Show simple item record

Protection of employee in the event of transfer of employer
dc.contributor.advisorHůrka, Petr
dc.creatorDoležalová, Zuzana
dc.date.accessioned2017-06-01T00:09:41Z
dc.date.available2017-06-01T00:09:41Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/75038
dc.description.abstractPráce se zabývá problematikou přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Tento institut je na evropské úrovni upraven směrnicí Rady 2001/23/ES o sbližování právních předpisů členských států týkající se zachování práv zaměstnanců v případě převodu podniků, závodů nebo části závodů. Na tuzemské úrovni tuto úpravu nalezneme v zákoníku práce v hlavě XV, části třinácté v § 338 a násl. Práce se věnuje oběma právním úpravám a zkoumá, jak byla provedena implementace směrnice do českého právního řádu. Dále také srovnává přístup SDEU a NS k tomuto institutu. Téma je nejprve stručně představeno v úvodu. Druhá kapitola vysvětluje základní pojmy. Jádrem práce je třetí a čtvrtá kapitola. Velký prostor je věnován vymezení působnosti úpravy, tedy určení případů, na které se vztahuje. První část třetí kapitoly popisuje úpravu ve směrnici a postupný vývoj i současný pohled SDEU na tento problém. K aplikaci směrnice dochází v případech, kdy je převedena hospodářská jednotka, jež si zachovává svou identitu. Druhá část třetí kapitoly se věnuje stejnému tématu v českém právu. Zákoník práce stanoví jako hlavní podmínku přechodu převedení činnosti nebo úkolů zaměstnavatele. Čtvrtá kapitola obsahuje v jednotlivých podkapitolách informace o důsledcích převodu. Zaměstnanci jsou chráněni proti ztrátě zaměstnání a zhoršení...cs_CZ
dc.description.abstractThe thesis deals with the topic of transfer of rights and obligations arising from employment relationship. On the European level this institute is governed by Council Directive 2001/23/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to the safeguarding of employees' rights in the event of transfers of undertakings, businesses or parts of undertakings or businesses. On the domestic level, the regulation can be found in the Labour Code in Chapter XV, Part Thirteen in § 338 et seq. The thesis concerns with both regulations and examines the implementation of the Directive into Czech law. It also compares the approach of CJEU and Supreme Court of Czech republic to this issue. The topic is at first briefly introduced in the introduction. The second chapter clarifies the basic terms. Core of the thesis is the third and in the fourth chapter. Big part of the thesis is devoted to defining the scope of the regulation, that means the determination of cases, when it is aplicable. The first part of the third chapter describes the regulation of the directive and the development and current view on this issue of CJEU. The directive applies in cases of transfer of an economic entity which retains its identity. The second part of the third chapter is devoted to its equivalent in the Czech law. The Labour...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectpřechod práv a povinností z pracovněprávních vztahůcs_CZ
dc.subjectSměrnice Rady 2001cs_CZ
dc.subject23cs_CZ
dc.subjectEScs_CZ
dc.subjecttransfer of rights and obligations arising from employment relationshipen_US
dc.subjectCouncil Directive 2001en_US
dc.subject23en_US
dc.subjectECen_US
dc.titleOchrana zaměstnance při převodu zaměstnavatelecs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-09-24
dc.description.departmentDepartment of Labor Law and Social Security Lawen_US
dc.description.departmentKatedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečenícs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId157433
dc.title.translatedProtection of employee in the event of transfer of employeren_US
dc.contributor.refereeŠtefko, Martin
dc.identifier.aleph002030660
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečenícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Labor Law and Social Security Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csPráce se zabývá problematikou přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Tento institut je na evropské úrovni upraven směrnicí Rady 2001/23/ES o sbližování právních předpisů členských států týkající se zachování práv zaměstnanců v případě převodu podniků, závodů nebo části závodů. Na tuzemské úrovni tuto úpravu nalezneme v zákoníku práce v hlavě XV, části třinácté v § 338 a násl. Práce se věnuje oběma právním úpravám a zkoumá, jak byla provedena implementace směrnice do českého právního řádu. Dále také srovnává přístup SDEU a NS k tomuto institutu. Téma je nejprve stručně představeno v úvodu. Druhá kapitola vysvětluje základní pojmy. Jádrem práce je třetí a čtvrtá kapitola. Velký prostor je věnován vymezení působnosti úpravy, tedy určení případů, na které se vztahuje. První část třetí kapitoly popisuje úpravu ve směrnici a postupný vývoj i současný pohled SDEU na tento problém. K aplikaci směrnice dochází v případech, kdy je převedena hospodářská jednotka, jež si zachovává svou identitu. Druhá část třetí kapitoly se věnuje stejnému tématu v českém právu. Zákoník práce stanoví jako hlavní podmínku přechodu převedení činnosti nebo úkolů zaměstnavatele. Čtvrtá kapitola obsahuje v jednotlivých podkapitolách informace o důsledcích převodu. Zaměstnanci jsou chráněni proti ztrátě zaměstnání a zhoršení...cs_CZ
uk.abstract.enThe thesis deals with the topic of transfer of rights and obligations arising from employment relationship. On the European level this institute is governed by Council Directive 2001/23/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to the safeguarding of employees' rights in the event of transfers of undertakings, businesses or parts of undertakings or businesses. On the domestic level, the regulation can be found in the Labour Code in Chapter XV, Part Thirteen in § 338 et seq. The thesis concerns with both regulations and examines the implementation of the Directive into Czech law. It also compares the approach of CJEU and Supreme Court of Czech republic to this issue. The topic is at first briefly introduced in the introduction. The second chapter clarifies the basic terms. Core of the thesis is the third and in the fourth chapter. Big part of the thesis is devoted to defining the scope of the regulation, that means the determination of cases, when it is aplicable. The first part of the third chapter describes the regulation of the directive and the development and current view on this issue of CJEU. The directive applies in cases of transfer of an economic entity which retains its identity. The second part of the third chapter is devoted to its equivalent in the Czech law. The Labour...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečenícs_CZ
dc.identifier.lisID990020306600106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV