Show simple item record

Optimalizace digitální podoby říční sítě a její dopad na vodohospodářský management povodí
dc.contributor.advisorMatoušková, Milada
dc.creatorHošek, Zdeněk
dc.date.accessioned2017-05-31T19:36:48Z
dc.date.available2017-05-31T19:36:48Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/73783
dc.description.abstractDigitální sada dat o říční síti je důležitým zdrojem informací pro široké spektrum činností v rámci vodohospodářského řízení. Je také základnou pro modely a vědecký výzkum v mnoha různých oblastech. Vývoj datové sady byl v České republice v minulosti rozdělen a výsledkem jsou tři různé paralelně se vyvíjející datové sady, které pokrývají celé území státu. Tyto datové sady obsahují rozdílnou geometrii, rozdílné a často protichůdné atributy a byly vytvořeny pro odlišné účely využití. Proto nadešel čas, kdy si odpovědné vodohospodářské instituce uvědomily, že tato situace je nadále neudržitelná a vyvíjejí úsilí na sjednocení těchto datových sad do jedné. Tento úkol přináší řadu technických problémů a může mít řadu právních důsledků. Cílem této práce je vytvoření metodického přístupu pro sjednocení existujících datových sad. Tento metodický přístup pro rozhodnutí, který z protichůdných nebo rozdílných atributů by měl být převzat do sjednocené datové sady, vychází z předpokladu, že existující datové sady budou sjednoceny do jedné obsahující to nejlepší z nich. Porovnání jednotlivých prvků v existujících datových sadách nevyhnutelně povede k mnoha konfliktům, kdy bude nutné rozhodnout, který z posuzovaných prvků má být přijat do výsledné datové sady. Práce vychází z hlavních účelů, pro které je digitální...cs_CZ
dc.description.abstractDigital river network dataset is an important source of information in any aspect of water management decision making. It is also a base for modelling or scientific research in many different fields. Development of the dataset in the Czech Republic had been fragmented in a past and as a result three different datasets have been developed that cover the whole of the state's territory. The datasets contain different geometries, different and often conflicting attributes and serve different purposes. Today the time has come that water management decision makers have realised that the situation is no longer sustainable and make effort to merge the datasets into one. The task brings in several technical issues and a potential for severe legal consequences. The aim of this study is to develop a methodological approach to merging the existing datasets into one. This methodological approach to decision which of the conflicting or different attributes should be adopted is based on assumption that the existing datasets will be merged into one consisting the best of all. Comparison of features in the existing dataset will inevitably lead to many conflicts when it will be necessary to decide which of the considered features should be adopted to the resulting dataset. The study considers the main purposes which...en_US
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectoptimalizacecs_CZ
dc.subjectříční síťcs_CZ
dc.subjectpovodícs_CZ
dc.subjecthydrologická bilancecs_CZ
dc.subjectvodní hospodářstvícs_CZ
dc.subjectoptimizationen_US
dc.subjectriver networken_US
dc.subjectcatchmenten_US
dc.subjecthydrological balanceen_US
dc.subjectwater managementen_US
dc.titleOptimization of digital river network and its impact on catchment water managementen_US
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-09-14
dc.description.departmentDepartment of Physical Geography and Geoecologyen_US
dc.description.departmentKatedra fyzické geografie a geoekologiecs_CZ
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.identifier.repId160951
dc.title.translatedOptimalizace digitální podoby říční sítě a její dopad na vodohospodářský management povodícs_CZ
dc.contributor.refereeŠípek, Václav
dc.identifier.aleph002106315
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineFyzická geografie a geoekologiecs_CZ
thesis.degree.disciplinePhysical Geography and Geoecologyen_US
thesis.degree.programGeografiecs_CZ
thesis.degree.programGeographyen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra fyzické geografie a geoekologiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Physical Geography and Geoecologyen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csFyzická geografie a geoekologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enPhysical Geography and Geoecologyen_US
uk.degree-program.csGeografiecs_CZ
uk.degree-program.enGeographyen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csDigitální sada dat o říční síti je důležitým zdrojem informací pro široké spektrum činností v rámci vodohospodářského řízení. Je také základnou pro modely a vědecký výzkum v mnoha různých oblastech. Vývoj datové sady byl v České republice v minulosti rozdělen a výsledkem jsou tři různé paralelně se vyvíjející datové sady, které pokrývají celé území státu. Tyto datové sady obsahují rozdílnou geometrii, rozdílné a často protichůdné atributy a byly vytvořeny pro odlišné účely využití. Proto nadešel čas, kdy si odpovědné vodohospodářské instituce uvědomily, že tato situace je nadále neudržitelná a vyvíjejí úsilí na sjednocení těchto datových sad do jedné. Tento úkol přináší řadu technických problémů a může mít řadu právních důsledků. Cílem této práce je vytvoření metodického přístupu pro sjednocení existujících datových sad. Tento metodický přístup pro rozhodnutí, který z protichůdných nebo rozdílných atributů by měl být převzat do sjednocené datové sady, vychází z předpokladu, že existující datové sady budou sjednoceny do jedné obsahující to nejlepší z nich. Porovnání jednotlivých prvků v existujících datových sadách nevyhnutelně povede k mnoha konfliktům, kdy bude nutné rozhodnout, který z posuzovaných prvků má být přijat do výsledné datové sady. Práce vychází z hlavních účelů, pro které je digitální...cs_CZ
uk.abstract.enDigital river network dataset is an important source of information in any aspect of water management decision making. It is also a base for modelling or scientific research in many different fields. Development of the dataset in the Czech Republic had been fragmented in a past and as a result three different datasets have been developed that cover the whole of the state's territory. The datasets contain different geometries, different and often conflicting attributes and serve different purposes. Today the time has come that water management decision makers have realised that the situation is no longer sustainable and make effort to merge the datasets into one. The task brings in several technical issues and a potential for severe legal consequences. The aim of this study is to develop a methodological approach to merging the existing datasets into one. This methodological approach to decision which of the conflicting or different attributes should be adopted is based on assumption that the existing datasets will be merged into one consisting the best of all. Comparison of features in the existing dataset will inevitably lead to many conflicts when it will be necessary to decide which of the considered features should be adopted to the resulting dataset. The study considers the main purposes which...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzické geografie a geoekologiecs_CZ
dc.identifier.lisID990021063150106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV