Show simple item record

Historicism in Prague sacral architecture around the year 1600
dc.contributor.advisorMacek, Petr
dc.creatorBalaš, Petr
dc.date.accessioned2017-06-01T00:36:08Z
dc.date.available2017-06-01T00:36:08Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/75174
dc.description.abstract(česky) Práce snaží se na řadě vybraných příkladů, uvedených z širšího evropského kontextu, přes konkrétní úlohy české architektury, po výčet stavební činnosti v tehdejší Praze, obecnějších i specifických rysech církevních staveb raného novověku, vykreslit celkový obraz a vystihnout charakter tehdejší architektonické produkce, vázané s historizujícími projevy. Tyto historismy, navazují přímo na pozdní gotiku, z níž integrálně vychází, a projevují se pak kontinuálně, coby zvláštní stylový modus, zastupovaný především konzervovanými gotickými formami v prostoru s liturgickou funkcí, vedle obecně převládajícího slohu (renesance, manýrismu, baroka), až do 18. stol. Je proto sledován již moment a způsob přijímání renesance v zaalpí, s nímž souvisí vyhraňování výrazu sakrální architektury. Dále jsou probírány jednotlivé možnosti jejich ideového opodstatnění i výtvarného pojetí. Nakonec je učiněn pokus ozřejmit jejich vztah k manýrismu, v jehož kontextu dochází ke kvantitativnímu i kvalitativnímu vzestupu historizujících, především právě gotizujících projevů. Tuzemské stavby, sledované zhruba od poloviny 16. stol. do počátku třicetileté války, jsou rozděleny ve třech skupinách, zastupujících základní stavební úkoly tehdejší sakrální architektury: farní kostely, hřbitovní kostely a zámecké kaple. Další...cs_CZ
dc.description.abstract(in English): This essay tries to, on numerous selected examples, introducted from a wider European context, through specific tasks of Czech architecture to a list of building activity in Prague, general and specific features of religious buildings of the early modern period, depict the overall image and grasp the character of period architectural production, tied with displays of historicism. Historisms follow directly the late Gothic, from which these integrally emerge, and then appear continuously, as a specific stylish modus, represented chiefly by conserved Gothic forms in premises with liturgical function, parallelly to generally prevalent style (Renaissance, Mannerism, Baroque), up to the 18th century. Therefore, yet a moment and a manner of reception of the Reneaissance behind the Alps, with which relates affirmation of character of sacred architecture is observed. Further are discussed particular potentialities of their ideological substantiation and artistic conception. Finally an attempt is made to elucidate their relation with Mannerism, in which context quantitative and qualitative rise of historicism occured, especially the gothicizing. Domestic buildings, observed circa from the half of 16th ct. to the beginning of the Thirty Years' War, are divided in three groups representing basic...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.subjecthistorismuscs_CZ
dc.subject1600cs_CZ
dc.subjectpogotikacs_CZ
dc.subjectpogotické uměnícs_CZ
dc.subjectNachgotikcs_CZ
dc.subjectsakrální architekturacs_CZ
dc.subjectPrahacs_CZ
dc.subjectsv. Rochcs_CZ
dc.subjectSalvátorcs_CZ
dc.subjecthistoricismen_US
dc.subject1600en_US
dc.subjectGothic survivalen_US
dc.subjectNachgotiken_US
dc.subjectsacred architectureen_US
dc.subjectPragueen_US
dc.subjectSt. Rochen_US
dc.subjectSaviouren_US
dc.titleHistorismus v pražské sakrální architektuře kolem roku 1600cs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-09-12
dc.description.departmentInstitute of Art Historyen_US
dc.description.departmentÚstav pro dějiny uměnícs_CZ
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.identifier.repId164739
dc.title.translatedHistoricism in Prague sacral architecture around the year 1600en_US
dc.contributor.refereeBiegel, Richard
dc.identifier.aleph002107686
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineDějiny uměnícs_CZ
thesis.degree.disciplineHistory of Arten_US
thesis.degree.programObecná teorie a dějiny umění a kulturycs_CZ
thesis.degree.programTheory and History of Art and Cultureen_US
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csDějiny uměnícs_CZ
uk.degree-discipline.enHistory of Arten_US
uk.degree-program.csObecná teorie a dějiny umění a kulturycs_CZ
uk.degree-program.enTheory and History of Art and Cultureen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.cs(česky) Práce snaží se na řadě vybraných příkladů, uvedených z širšího evropského kontextu, přes konkrétní úlohy české architektury, po výčet stavební činnosti v tehdejší Praze, obecnějších i specifických rysech církevních staveb raného novověku, vykreslit celkový obraz a vystihnout charakter tehdejší architektonické produkce, vázané s historizujícími projevy. Tyto historismy, navazují přímo na pozdní gotiku, z níž integrálně vychází, a projevují se pak kontinuálně, coby zvláštní stylový modus, zastupovaný především konzervovanými gotickými formami v prostoru s liturgickou funkcí, vedle obecně převládajícího slohu (renesance, manýrismu, baroka), až do 18. stol. Je proto sledován již moment a způsob přijímání renesance v zaalpí, s nímž souvisí vyhraňování výrazu sakrální architektury. Dále jsou probírány jednotlivé možnosti jejich ideového opodstatnění i výtvarného pojetí. Nakonec je učiněn pokus ozřejmit jejich vztah k manýrismu, v jehož kontextu dochází ke kvantitativnímu i kvalitativnímu vzestupu historizujících, především právě gotizujících projevů. Tuzemské stavby, sledované zhruba od poloviny 16. stol. do počátku třicetileté války, jsou rozděleny ve třech skupinách, zastupujících základní stavební úkoly tehdejší sakrální architektury: farní kostely, hřbitovní kostely a zámecké kaple. Další...cs_CZ
uk.abstract.en(in English): This essay tries to, on numerous selected examples, introducted from a wider European context, through specific tasks of Czech architecture to a list of building activity in Prague, general and specific features of religious buildings of the early modern period, depict the overall image and grasp the character of period architectural production, tied with displays of historicism. Historisms follow directly the late Gothic, from which these integrally emerge, and then appear continuously, as a specific stylish modus, represented chiefly by conserved Gothic forms in premises with liturgical function, parallelly to generally prevalent style (Renaissance, Mannerism, Baroque), up to the 18th century. Therefore, yet a moment and a manner of reception of the Reneaissance behind the Alps, with which relates affirmation of character of sacred architecture is observed. Further are discussed particular potentialities of their ideological substantiation and artistic conception. Finally an attempt is made to elucidate their relation with Mannerism, in which context quantitative and qualitative rise of historicism occured, especially the gothicizing. Domestic buildings, observed circa from the half of 16th ct. to the beginning of the Thirty Years' War, are divided in three groups representing basic...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro dějiny uměnícs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV