Show simple item record

Flute as part of chamber music and its use at elementary schools of arts
Příčná flétna jako součást komorní hry a její využití na ZUŠ
dc.contributor.advisorHurníková, Kateřina
dc.creatorKaduchová, Romana
dc.date.accessioned2017-05-27T21:21:29Z
dc.date.available2017-05-27T21:21:29Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/73073
dc.description.abstractHlavnou témou diplomovej práce je hudobný nástroj priečna flauta a jej využitie v predmete komorná hra na základných umeleckých školách. Práca je zameraná na komornú hru v spojení priečnej flauty, na dostupný notový materiál, problémy a výhody komornej hry na ZUŠ z pohľadu učiteľov. Práca je rozdelená do troch obsiahlych kapitol. V prvej kapitole sa autorka venuje historickému prehľadu, zloženiu a mechanike nástroja a známym osobnostiam, ktorí ovplyvnili a prispeli k významu priečnej flauty. V druhej kapitole autorka opisuje a charakterizuje komornú hru a jej históriu. Zameriava sa na výučbu žiakov a spôsobu využitia predmetu na základných umeleckých školách. Súčasťou tejto kapitoly je aj odporúčaná konkrétna literatúra pre žiakov základných umeleckých škôl. V tretej kapitole sa autorka venuje výskumnej časti, kde sa zaoberá analýzou konkrétnych otázok a odpovedí dotazníka. Porovnáva a hodnotí odpovede učiteľov Slovenskej a Českej republiky. Kľúčové slová: flauta, komorná hra, učiteľ, výuka, žiak, základná umelecká školacs_CZ
dc.description.abstractThe main theme of the thesis is a musical instrument called transverse flute and its use in Chamber music subject in primary schools of art. The thesis focuses on chamber music in association with transverse flute, on an available music sheet and problems and benefits of chamber music at the primary school of arts from teachers' perspective. The paper is divided into three broad chapters. In the first chapter, the author focuses on the historical review, the structure and mechanics of the instrument and famous personalities who have influenced and contributed to the importance of transverse flute. In the second chapter, the author describes and characterizes chamber music and its history. She focuses on teaching students and on the method how to use the subject at primary schools of art. Part of this chapter is also a recommendation of specific literature for the students of primary schools of art. In the third chapter, the author addresses the research area which deals with the analysis of specific questions and answers of the questionnaire. She compares and evaluates the responses of teachers in Slovakia and Czech Republic. Keywords: flute, chamber music, teacher, teaching, student, bacis school of artsen_US
dc.languageSlovenčinacs_CZ
dc.language.isosk_SK
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectflautacs_CZ
dc.subjectkomorná hracs_CZ
dc.subjectučiteľcs_CZ
dc.subjectvýukacs_CZ
dc.subjectžiakcs_CZ
dc.subjectzákladná umelecká školacs_CZ
dc.subjectfluteen_US
dc.subjectchamber musicen_US
dc.subjectteacheren_US
dc.subjectteachingen_US
dc.subjectstudenten_US
dc.subjectbacis school of artsen_US
dc.titlePriečna flauta ako súčasť komornej hry a jej využitie na ZUŠsk_SK
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2014
dcterms.dateAccepted2014-09-10
dc.description.departmentKatedra hudební výchovycs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId135264
dc.title.translatedFlute as part of chamber music and its use at elementary schools of artsen_US
dc.title.translatedPříčná flétna jako součást komorní hry a její využití na ZUŠcs_CZ
dc.contributor.refereePerglerová, Marka
dc.identifier.aleph001852002
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy hudební výchova - hra na nástrojcs_CZ
thesis.degree.disciplineTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Music - Musical Instrumenten_US
thesis.degree.programUčitelství pro střední školycs_CZ
thesis.degree.programTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra hudební výchovycs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy hudební výchova - hra na nástrojcs_CZ
uk.degree-discipline.enTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Music - Musical Instrumenten_US
uk.degree-program.csUčitelství pro střední školycs_CZ
uk.degree-program.enTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csHlavnou témou diplomovej práce je hudobný nástroj priečna flauta a jej využitie v predmete komorná hra na základných umeleckých školách. Práca je zameraná na komornú hru v spojení priečnej flauty, na dostupný notový materiál, problémy a výhody komornej hry na ZUŠ z pohľadu učiteľov. Práca je rozdelená do troch obsiahlych kapitol. V prvej kapitole sa autorka venuje historickému prehľadu, zloženiu a mechanike nástroja a známym osobnostiam, ktorí ovplyvnili a prispeli k významu priečnej flauty. V druhej kapitole autorka opisuje a charakterizuje komornú hru a jej históriu. Zameriava sa na výučbu žiakov a spôsobu využitia predmetu na základných umeleckých školách. Súčasťou tejto kapitoly je aj odporúčaná konkrétna literatúra pre žiakov základných umeleckých škôl. V tretej kapitole sa autorka venuje výskumnej časti, kde sa zaoberá analýzou konkrétnych otázok a odpovedí dotazníka. Porovnáva a hodnotí odpovede učiteľov Slovenskej a Českej republiky. Kľúčové slová: flauta, komorná hra, učiteľ, výuka, žiak, základná umelecká školacs_CZ
uk.abstract.enThe main theme of the thesis is a musical instrument called transverse flute and its use in Chamber music subject in primary schools of art. The thesis focuses on chamber music in association with transverse flute, on an available music sheet and problems and benefits of chamber music at the primary school of arts from teachers' perspective. The paper is divided into three broad chapters. In the first chapter, the author focuses on the historical review, the structure and mechanics of the instrument and famous personalities who have influenced and contributed to the importance of transverse flute. In the second chapter, the author describes and characterizes chamber music and its history. She focuses on teaching students and on the method how to use the subject at primary schools of art. Part of this chapter is also a recommendation of specific literature for the students of primary schools of art. In the third chapter, the author addresses the research area which deals with the analysis of specific questions and answers of the questionnaire. She compares and evaluates the responses of teachers in Slovakia and Czech Republic. Keywords: flute, chamber music, teacher, teaching, student, bacis school of artsen_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra hudební výchovycs_CZ
dc.identifier.lisID990018520020106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV