Show simple item record

Regional variability of mortality level on death causes suggestible by health care
dc.contributor.advisorDzúrová, Dagmar
dc.creatorProcházka, Martin
dc.date.accessioned2021-03-23T21:06:15Z
dc.date.available2021-03-23T21:06:15Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/75065
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je zmapování regionální variability intenzity úmrtnosti pomocí metody odvratitelné úmrtnosti a několika vybraných charakteristik zdravotní péče. V práci je popsán vývoj konceptu odvratitelné úmrtnosti, který je následně použit na celé Česko za období 2006-2012 i na jednotlivé okresy za období 2006-2010. Dále se tato diplomová práce věnuje vztahu mezi výdaji Všeobecné zdravotní pojišťovny a úrovni intenzity úmrtnosti v krajích. Pro nastínění regionálních rozdílů v závislosti na zdravotní péči byla dále vybrána intenzita úmrtnosti na ICHS jak akutní, tak chronické formy v závislosti na vzdálenosti specializované zdravotní péče. Poslední kapitola je zaměřena na Národní screeningový program a úmrtnosti na zhoubné novotvary, které do něho patří v porovnání podílu osob vyšetřených v rámci tohoto programu za okresy. Vztah mezi výdaji na pojištěnce a intenzitou úmrtnosti i výsledky týkající se intenzity úmrtnosti v závislosti na dostupnosti specializované zdravotní péče byly potvrzeny statistickou metodou - korelací (Pearsonův korelační koeficient). Závislost mezi intenzitou úmrtnosti na novotvary v rámci screeningových programů a podílu osob, které absolvovaly dané vyšetření, potvrzena nebyla. Klíčová slova: odvratitelná úmrtnost, regionální variabilita úmrtnosti, ischemická...cs_CZ
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to map regional variability in the intensity of mortality using methods avoidable mortality and a few selected characteristics of health care. The thesis describes the development of the concept of avoidable mortality, which is then used for the Czech Republic for the period 2006-2010 and to individual districts for the period 2006-2010. Furthermore, this thesis focuses on the relationship between expenditures of General Health Insurance Company and the level of mortality in the regions. For showing regional differences depending on the health care intensity of mortality from ischemic heart disease (both acute and chronic forms) was also selected, depending on the distance of specialized medical care. The last chapter focuses on National screening programs and cancer mortality, which are integrated in a comparison of the percentage of people examine in this program for districts. The relationship between spending per insured and intensity of mortality and outcomes related to the intensity of mortality, depending on the availability of specialized health care has been confirmed by statistical methods - correlation (Pearson correlation coefficient). Relationship between the intensity of mortality in cancer within screening programs and the percentage of people who passed...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectodvratitelná úmrtnostcs_CZ
dc.subjectregionální variabilita úmrtnostics_CZ
dc.subjectischemická choroba srdečnícs_CZ
dc.subjectnárodní screeningový programcs_CZ
dc.subjectzdravotnický systémcs_CZ
dc.subjectavoidable mortalityen_US
dc.subjectregional variability in mortalityen_US
dc.subjectischemic heart diseaseen_US
dc.subjectnational screening programen_US
dc.subjecthealthcare systemen_US
dc.titleRegionální variabilita úrovně úmrtnosti na příčiny úmrtí ovlinitelné zdravotní péčícs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-09-15
dc.description.departmentDepartment of Social Geography and Regional Develop.en_US
dc.description.departmentKatedra sociální geografie a region. rozvojecs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.identifier.repId166837
dc.title.translatedRegional variability of mortality level on death causes suggestible by health careen_US
dc.contributor.refereeŠídlo, Luděk
dc.identifier.aleph002034335
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineSocial Geography and Regional Developmenten_US
thesis.degree.disciplineSociální geografie a regionální rozvojcs_CZ
thesis.degree.programGeographyen_US
thesis.degree.programGeografiecs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra sociální geografie a region. rozvojecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Social Geography and Regional Develop.en_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csSociální geografie a regionální rozvojcs_CZ
uk.degree-discipline.enSocial Geography and Regional Developmenten_US
uk.degree-program.csGeografiecs_CZ
uk.degree-program.enGeographyen_US
thesis.grade.csDobřecs_CZ
thesis.grade.enGooden_US
uk.abstract.csCílem této diplomové práce je zmapování regionální variability intenzity úmrtnosti pomocí metody odvratitelné úmrtnosti a několika vybraných charakteristik zdravotní péče. V práci je popsán vývoj konceptu odvratitelné úmrtnosti, který je následně použit na celé Česko za období 2006-2012 i na jednotlivé okresy za období 2006-2010. Dále se tato diplomová práce věnuje vztahu mezi výdaji Všeobecné zdravotní pojišťovny a úrovni intenzity úmrtnosti v krajích. Pro nastínění regionálních rozdílů v závislosti na zdravotní péči byla dále vybrána intenzita úmrtnosti na ICHS jak akutní, tak chronické formy v závislosti na vzdálenosti specializované zdravotní péče. Poslední kapitola je zaměřena na Národní screeningový program a úmrtnosti na zhoubné novotvary, které do něho patří v porovnání podílu osob vyšetřených v rámci tohoto programu za okresy. Vztah mezi výdaji na pojištěnce a intenzitou úmrtnosti i výsledky týkající se intenzity úmrtnosti v závislosti na dostupnosti specializované zdravotní péče byly potvrzeny statistickou metodou - korelací (Pearsonův korelační koeficient). Závislost mezi intenzitou úmrtnosti na novotvary v rámci screeningových programů a podílu osob, které absolvovaly dané vyšetření, potvrzena nebyla. Klíčová slova: odvratitelná úmrtnost, regionální variabilita úmrtnosti, ischemická...cs_CZ
uk.abstract.enThe aim of this thesis is to map regional variability in the intensity of mortality using methods avoidable mortality and a few selected characteristics of health care. The thesis describes the development of the concept of avoidable mortality, which is then used for the Czech Republic for the period 2006-2010 and to individual districts for the period 2006-2010. Furthermore, this thesis focuses on the relationship between expenditures of General Health Insurance Company and the level of mortality in the regions. For showing regional differences depending on the health care intensity of mortality from ischemic heart disease (both acute and chronic forms) was also selected, depending on the distance of specialized medical care. The last chapter focuses on National screening programs and cancer mortality, which are integrated in a comparison of the percentage of people examine in this program for districts. The relationship between spending per insured and intensity of mortality and outcomes related to the intensity of mortality, depending on the availability of specialized health care has been confirmed by statistical methods - correlation (Pearson correlation coefficient). Relationship between the intensity of mortality in cancer within screening programs and the percentage of people who passed...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a region. rozvojecs_CZ
thesis.grade.code3
dc.contributor.consultantLustigová, Michala
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV