abstractThe aim of the final work is to describe implementation of educational technology in to the teaching process. It focuses on the use of specific teaching resources - educational robotics kits - for teaching at primary and secondary schools. The final work is aimed at two parts - on the theoretical level, when dealing with areas of robotics, educational robotics, constructionism and constructivism and at the practical level through the detailed characteristics of available resources and methods of use of educational robotics kits in education. Both views on the issue reflects formal arrangement of final work on theoretical and practical (empirical) part. Theoretical part is mainly based on information sources and primary and secondary resources, which were subjected to detailed analysis. The practical (empirical) part is based on the author's educational activities - undertaken work with specific material instruments used in the context of continuously held educational robotics projects and courses, as well as the application of empirical qualitative methods, including experimental model of teaching and longer-term verification methodologies and teaching strategies used in the field of educational robotics. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectEdukační robotikacs_CZ
dc.subjectrobotikacs_CZ
dc.subjectvzdělávací technologiecs_CZ
dc.subjectICTcs_CZ
dc.subjectvzdělávánícs_CZ
dc.subjectEducational roboticsen_US
dc.subjectroboticsen_US
dc.subjecteducational technologyen_US
dc.subjectICTen_US
dc.titleVyužití edukačně robotických sad ve vzdělávacím procesu na základních a středních školáchcs_CZ
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-07-21
dc.description.departmentKatedra informačních technologií a technické výchovycs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId180233
dc.title.translatedUse of the educational robotics kits in education at primary and secondary schoolsen_US
dc.identifier.aleph002097193
thesis.degree.namePhDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplineUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - informační a komunikační technologiecs_CZ
thesis.degree.disciplineTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Information and Communication Technologiesen_US
thesis.degree.programUčitelství pro střední školycs_CZ
thesis.degree.programTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - informační a komunikační technologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Information and Communication Technologiesen_US
uk.degree-program.csUčitelství pro střední školycs_CZ
uk.degree-program.enTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
thesis.grade.csProspělcs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csPráce je orientována do sféry implementace vzdělávacích technologií do výukového procesu. Konkrétně se zaměřuje na využití specifických didaktických prostředků - edukačně robotických sad - při výuce na základních a středních školách. Předmětné problematice se práce věnuje jak v rovině teoretické, když se zabývá oblastmi robotiky, edukační robotiky, konstruktivismu a konstrukcionismu, tak v rovině praktické prostřednictvím podrobné charakteristiky dostupných materiálních prostředků a metodiky jejich využití při vzdělávání. Oba pohledy na danou problematiku reflektuje formální uspořádání práce na teoretickou a praktickou část. Část teoretická se opírá především o informační zdroje a primární a sekundární prameny, které byly podrobeny důkladnější analýze. Praktická část práce vychází z realizovaných výukových aktivit autora práce s konkrétními materiálními nástroji využívanými v rámci průběžně konaných edukačně robotických projektů a kurzů, jakož i z aplikace empirických kvalitativních metod, zejména modelové experimentální výuky a dlouhodobějšího ověřování metodiky a výukových strategií edukační robotiky. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)cs_CZ
uk.abstract.enThe aim of the final work is to describe implementation of educational technology in to the teaching process. It focuses on the use of specific teaching resources - educational robotics kits - for teaching at primary and secondary schools. The final work is aimed at two parts - on the theoretical level, when dealing with areas of robotics, educational robotics, constructionism and constructivism and at the practical level through the detailed characteristics of available resources and methods of use of educational robotics kits in education. Both views on the issue reflects formal arrangement of final work on theoretical and practical (empirical) part. Theoretical part is mainly based on information sources and primary and secondary resources, which were subjected to detailed analysis. The practical (empirical) part is based on the author's educational activities - undertaken work with specific material instruments used in the context of continuously held educational robotics projects and courses, as well as the application of empirical qualitative methods, including experimental model of teaching and longer-term verification methodologies and teaching strategies used in the field of educational robotics. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra informačních technologií a technické výchovycs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV