Show simple item record

Zelené řasy dominující ve fytoplanktonu dvou kyselých jezer: taxonomické postavení, fylogenetické vztahy a odolnost vůči kovům
dc.contributor.advisorNedbalová, Linda
dc.creatorBarcyte, Dovile
dc.date.accessioned2017-05-31T21:59:22Z
dc.date.available2017-05-31T21:59:22Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/74495
dc.description.abstractCílem této diplomové práce bylo objasnit taxonomické postavení a fylogenetické vztahy planktonních řas dominujících ve dvou kyselých jezerech s vysokou koncentrací kovů (Hromnické jezírko a Plešné jezero, Česká republika) a porovnat tyto izoláty s jinými blízce příbuznými kmeny s důrazem na toleranci k různým toxickým kovům (Cr, Al, Cu, Mn, Zn, Hg). Fylogenetické analýzy ukázaly, že oba kmeny patří k druhu Coccomyxa simplex. Poprvé tak bylo prokázáno, že právě tento druh se může stát dominantní planktonní řasou v extrémním prostředí kyselých jezer se zvýšeným přísunem fosforu. Na základě analýzy 18S rDNA bylo možné v rámci rodu Coccomyxa rozlišit čtyři nezávislé fylogenetické linie, z nichž tři obsahují sladkovodní izoláty z kyselého prostředí. Z různých chemických roztoků byly získány nové kmeny nedávno popsaného druhu Coccomyxa polymorpha. Z testů toxicity vyplynulo, že kmeny druhu Coccomyxa simplex vyizolované z Hromnického jezírka a z Plešného jezera nevykazují zvýšenou odolnost k vysoké koncentraci kovů. V případě hliníku byla reakce kmenů výrazně odlišná, ale nezávisela na koncentraci tohoto kovu v prostředí, odkud byl kmen vyizolován. Schopnost tohoto druhu přežít v extrémním prostředí je pravděpodobně daná jinými faktory, než je zvýšená tolerance k toxickým účinkům kovů. Klíčová slova:...cs_CZ
dc.description.abstractThe aim of this diploma thesis was to reveal the taxonomic position and phylogenetic relationships of the dominant planktonic algae in two acid metal-rich lakes (Hromnice Lake and Plešné Lake, Czech Republic) and to compare these isolates with other closely related strains with the focus on the tolerance to various toxic metals (Cr, Al, Cu, Mn, Zn, Hg). The phylogenetic analyses showed that both strains belong to species Coccomyxa simplex. It was the first evidence that specifically this species is capable to become the dominant phytoplankton alga in the extreme environment of acid lakes with increased supply of phosphorus. Based on 18S rDNA analysis, four independent phylogenetic lineages were revealed within the genus Coccomyxa with three of them containing isolates from acid freshwaters. Furthermore, new strains of the recently described species Coccomyxa polymorpha were found growing in various chemical solutions. The toxicity test revealed that Coccomyxa simplex strains isolated from Hromnice and Plešné lakes did not show any peculiar resistance to increased metal concentrations. A significantly strain-specific response was recorded in case of aluminum, however, it was not related to the concentration of this metal in the original habitat. The ability to thrive in extreme habitats is probably...en_US
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectPlešné jezerocs_CZ
dc.subjectHromnické jezírkocs_CZ
dc.subjectacidifikacecs_CZ
dc.subjectekologiecs_CZ
dc.subjectCoccomyxacs_CZ
dc.subjectTrebouxiophyceaecs_CZ
dc.subject18S rDNAcs_CZ
dc.subjectITS-2 rDNAcs_CZ
dc.subjectIC50cs_CZ
dc.subjecthliníkcs_CZ
dc.subjectchromcs_CZ
dc.subjectrtuťcs_CZ
dc.subjectměďcs_CZ
dc.subjectzinekcs_CZ
dc.subjectmangancs_CZ
dc.subjectPlešné Lakeen_US
dc.subjectHromnické Lakeen_US
dc.subjectacidificationen_US
dc.subjectecologyen_US
dc.subjectCoccomyxaen_US
dc.subjectTrebouxiophyceaeen_US
dc.subject18S rDNAen_US
dc.subjectITS-2 rDNAen_US
dc.subjectIC50en_US
dc.subjectaluminiumen_US
dc.subjectchromiumen_US
dc.subjectmercuryen_US
dc.subjectcopperen_US
dc.subjectzincen_US
dc.subjectmanganeseen_US
dc.titleTaxonomic position, phylogenetic relationships and metal resistance of green algae dominating in phytoplankton of two acid lakesen_US
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-09-14
dc.description.departmentDepartment of Ecologyen_US
dc.description.departmentKatedra ekologiecs_CZ
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.identifier.repId131157
dc.title.translatedZelené řasy dominující ve fytoplanktonu dvou kyselých jezer: taxonomické postavení, fylogenetické vztahy a odolnost vůči kovůmcs_CZ
dc.contributor.refereeHašler, Petr
dc.identifier.aleph002029120
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineEkologiecs_CZ
thesis.degree.disciplineEcologyen_US
thesis.degree.programBiologiecs_CZ
thesis.degree.programBiologyen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra ekologiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Ecologyen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csEkologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enEcologyen_US
uk.degree-program.csBiologiecs_CZ
uk.degree-program.enBiologyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csCílem této diplomové práce bylo objasnit taxonomické postavení a fylogenetické vztahy planktonních řas dominujících ve dvou kyselých jezerech s vysokou koncentrací kovů (Hromnické jezírko a Plešné jezero, Česká republika) a porovnat tyto izoláty s jinými blízce příbuznými kmeny s důrazem na toleranci k různým toxickým kovům (Cr, Al, Cu, Mn, Zn, Hg). Fylogenetické analýzy ukázaly, že oba kmeny patří k druhu Coccomyxa simplex. Poprvé tak bylo prokázáno, že právě tento druh se může stát dominantní planktonní řasou v extrémním prostředí kyselých jezer se zvýšeným přísunem fosforu. Na základě analýzy 18S rDNA bylo možné v rámci rodu Coccomyxa rozlišit čtyři nezávislé fylogenetické linie, z nichž tři obsahují sladkovodní izoláty z kyselého prostředí. Z různých chemických roztoků byly získány nové kmeny nedávno popsaného druhu Coccomyxa polymorpha. Z testů toxicity vyplynulo, že kmeny druhu Coccomyxa simplex vyizolované z Hromnického jezírka a z Plešného jezera nevykazují zvýšenou odolnost k vysoké koncentraci kovů. V případě hliníku byla reakce kmenů výrazně odlišná, ale nezávisela na koncentraci tohoto kovu v prostředí, odkud byl kmen vyizolován. Schopnost tohoto druhu přežít v extrémním prostředí je pravděpodobně daná jinými faktory, než je zvýšená tolerance k toxickým účinkům kovů. Klíčová slova:...cs_CZ
uk.abstract.enThe aim of this diploma thesis was to reveal the taxonomic position and phylogenetic relationships of the dominant planktonic algae in two acid metal-rich lakes (Hromnice Lake and Plešné Lake, Czech Republic) and to compare these isolates with other closely related strains with the focus on the tolerance to various toxic metals (Cr, Al, Cu, Mn, Zn, Hg). The phylogenetic analyses showed that both strains belong to species Coccomyxa simplex. It was the first evidence that specifically this species is capable to become the dominant phytoplankton alga in the extreme environment of acid lakes with increased supply of phosphorus. Based on 18S rDNA analysis, four independent phylogenetic lineages were revealed within the genus Coccomyxa with three of them containing isolates from acid freshwaters. Furthermore, new strains of the recently described species Coccomyxa polymorpha were found growing in various chemical solutions. The toxicity test revealed that Coccomyxa simplex strains isolated from Hromnice and Plešné lakes did not show any peculiar resistance to increased metal concentrations. A significantly strain-specific response was recorded in case of aluminum, however, it was not related to the concentration of this metal in the original habitat. The ability to thrive in extreme habitats is probably...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologiecs_CZ
dc.identifier.lisID990020291200106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV