Show simple item record

Comparison of adherence and outcome of antiviral therapy of viral hepatitis C in drug users and non-users
dc.contributor.advisorMravčík, Viktor
dc.creatorVěchetová, Sonja
dc.date.accessioned2017-05-31T20:08:40Z
dc.date.available2017-05-31T20:08:40Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/73939
dc.description.abstract6 Abstrakt (teze): Východiska: Virová hepatitida C je v populaci poměrně rozšířené závažné chronické infekční onemocnění. Většinu pacientů postižených touto chorobou tvoří injekční uživatelé drog (IUD). Léčba virové hepatitidy C je v současnosti vnímána jako důležitý preventivní prvek pro šíření této choroby v populaci IUD. Pro úspěšné ukončení léčby je naprosto klíčová adherence k léčbě. A právě ta bývá často zpochybňována kliniky léčícími virovou hepatitidu C u pacientů užívajících návykové látky. Cíle: srovnat úspěšnost léčby virové hepatitidy C u pacientů s anamnézou drog s pacienty bez drogové anamnézy, porovnat adherenci k léčbě mezi pacienty bez drogové anamnézy a s drogovou anamnézou, zmapovat faktory ovlivňující adherenci k léčbě a najít místo v terapeutickém týmu pro odbornost adiktologa. Materiál a metodika: za použití statisticko-analytických metod za dodržení etických pravidel byla retrospektivně zpracována souhrnná data z klinické dokumentace 258 pacientů léčených v letech 2006-2015 pro virovou hepatitidu C na Klinice infekčních chorob ve Fakultní nemocnici Brno. Byla hodnocena adherence k léčbě (definovaná jako dokončení či předčasné ukončení léčby z důvodu nedodržení léčebného režimu pacientem) a účinnost léčby měřená jako setrvalá virologická odpověď- SVR (definovaná jako pokles HCV RNA pod...cs_CZ
dc.description.abstract3456 ABSTRACT: Background: VHC is a widespread serious chronic infectious disease. Most of the patients affected by the disease consist of IDUs. Treatment of VHC is now perceived as an important preventive element for the spread of the disease in IDUs population. Adherence to treatment is absolutely crucial for the successful completion of treatment. Adherence to treatment is often questioned by clinicians who treat VHC in patients using addictive substances. Objectives: To compare the efficacy of treatment of VHC in patients with a history of drug in patients without a history of drug, to compare treatment adherence among patients without a drug history and patients with drug history, to map out the factors affecting adherence to treatment and to find a place in the therapeutic team for expertise of addictologist. Material and Methods: Data from documentation of 258 patients that were treated in 2006- 2015 for viral hepatitis C at the Department of Infectious Diseases at the University Hospital Brno have been processed with using the statistical and analytical methods and in compliance with ethical rules retrospectively. Adherence to treatment (defined as the completion or early termination of treatment due to non-compliance with the treatment regime by the patient) and the effectiveness of treatment, as...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova. 1. lékařská fakultacs_CZ
dc.subjectvirová hepatitida C-léčba-injekční uživatelé drog-adherence-adiktologcs_CZ
dc.subjectviral hepatitis C-treatment-injection drug users-adherence-Adictologisten_US
dc.titleSrovnání adherence a úspěšnosti antiretrovirové léčby virové hepatitidy C u uživatelů a neuživatelů drogcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-09-08
dc.description.departmentDepartment of Adictology First Faculty of Medicine and General University Hospital in Pragueen_US
dc.description.departmentKlinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Prazecs_CZ
dc.description.faculty1. lékařská fakultacs_CZ
dc.description.facultyFirst Faculty of Medicineen_US
dc.identifier.repId171520
dc.title.translatedComparison of adherence and outcome of antiviral therapy of viral hepatitis C in drug users and non-usersen_US
dc.contributor.refereeJaníková, Barbara
dc.identifier.aleph002102462
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineAdiktologiecs_CZ
thesis.degree.disciplineAddictologyen_US
thesis.degree.programSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
thesis.degree.programSpecializations in Health Serviceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-cs1. lékařská fakulta::Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Prazecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFirst Faculty of Medicine::Department of Adictology First Faculty of Medicine and General University Hospital in Pragueen_US
uk.faculty-name.cs1. lékařská fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFirst Faculty of Medicineen_US
uk.faculty-abbr.cs1.LFcs_CZ
uk.degree-discipline.csAdiktologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enAddictologyen_US
uk.degree-program.csSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
uk.degree-program.enSpecializations in Health Serviceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.cs6 Abstrakt (teze): Východiska: Virová hepatitida C je v populaci poměrně rozšířené závažné chronické infekční onemocnění. Většinu pacientů postižených touto chorobou tvoří injekční uživatelé drog (IUD). Léčba virové hepatitidy C je v současnosti vnímána jako důležitý preventivní prvek pro šíření této choroby v populaci IUD. Pro úspěšné ukončení léčby je naprosto klíčová adherence k léčbě. A právě ta bývá často zpochybňována kliniky léčícími virovou hepatitidu C u pacientů užívajících návykové látky. Cíle: srovnat úspěšnost léčby virové hepatitidy C u pacientů s anamnézou drog s pacienty bez drogové anamnézy, porovnat adherenci k léčbě mezi pacienty bez drogové anamnézy a s drogovou anamnézou, zmapovat faktory ovlivňující adherenci k léčbě a najít místo v terapeutickém týmu pro odbornost adiktologa. Materiál a metodika: za použití statisticko-analytických metod za dodržení etických pravidel byla retrospektivně zpracována souhrnná data z klinické dokumentace 258 pacientů léčených v letech 2006-2015 pro virovou hepatitidu C na Klinice infekčních chorob ve Fakultní nemocnici Brno. Byla hodnocena adherence k léčbě (definovaná jako dokončení či předčasné ukončení léčby z důvodu nedodržení léčebného režimu pacientem) a účinnost léčby měřená jako setrvalá virologická odpověď- SVR (definovaná jako pokles HCV RNA pod...cs_CZ
uk.abstract.en3456 ABSTRACT: Background: VHC is a widespread serious chronic infectious disease. Most of the patients affected by the disease consist of IDUs. Treatment of VHC is now perceived as an important preventive element for the spread of the disease in IDUs population. Adherence to treatment is absolutely crucial for the successful completion of treatment. Adherence to treatment is often questioned by clinicians who treat VHC in patients using addictive substances. Objectives: To compare the efficacy of treatment of VHC in patients with a history of drug in patients without a history of drug, to compare treatment adherence among patients without a drug history and patients with drug history, to map out the factors affecting adherence to treatment and to find a place in the therapeutic team for expertise of addictologist. Material and Methods: Data from documentation of 258 patients that were treated in 2006- 2015 for viral hepatitis C at the Department of Infectious Diseases at the University Hospital Brno have been processed with using the statistical and analytical methods and in compliance with ethical rules retrospectively. Adherence to treatment (defined as the completion or early termination of treatment due to non-compliance with the treatment regime by the patient) and the effectiveness of treatment, as...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Prazecs_CZ
dc.identifier.lisID990021024620106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV