Show simple item record

Application of early detection and brief intervention tools by nurses among patients with suspected alcohol or tobacco harmful use or dependence syndrome
dc.contributor.advisorVaňková, Milena
dc.creatorVyskočilová, Lucie
dc.date.accessioned2017-05-31T20:55:38Z
dc.date.available2017-05-31T20:55:38Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/74169
dc.description.abstractVzhledem k vysoké prevalenci užívání alkoholu a tabáku v mladistvé i dospělé populaci v České republice je možné pozorovat i častý výskyt onemocnění související s nadměrným a rizikovým užíváním těchto látek. Zdravotníci, zejména všeobecné sestry, se nacházejí v ideální pozici pro provádění screeningu a krátké intervence s cílem zmírnit rizikovost užívání alkoholu a tabáku. V rámci platné legislativy České republiky je zdravotnickým pracovníkům ukládána zákonná povinnost poskytnout krátkou intervenci osobě, u níž zdravotník pojme důvodné podezření na rizikové užívání návykové látky či syndrom závislosti. V teoretické části této práce je shrnuta aktuální situace v oblasti prevalence a incidence užívání alkoholu a tabáku v ČR, základní onemocnění vyplývající z nadměrného užívání alkoholu a tabáku, metody časné diagnostiky a krátké intervence a role všeobecných sester v poskytování krátké intervence. Výzkum provedený v rámci této práce byl realizován na interních odděleních akreditovaných zdravotnických pracovišť v Praze formou kvantitativního dotazníkového šetření. Výzkumný soubor tvořilo 72 respondentů z lůžkových zařízení. Hlavním cílem této práce je zmapovat znalosti sester o problematice časné diagnostiky a reálné využívání screeningových diagnostických nástrojů a metod krátké intervence u...cs_CZ
dc.description.abstractGiven the high prevalence of alcohol and tobacco use among minors and adult population in the Czech Republic a high incidence of diseases related to excessive use of these substances can be observed as well. Health care professionals, especially nurses, are in a unique position for implementation of screening and brief intervention in order to reduce risk and harmful substance abuse. Legislation of the Czech Republic regarding harmful consequences of risk alcohol and tobacco use obliges them to conduct brief intervention in suspected cases. The theoretical part of this thesis summarizes the current situation regarding prevalence and incidence of alcohol and tobacco use in the Czech Republic, describes diseases resulting from excessive alcohol and tobacco use, defines methods for early detection and brief intervention and finally characterizes the role of nurses in providing brief interventions. Research conducted as part of this work was carried out on internal departments of health institutions with accreditation in Prague in the form of a quantitative survey. The research group consisted of 72 respondents from inpatient wards. The main objective of this work is to find out and describe real knowledge and application of screening methods, diagnostic tools and brief intervention techniques for...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova. 1. lékařská fakultacs_CZ
dc.subjectčasná diagnostika - krátká intervence - škodlivé užívání - ošetřovatelství - screeningové nástroje - zdravotní sestra - vzdělávánícs_CZ
dc.subjectearly detection - brief intervention - harmful use - nursing - screening tools - nurse - educationen_US
dc.titleVyužívání nástrojů časné diagnostiky a krátké intervence zdravotními sestrami u pacientů s podezřením na škodlivé užívání nebo závislost na alkoholu nebo tabákucs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-06-14
dc.description.departmentInstitute of Theory and Practice of Nursing First Faculty of Medicine Charles University in Pragueen_US
dc.description.departmentÚstav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Prazecs_CZ
dc.description.faculty1. lékařská fakultacs_CZ
dc.description.facultyFirst Faculty of Medicineen_US
dc.identifier.repId165236
dc.title.translatedApplication of early detection and brief intervention tools by nurses among patients with suspected alcohol or tobacco harmful use or dependence syndromeen_US
dc.contributor.refereePírková, Vendula
dc.identifier.aleph002092813
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineVšeobecná sestracs_CZ
thesis.degree.disciplineGeneral Nurseen_US
thesis.degree.programOšetřovatelstvícs_CZ
thesis.degree.programNursingen_US
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-cs1. lékařská fakulta::Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Prazecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFirst Faculty of Medicine::Institute of Theory and Practice of Nursing First Faculty of Medicine Charles University in Pragueen_US
uk.faculty-name.cs1. lékařská fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFirst Faculty of Medicineen_US
uk.faculty-abbr.cs1.LFcs_CZ
uk.degree-discipline.csVšeobecná sestracs_CZ
uk.degree-discipline.enGeneral Nurseen_US
uk.degree-program.csOšetřovatelstvícs_CZ
uk.degree-program.enNursingen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csVzhledem k vysoké prevalenci užívání alkoholu a tabáku v mladistvé i dospělé populaci v České republice je možné pozorovat i častý výskyt onemocnění související s nadměrným a rizikovým užíváním těchto látek. Zdravotníci, zejména všeobecné sestry, se nacházejí v ideální pozici pro provádění screeningu a krátké intervence s cílem zmírnit rizikovost užívání alkoholu a tabáku. V rámci platné legislativy České republiky je zdravotnickým pracovníkům ukládána zákonná povinnost poskytnout krátkou intervenci osobě, u níž zdravotník pojme důvodné podezření na rizikové užívání návykové látky či syndrom závislosti. V teoretické části této práce je shrnuta aktuální situace v oblasti prevalence a incidence užívání alkoholu a tabáku v ČR, základní onemocnění vyplývající z nadměrného užívání alkoholu a tabáku, metody časné diagnostiky a krátké intervence a role všeobecných sester v poskytování krátké intervence. Výzkum provedený v rámci této práce byl realizován na interních odděleních akreditovaných zdravotnických pracovišť v Praze formou kvantitativního dotazníkového šetření. Výzkumný soubor tvořilo 72 respondentů z lůžkových zařízení. Hlavním cílem této práce je zmapovat znalosti sester o problematice časné diagnostiky a reálné využívání screeningových diagnostických nástrojů a metod krátké intervence u...cs_CZ
uk.abstract.enGiven the high prevalence of alcohol and tobacco use among minors and adult population in the Czech Republic a high incidence of diseases related to excessive use of these substances can be observed as well. Health care professionals, especially nurses, are in a unique position for implementation of screening and brief intervention in order to reduce risk and harmful substance abuse. Legislation of the Czech Republic regarding harmful consequences of risk alcohol and tobacco use obliges them to conduct brief intervention in suspected cases. The theoretical part of this thesis summarizes the current situation regarding prevalence and incidence of alcohol and tobacco use in the Czech Republic, describes diseases resulting from excessive alcohol and tobacco use, defines methods for early detection and brief intervention and finally characterizes the role of nurses in providing brief interventions. Research conducted as part of this work was carried out on internal departments of health institutions with accreditation in Prague in the form of a quantitative survey. The research group consisted of 72 respondents from inpatient wards. The main objective of this work is to find out and describe real knowledge and application of screening methods, diagnostic tools and brief intervention techniques for...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Prazecs_CZ
dc.identifier.lisID990020928130106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV