Show simple item record

Crime of murder and killing under Section 140, Section 141 of the Czech Criminal Code
dc.contributor.advisorHořák, Jaromír
dc.creatorStašková, Martina
dc.date.accessioned2017-06-01T00:15:43Z
dc.date.available2017-06-01T00:15:43Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/75070
dc.description.abstract- Trestný čin vraždy a zabití podle § 140, § 141 tr. zák. Cílem mé diplomové práce je především bližší rozbor zákonných znaků skutkových podstat trestných činů vraždy a zabití podle ust. § 140 a 141 nového trestního zákoníku, a to za pomoci užití dostupné literatury a judikatury. V první kapitole je nastíněna historie pojímání úmyslných usmrcení na českém území včetně jejich trestání, a to od dob prvobytně pospolné společnosti až do přijetí zákona č. 40/2009 Sb. Druhá kapitola, kterou věnuji stručnému vymezení nové systematiky trestných činů proti životu a zdraví v novém trestním kodexu včetně jednotlivých forem úmyslných usmrcení, je koncipována jako obecnější úvod pro další výklad. V následující kapitole se zamýšlím nad problematikou lidského života coby objektu trestného činu se zaměřením na objasnění otázky jeho počátku a konce, neboť je nezbytné vymezit období, po které je lidský život chráněn trestním právem. Hlavní výklad o trestném činu vraždy jsem pro lepší přehlednost rozdělila do dvou kapitol. První z nich slouží k seznámení se se základními znaky skutkové podstaty tohoto trestného činu. V podkapitole věnující se subjektivní stránce pojednávám též o problematice usmrcení z útrpnosti z hlediska trestního práva, a to jak z pohledu de lege lata, tak i de lege ferenda. V navazující kapitole...cs_CZ
dc.description.abstract- Crime of murder and killing under Section 140, Section 141 of the Czech Criminal Code The target of my thesis is primarily a closer analysis of the legal characteristics of subject matters of crimes of murder and killing under § 140 and 141 of the Criminal Code, based on the grounds of the available literature and case law. The first chapter outlines the history and conception of intentional killing on the Czech territory, including their punishment, since the primitive culture society until the adoption of the Law no. 40/2009 Coll. (Criminal Code). The second chapter is devoted to a brief definition of a new system of the problematics of crimes against life and health in the new Criminal Code, including various forms of intentional killing, and is designed as a general introduction for further explanation. In the next chapter, we discuss human life as an object of crime, with a focus on clarifying the issue of its beginning and end, because it is necessary to define the period in which human life is protected by the criminal law. In order to make the text more synoptic, the main explanation for the offence of murder is divided into two chapters. The first one is there for introduction to the basics of the subject matters of this crime. In the sub-chapter devoted to the subjective aspect I...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectVraždacs_CZ
dc.subjectZabitícs_CZ
dc.subjectLidský životcs_CZ
dc.subjectMurderen_US
dc.subjectKillingen_US
dc.subjectHuman Lifeen_US
dc.titleTrestný čin vraždy a zabití podle § 140, § 141 tr. zák.cs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-11-10
dc.description.departmentDepartment of Criminal Lawen_US
dc.description.departmentKatedra trestního právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId143217
dc.title.translatedCrime of murder and killing under Section 140, Section 141 of the Czech Criminal Codeen_US
dc.contributor.refereeKrupička, Jiří
dc.identifier.aleph002039616
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra trestního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Criminal Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.cs- Trestný čin vraždy a zabití podle § 140, § 141 tr. zák. Cílem mé diplomové práce je především bližší rozbor zákonných znaků skutkových podstat trestných činů vraždy a zabití podle ust. § 140 a 141 nového trestního zákoníku, a to za pomoci užití dostupné literatury a judikatury. V první kapitole je nastíněna historie pojímání úmyslných usmrcení na českém území včetně jejich trestání, a to od dob prvobytně pospolné společnosti až do přijetí zákona č. 40/2009 Sb. Druhá kapitola, kterou věnuji stručnému vymezení nové systematiky trestných činů proti životu a zdraví v novém trestním kodexu včetně jednotlivých forem úmyslných usmrcení, je koncipována jako obecnější úvod pro další výklad. V následující kapitole se zamýšlím nad problematikou lidského života coby objektu trestného činu se zaměřením na objasnění otázky jeho počátku a konce, neboť je nezbytné vymezit období, po které je lidský život chráněn trestním právem. Hlavní výklad o trestném činu vraždy jsem pro lepší přehlednost rozdělila do dvou kapitol. První z nich slouží k seznámení se se základními znaky skutkové podstaty tohoto trestného činu. V podkapitole věnující se subjektivní stránce pojednávám též o problematice usmrcení z útrpnosti z hlediska trestního práva, a to jak z pohledu de lege lata, tak i de lege ferenda. V navazující kapitole...cs_CZ
uk.abstract.en- Crime of murder and killing under Section 140, Section 141 of the Czech Criminal Code The target of my thesis is primarily a closer analysis of the legal characteristics of subject matters of crimes of murder and killing under § 140 and 141 of the Criminal Code, based on the grounds of the available literature and case law. The first chapter outlines the history and conception of intentional killing on the Czech territory, including their punishment, since the primitive culture society until the adoption of the Law no. 40/2009 Coll. (Criminal Code). The second chapter is devoted to a brief definition of a new system of the problematics of crimes against life and health in the new Criminal Code, including various forms of intentional killing, and is designed as a general introduction for further explanation. In the next chapter, we discuss human life as an object of crime, with a focus on clarifying the issue of its beginning and end, because it is necessary to define the period in which human life is protected by the criminal law. In order to make the text more synoptic, the main explanation for the offence of murder is divided into two chapters. The first one is there for introduction to the basics of the subject matters of this crime. In the sub-chapter devoted to the subjective aspect I...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra trestního právacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV