Show simple item record

Preparedness for Crisis Situations in Schools from the Teachers' Point of View
dc.contributor.advisorKovaříková, Miroslava
dc.creatorMalá, Kristýna
dc.date.accessioned2017-06-01T01:07:53Z
dc.date.available2017-06-01T01:07:53Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/75335
dc.description.abstractDiplomová práce s názvem Připravenost na krizové situace ve škole z pohledu pedagoga se věnuje názorům pedagogů základních a středních škol na bezpečnostní témata ve škole a jejich zkušenostem s krizovými situacemi v průběhu pedagogické praxe. Hlavním výzkumným problémem je za pomoci dotazníkového šetření zjistit, zda se pedagogové působící na základních a středních školách setkali s krizovou situací v průběhu své praxe, které bezpečnostní hrozby hodnotí jako nejzávažnější pro svou školu a jaký mají názor na význam bezpečnostní gramotnosti pro výkon svého povolání. Na základě výsledků pak vypracovat informační materiál v podobě plakátu, který bude sloužit učitelům ve škole k lepší orientaci v bezpečnostních vztazích a kontaktech v rámci školy i mimo ni. Součástí teoretické části je shrnutí aktuálního stavu výzkumu problematiky bezpečnosti ve škole v České republice. Bylo přihlédnuto i k vybrané zahraniční literatuře zabývající se touto oblastí. Hlavní metodou použitou v teoretické části je studium odborné literatury, odborných časopisů a důvěryhodných internetových zdrojů. Podkladem pro vypracování praktické části jsou výsledky dotazníkového šetření realizovaného na vybraných základních a středních školách po celé České republice. Obsahuje i grafické a statistické znázornění výsledků tohoto...cs_CZ
dc.description.abstractThis master's thesis Preparedness for Crisis Situations in Schools from the Teachers' Point of View deals with primary and secondary level education teachers' opinions on school safety and their experience with crisis situations in school. The main reserach matter is to carry out a survey based on questionnaires which ascertain the percentage of teachers who have had to intervene during crisis situations in their schools, find out which threats they consider most serious for their school, discover the teachers' opinion on security literacy and it's importance for their profession. Furthermore, this thesis stives to use the acquired data to design an informational poster targeted at school teachers which could help them get familiar with securiy relationships and contacts within and outside their school more easily. The theoretical part encompasses existing research on the topic of school safety in the Czech Republic and also selected foreign literature dealing with the subject. The primary method used in the theoretical part is study of scientific literature, professional journals and reliable on-line sources. The practical part is based on the survey results gathered by means of a questionnaire distributed among selected schools. Graphic and statistic representations of the survey results are...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectbezpečnostní gramotnostcs_CZ
dc.subjectučitelécs_CZ
dc.subjectkrizová situacecs_CZ
dc.subjecthrozbacs_CZ
dc.subjectbezpečná školacs_CZ
dc.subjectsecurity literacyen_US
dc.subjectteachersen_US
dc.subjectcrisis situationen_US
dc.subjectthreaten_US
dc.subjectsafe schoolen_US
dc.titlePřipravenost na krizové situace ve škole z pohledu pedagogacs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2017
dcterms.dateAccepted2017-05-22
dc.description.departmentKatedra pedagogikycs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId179591
dc.title.translatedPreparedness for Crisis Situations in Schools from the Teachers' Point of Viewen_US
dc.contributor.refereeVáchová, Alena
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy tělesná výchova - výchova ke zdravícs_CZ
thesis.degree.disciplineTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Physical Education - Health Educationen_US
thesis.degree.programUčitelství pro střední školycs_CZ
thesis.degree.programTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy tělesná výchova - výchova ke zdravícs_CZ
uk.degree-discipline.enTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Physical Education - Health Educationen_US
uk.degree-program.csUčitelství pro střední školycs_CZ
uk.degree-program.enTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csDiplomová práce s názvem Připravenost na krizové situace ve škole z pohledu pedagoga se věnuje názorům pedagogů základních a středních škol na bezpečnostní témata ve škole a jejich zkušenostem s krizovými situacemi v průběhu pedagogické praxe. Hlavním výzkumným problémem je za pomoci dotazníkového šetření zjistit, zda se pedagogové působící na základních a středních školách setkali s krizovou situací v průběhu své praxe, které bezpečnostní hrozby hodnotí jako nejzávažnější pro svou školu a jaký mají názor na význam bezpečnostní gramotnosti pro výkon svého povolání. Na základě výsledků pak vypracovat informační materiál v podobě plakátu, který bude sloužit učitelům ve škole k lepší orientaci v bezpečnostních vztazích a kontaktech v rámci školy i mimo ni. Součástí teoretické části je shrnutí aktuálního stavu výzkumu problematiky bezpečnosti ve škole v České republice. Bylo přihlédnuto i k vybrané zahraniční literatuře zabývající se touto oblastí. Hlavní metodou použitou v teoretické části je studium odborné literatury, odborných časopisů a důvěryhodných internetových zdrojů. Podkladem pro vypracování praktické části jsou výsledky dotazníkového šetření realizovaného na vybraných základních a středních školách po celé České republice. Obsahuje i grafické a statistické znázornění výsledků tohoto...cs_CZ
uk.abstract.enThis master's thesis Preparedness for Crisis Situations in Schools from the Teachers' Point of View deals with primary and secondary level education teachers' opinions on school safety and their experience with crisis situations in school. The main reserach matter is to carry out a survey based on questionnaires which ascertain the percentage of teachers who have had to intervene during crisis situations in their schools, find out which threats they consider most serious for their school, discover the teachers' opinion on security literacy and it's importance for their profession. Furthermore, this thesis stives to use the acquired data to design an informational poster targeted at school teachers which could help them get familiar with securiy relationships and contacts within and outside their school more easily. The theoretical part encompasses existing research on the topic of school safety in the Czech Republic and also selected foreign literature dealing with the subject. The primary method used in the theoretical part is study of scientific literature, professional journals and reliable on-line sources. The practical part is based on the survey results gathered by means of a questionnaire distributed among selected schools. Graphic and statistic representations of the survey results are...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogikycs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV