Show simple item record

Extraordinary remedies in criminal proceedings
dc.contributor.advisorGřivna, Tomáš
dc.creatorFejklová, Lucie
dc.date.accessioned2017-05-31T19:09:57Z
dc.date.available2017-05-31T19:09:57Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/73652
dc.description.abstractResumé Opravné prostředky v trestním řízení mají zejména odstraňovat a napravovat omyly a chyby, které se vyskytly v průběhu řízení, slouží tedy k přezkumu a nápravě právních i skutkových vad. Dělí se na řádné a mimořádné. Mezi řádné opravné prostředky patří odvolání, stížnost a odpor, do skupiny mimořádných opravných prostředků patří dovolání, stížnost pro porušení zákona a obnova řízení. Základním předpokladem stability pravomocných rozhodnutí v trestním řízení je jejich nezměnitelnost. Nelze vyloučit závažné pochybení, jež má za následek takovou vadu pravomocného rozhodnutí orgánu činného v trestním řízení, že setrvávat na jeho závaznosti a nezměnitelnosti by bylo narušením spravedlivého a správného rozhodování. K průlomu do právní moci by mělo docházet zcela výjimečně, a jen pokud je to nezbytné a nelze trvat na stabilitě rozhodnutí. Dovolání bylo zavedeno do českého právního řádu novelou trestního řádu v roce 2001. Tento mimořádný opravný prostředek směřuje k nápravě taxativně vyjmenovaných vad nejzávažnějších typů rozhodnutí soudů nebo pro přezkum uloženého trestu odnětí svobody na doživotí. Dovoláním je možné odstranit jen právní vady pravomocných soudních rozhodnutí a jeho předmětem může být jen rozhodnutí soudu ve věci samé, pokud soud rozhodl ve druhém stupni a zákon to připouští. Stížnost pro...cs_CZ
dc.description.abstractRemedies in criminal proceedings are designed in particular to remedy and rectify errors and mistakes occurring in the course of the proceeding, and as such serve for the review and rectification of both legal and factual defects. Remedies may be ordinary or extraordinary. Ordinary remedies include appeal, complaint and protest, while extraordinary remedies include extraordinary appeal, complaint for breach of law and renewal of proceeding. The principal prerequisite for the stability of final and enforceable decisions in criminal proceedings is their unchangeability. It is impossible to rule out a serious error, and such a defect in the final and enforceable decision of a law enforcement or judicial body may occur as a result that insisting on its binding and unchangeable nature would disrupt fair and correct decision-making. The finality and enforceability of a decision ought to be pierced in exceptional cases only, and then only when it is necessary and when the stability of the decision cannot be insisted on. Extraordinary appeal was introduced into the Czech legal order by the 2001 amendment to the Criminal Code. This extraordinary legal remedy serves to remedy enumerated defects in the most important types of court decisions, or to review life sentences. Extraordinary appeal can only be used...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectMimořádné opravné prostředkycs_CZ
dc.subjecttrestní právo procesnícs_CZ
dc.subjecttrestní řízenícs_CZ
dc.subjectdovolánícs_CZ
dc.subjectstížnost pro porušení zákonacs_CZ
dc.subjectobnova řízenícs_CZ
dc.subjectExtraordinary remedies in criminal proceedingsen_US
dc.subjectcriminal procedural lawen_US
dc.subjectcriminal proceedingsen_US
dc.subjectreview of an appealen_US
dc.subjectcomplaint for the breach of lawen_US
dc.subjectrenewal of proceedingsen_US
dc.titleMimořádné opravné prostředky v trestním řízenícs_CZ
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-11-06
dc.description.departmentDepartment of Criminal Lawen_US
dc.description.departmentKatedra trestního právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId138245
dc.title.translatedExtraordinary remedies in criminal proceedingsen_US
dc.contributor.refereeTlapák Navrátilová, Jana
dc.identifier.aleph002039164
thesis.degree.nameJUDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csProspělcs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csResumé Opravné prostředky v trestním řízení mají zejména odstraňovat a napravovat omyly a chyby, které se vyskytly v průběhu řízení, slouží tedy k přezkumu a nápravě právních i skutkových vad. Dělí se na řádné a mimořádné. Mezi řádné opravné prostředky patří odvolání, stížnost a odpor, do skupiny mimořádných opravných prostředků patří dovolání, stížnost pro porušení zákona a obnova řízení. Základním předpokladem stability pravomocných rozhodnutí v trestním řízení je jejich nezměnitelnost. Nelze vyloučit závažné pochybení, jež má za následek takovou vadu pravomocného rozhodnutí orgánu činného v trestním řízení, že setrvávat na jeho závaznosti a nezměnitelnosti by bylo narušením spravedlivého a správného rozhodování. K průlomu do právní moci by mělo docházet zcela výjimečně, a jen pokud je to nezbytné a nelze trvat na stabilitě rozhodnutí. Dovolání bylo zavedeno do českého právního řádu novelou trestního řádu v roce 2001. Tento mimořádný opravný prostředek směřuje k nápravě taxativně vyjmenovaných vad nejzávažnějších typů rozhodnutí soudů nebo pro přezkum uloženého trestu odnětí svobody na doživotí. Dovoláním je možné odstranit jen právní vady pravomocných soudních rozhodnutí a jeho předmětem může být jen rozhodnutí soudu ve věci samé, pokud soud rozhodl ve druhém stupni a zákon to připouští. Stížnost pro...cs_CZ
uk.abstract.enRemedies in criminal proceedings are designed in particular to remedy and rectify errors and mistakes occurring in the course of the proceeding, and as such serve for the review and rectification of both legal and factual defects. Remedies may be ordinary or extraordinary. Ordinary remedies include appeal, complaint and protest, while extraordinary remedies include extraordinary appeal, complaint for breach of law and renewal of proceeding. The principal prerequisite for the stability of final and enforceable decisions in criminal proceedings is their unchangeability. It is impossible to rule out a serious error, and such a defect in the final and enforceable decision of a law enforcement or judicial body may occur as a result that insisting on its binding and unchangeable nature would disrupt fair and correct decision-making. The finality and enforceability of a decision ought to be pierced in exceptional cases only, and then only when it is necessary and when the stability of the decision cannot be insisted on. Extraordinary appeal was introduced into the Czech legal order by the 2001 amendment to the Criminal Code. This extraordinary legal remedy serves to remedy enumerated defects in the most important types of court decisions, or to review life sentences. Extraordinary appeal can only be used...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra trestního právacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV