Show simple item record

Court decisions in execution proceedings
dc.contributor.advisorMacková, Alena
dc.creatorSuchánková, Hana
dc.date.accessioned2020-02-18T09:22:40Z
dc.date.available2020-02-18T09:22:40Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/73657
dc.description.abstractThe purpose of this submitted rigorosum thesis titled "Court decisions in execution proceedings" is analysis of the legal regulation of execution proceedings affecting procedure and decision-making by courts during these proceedings, focusing on individual amendments and the related changes to selected provisions of the Execution Code, their mutual comparison, assessment of the suitability of their adoption and consideration whether their benefits in the form of "dis-encumbrance" of the courts predominate over the possible risk of potential excess by bailiffs. The scientific methods used to achieve the defined goals included the descriptive method, supplemented by the analytical method and also the comparative method. This work consists of three chapters. The introduction presents the most important amendments to the Execution Code regulating decision-making by courts and subsequently defines the goals of this thesis and the specified scientific methods used to achieve the goals of this thesis. The first chapter is devoted to the history of execution proceedings from Roman law regulations to acceptance of the Execution Code (Act No. 120/2001 Coll.). The second chapter discusses current regulation of execution proceedings, focusing on the standing of the bailiff and his procedure within the...en_US
dc.description.abstractShrnutí Cílem předkládané rigorózní práce nazvané "Rozhodování soudu v exekučním řízení" je analýza právní úpravy exekučního řízení dopadající na postup a rozhodování soudu v tomto řízení se zaměřením na jednotlivé novelizace a s nimi spojené změny vybraných ustanovení exekučního řádu, jejich vzájemné srovnání, zhodnocení vhodnosti jejich přijetí a uvážení, zda jejich přínos v podobě "odbřemenění" soudů převažuje nad možným nebezpečím případných excesů ze strany soudních exekutorů. Z vědeckých metod byla k dosažení vytýčených cílů použita metoda deskriptivní, doplněné o metodu analytickou, a taktéž metoda komparativní. Práce se sestává ze tří kapitol. V úvodu práce jsou představeny nevýznamnější novelizace exekučního řádu upravující rozhodování soudu a následně vytýčeny cíle práce a uvedeny vědecké metody k dosažení cíle práce. Prvá kapitola se věnuje historii exekučního řízení od úpravy římskoprávní až po přijetí exekučního řádu (zákon č. 120/2001 Sb.). Druhá kapitola pojednává o současné úpravě exekučního řízení se zaměřením na postavení a postup soudního exekutora v exekučním řádu. Třetí kapitola, která tvoří těžiště práce, je rozdělena do tří podkapitol, z nichž prvá pojednává o postupu a rozhodování soudu v exekučním řízení od nápadu věci na soud až po vydání pověření exekutora k provedení exekuce....cs_CZ
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectexekuční řízenícs_CZ
dc.subjectrozhodovánícs_CZ
dc.subjectsoudcs_CZ
dc.subjectexecution proceedingsen_US
dc.subjectdecisionsen_US
dc.subjectcourten_US
dc.titleRozhodování soudu v exekučním řízenícs_CZ
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-04-26
dc.description.departmentKatedra občanského právacs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Civil Lawen_US
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId143616
dc.title.translatedCourt decisions in execution proceedingsen_US
dc.contributor.refereeSmolík, Petr
dc.identifier.aleph002085254
thesis.degree.nameJUDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csShrnutí Cílem předkládané rigorózní práce nazvané "Rozhodování soudu v exekučním řízení" je analýza právní úpravy exekučního řízení dopadající na postup a rozhodování soudu v tomto řízení se zaměřením na jednotlivé novelizace a s nimi spojené změny vybraných ustanovení exekučního řádu, jejich vzájemné srovnání, zhodnocení vhodnosti jejich přijetí a uvážení, zda jejich přínos v podobě "odbřemenění" soudů převažuje nad možným nebezpečím případných excesů ze strany soudních exekutorů. Z vědeckých metod byla k dosažení vytýčených cílů použita metoda deskriptivní, doplněné o metodu analytickou, a taktéž metoda komparativní. Práce se sestává ze tří kapitol. V úvodu práce jsou představeny nevýznamnější novelizace exekučního řádu upravující rozhodování soudu a následně vytýčeny cíle práce a uvedeny vědecké metody k dosažení cíle práce. Prvá kapitola se věnuje historii exekučního řízení od úpravy římskoprávní až po přijetí exekučního řádu (zákon č. 120/2001 Sb.). Druhá kapitola pojednává o současné úpravě exekučního řízení se zaměřením na postavení a postup soudního exekutora v exekučním řádu. Třetí kapitola, která tvoří těžiště práce, je rozdělena do tří podkapitol, z nichž prvá pojednává o postupu a rozhodování soudu v exekučním řízení od nápadu věci na soud až po vydání pověření exekutora k provedení exekuce....cs_CZ
uk.abstract.enThe purpose of this submitted rigorosum thesis titled "Court decisions in execution proceedings" is analysis of the legal regulation of execution proceedings affecting procedure and decision-making by courts during these proceedings, focusing on individual amendments and the related changes to selected provisions of the Execution Code, their mutual comparison, assessment of the suitability of their adoption and consideration whether their benefits in the form of "dis-encumbrance" of the courts predominate over the possible risk of potential excess by bailiffs. The scientific methods used to achieve the defined goals included the descriptive method, supplemented by the analytical method and also the comparative method. This work consists of three chapters. The introduction presents the most important amendments to the Execution Code regulating decision-making by courts and subsequently defines the goals of this thesis and the specified scientific methods used to achieve the goals of this thesis. The first chapter is devoted to the history of execution proceedings from Roman law regulations to acceptance of the Execution Code (Act No. 120/2001 Coll.). The second chapter discusses current regulation of execution proceedings, focusing on the standing of the bailiff and his procedure within the...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského právacs_CZ
thesis.grade.codeP
uk.publication-placePrahacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV