Show simple item record

Press Act no. 81/1966 and its influence on the events of the Prague Spring
dc.contributor.advisorCebe, Jan
dc.creatorHenychová, Eliška
dc.date.accessioned2017-05-31T18:43:48Z
dc.date.available2017-05-31T18:43:48Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/73525
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá tiskovým zákonem č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích a jeho vlivem na události Pražského jara reformního roku 1968. Chtěla jsem v ní poukázat na důležitou úlohu, jakou v procesu demokratizace komunistického režimu sehrál tiskový zákon a jím legalizovaná cenzura tisku a dalších masových informačních prostředků. Institucionalizovaná cenzura se stala impulsem k zostření kritiky vládnoucí komunistické strany. Po mnoha letech, kdy cenzurní zásahy probíhaly ilegálně, se bylo možné proti tomuto nástroji komunistického řízení, kontrolování a omezování svobody projevu zákonně bránit a požadovat jeho zrušení. Velmi silně se požadavek na zrušení cenzury ozval po IV. sjezdu Svazu československých spisovatelů. Jelikož část reformně smýšlejících vrcholných funkcionářů KSČ podporovala demokratizaci systému, zasazovala se o dosažení svobody projevu, neboť si uvědomovala, že svobodná média dokáží velmi účinně napomáhat reformním myšlenkám, se kterými se ztotožňují. Dosažení zrušení cenzury pak opravdu vneslo do mediálních obsahů již značně otevřenou kritiku stávajících společenskopolitických poměrů v zemi a apel na nutnost reforem. Média vytvářela politický tlak a fungovala jako stmelující prvek veřejnosti nakloněné plánovaným změnám...cs_CZ
dc.description.abstractThesis deals with the Press Act no. 81/1966 Coll., on periodical press and other mass media and its influence on the events of the Prague Spring reform in 1968. I wanted to highlight how important role the press act and its legalization of censorship of the press and other mass media played in the process of democratization of the communist regime. Institutionalized censorship became the impetus for sharpening criticism of the ruling Communist Party. After many years when censorship interventions were carried out illegally, it was possible to lawfully defend against this tool of communist managing, controlling and restricting freedom of expression and to demand its abolition. Very strongly the demand for abolition censorship came after IV. congress of the Union of Czechoslovak Writers. Part of the reform-minded senior officials of the Communist Party which supported the democratization of the system, advocated the attainment of freedom of expression, because they knew that a free media can most effectively contribute to the reform ideas with which they identify. Achieving abolition of censorship then really brought into media content quite open criticism of the existing socio situation in the country and also an appeal that it is necessary to reform it. Media created political pressure and acted as...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta sociálních vědcs_CZ
dc.subjecttiskový zákoncs_CZ
dc.subjectcenzuracs_CZ
dc.subjectlegalizace cenzurycs_CZ
dc.subjectkomunistický režimcs_CZ
dc.subjecttotalitacs_CZ
dc.subjectdemokratizacecs_CZ
dc.subjectPražské jarocs_CZ
dc.subjectpress lawen_US
dc.subjectcensorshipen_US
dc.subjectlegalizing censorshipen_US
dc.subjectthe communist regimeen_US
dc.subjecttotalitarianismen_US
dc.subjectdemocratizationen_US
dc.subjectPrague Springen_US
dc.titleTiskový zákon č. 81/1966 Sb. a jeho vliv na události Pražského jaracs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-01-25
dc.description.departmentDepartment of Media Studiesen_US
dc.description.departmentKatedra mediálních studiícs_CZ
dc.description.facultyFakulta sociálních vědcs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Social Sciencesen_US
dc.identifier.repId148793
dc.title.translatedPress Act no. 81/1966 and its influence on the events of the Prague Springen_US
dc.contributor.refereeKöpplová, Barbara
dc.identifier.aleph002067406
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineMediální studiacs_CZ
thesis.degree.disciplineMedia Studiesen_US
thesis.degree.programMediální a komunikační studiacs_CZ
thesis.degree.programMedia and Communications Studiesen_US
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFakulta sociálních věd::Katedra mediálních studiícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Social Sciences::Department of Media Studiesen_US
uk.faculty-name.csFakulta sociálních vědcs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Social Sciencesen_US
uk.faculty-abbr.csFSVcs_CZ
uk.degree-discipline.csMediální studiacs_CZ
uk.degree-discipline.enMedia Studiesen_US
uk.degree-program.csMediální a komunikační studiacs_CZ
uk.degree-program.enMedia and Communications Studiesen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csBakalářská práce se zabývá tiskovým zákonem č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích a jeho vlivem na události Pražského jara reformního roku 1968. Chtěla jsem v ní poukázat na důležitou úlohu, jakou v procesu demokratizace komunistického režimu sehrál tiskový zákon a jím legalizovaná cenzura tisku a dalších masových informačních prostředků. Institucionalizovaná cenzura se stala impulsem k zostření kritiky vládnoucí komunistické strany. Po mnoha letech, kdy cenzurní zásahy probíhaly ilegálně, se bylo možné proti tomuto nástroji komunistického řízení, kontrolování a omezování svobody projevu zákonně bránit a požadovat jeho zrušení. Velmi silně se požadavek na zrušení cenzury ozval po IV. sjezdu Svazu československých spisovatelů. Jelikož část reformně smýšlejících vrcholných funkcionářů KSČ podporovala demokratizaci systému, zasazovala se o dosažení svobody projevu, neboť si uvědomovala, že svobodná média dokáží velmi účinně napomáhat reformním myšlenkám, se kterými se ztotožňují. Dosažení zrušení cenzury pak opravdu vneslo do mediálních obsahů již značně otevřenou kritiku stávajících společenskopolitických poměrů v zemi a apel na nutnost reforem. Média vytvářela politický tlak a fungovala jako stmelující prvek veřejnosti nakloněné plánovaným změnám...cs_CZ
uk.abstract.enThesis deals with the Press Act no. 81/1966 Coll., on periodical press and other mass media and its influence on the events of the Prague Spring reform in 1968. I wanted to highlight how important role the press act and its legalization of censorship of the press and other mass media played in the process of democratization of the communist regime. Institutionalized censorship became the impetus for sharpening criticism of the ruling Communist Party. After many years when censorship interventions were carried out illegally, it was possible to lawfully defend against this tool of communist managing, controlling and restricting freedom of expression and to demand its abolition. Very strongly the demand for abolition censorship came after IV. congress of the Union of Czechoslovak Writers. Part of the reform-minded senior officials of the Communist Party which supported the democratization of the system, advocated the attainment of freedom of expression, because they knew that a free media can most effectively contribute to the reform ideas with which they identify. Achieving abolition of censorship then really brought into media content quite open criticism of the existing socio situation in the country and also an appeal that it is necessary to reform it. Media created political pressure and acted as...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra mediálních studiícs_CZ
dc.identifier.lisID990020674060106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV