Show simple item record

Do pupils of primary and secondary schools know meaning of newly borrowed anglicisms?
dc.contributor.advisorChejnová, Pavla
dc.creatorJindřichová, Jana
dc.date.accessioned2017-05-27T21:18:57Z
dc.date.available2017-05-27T21:18:57Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/73060
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá výzkumem porozumění anglicismům nově přejatých do českého jazyka u žáků základní školy a studentů nižšího gymnázia. Za nově přejaté považujeme ty, které jsou uvedeny ve slovnících neologismů, případně ještě do slovníků zařazeny nebyly. V teoretické části jsou popsány způsoby obohacování slovní zásoby, především přejímáním z cizích jazyků. Hlavní výzkumnou metodou bylo dotazníkové šetření, které proběhlo v měsíci dubnu roku 2014 mezi žáky 6. a 9 . tříd jedné pražské základní školy a odpovídajících ročníků opavského gymnázia. Výsledky, prezentované v praktické části, byly vztaženy k pohlaví a věku respondentů a také k typu navštěvované školy. Větší množství úspěšných odpovědí jsme zaznamenali v uzavřených otázkách testujících pasivní znalost anglicismů než v úloze s otevřenými otázkami testujícími aktivní znalost anglicismů. Při srovnávání odpovědí dle pohlaví jsme zaznamenali vyšší úspěšnost dívek, případně byly výsledky vyrovnané. Nejvýraznější rozdíly přineslo srovnání respondentů dle věku. Starší žáci dosáhli na všech otázkách podstatně vyšší úspěšnosti než mladší žáci Rozdíly jsme zaznamenali i ve výsledcích žáků základní školy a studentů gymnázia. Gymnazisté vykázali vyšší úspěšnost téměř na všech otázkách. Jako nepodstatná se ukázala doba převzetí daného výrazu...cs_CZ
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with comprehension of newly borrowed anglicisms into the Czech language. As newly borrowed we considered those which are listed in the dictionaries of neologisms, or have not been included in them yet. The comprehension was tested at primary school pupils and students of lower secondary school. The theoretical part describes ways of enriching vocabulary, especially borrowing from foreign languages. The main research method used in the practical part was a survey. It took place in April 2014 among the pupils of the 6th and 9th classes at one of Prague's primary schools and in corresponding classes at Opava secondary school. The results were related to the sex and age of the respondents and also to the type of school they are attending. We observed increased number of successful responses in closed questions testing the passive comprehension of anglicisms than in the open-ended questions testing the active comprehension of anglicisms. Comparing responses by gender, girls reached higher percentage of successful answers or the successful answers of boys and girls were balanced. The most striking differences brought comparison of respondents by age. Older pupils reached on all issues significantly higher success rate than younger pupils. Differences were also observed in the...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectanglicismycs_CZ
dc.subjectneologismycs_CZ
dc.subjectslova přejatács_CZ
dc.subjectznalost cizích slovcs_CZ
dc.subjectžáci zšcs_CZ
dc.subjectanglicismsen_US
dc.subjectneologismsen_US
dc.subjectloan wordsen_US
dc.subjectknowledge of loan wordsen_US
dc.subjectprimary school pupilsen_US
dc.titleZnají žáci základních a středních škol význam nově přejatých anglicismů?cs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2014
dcterms.dateAccepted2014-09-04
dc.description.departmentKatedra českého jazykacs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId125325
dc.title.translatedDo pupils of primary and secondary schools know meaning of newly borrowed anglicisms?en_US
dc.contributor.refereeJanovec, Ladislav
dc.identifier.aleph001847819
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk - český jazykcs_CZ
thesis.degree.disciplineTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools English Language - Czech Languageen_US
thesis.degree.programUčitelství pro střední školycs_CZ
thesis.degree.programTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra českého jazykacs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk - český jazykcs_CZ
uk.degree-discipline.enTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools English Language - Czech Languageen_US
uk.degree-program.csUčitelství pro střední školycs_CZ
uk.degree-program.enTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
thesis.grade.csDobřecs_CZ
thesis.grade.enGooden_US
uk.abstract.csTato diplomová práce se zabývá výzkumem porozumění anglicismům nově přejatých do českého jazyka u žáků základní školy a studentů nižšího gymnázia. Za nově přejaté považujeme ty, které jsou uvedeny ve slovnících neologismů, případně ještě do slovníků zařazeny nebyly. V teoretické části jsou popsány způsoby obohacování slovní zásoby, především přejímáním z cizích jazyků. Hlavní výzkumnou metodou bylo dotazníkové šetření, které proběhlo v měsíci dubnu roku 2014 mezi žáky 6. a 9 . tříd jedné pražské základní školy a odpovídajících ročníků opavského gymnázia. Výsledky, prezentované v praktické části, byly vztaženy k pohlaví a věku respondentů a také k typu navštěvované školy. Větší množství úspěšných odpovědí jsme zaznamenali v uzavřených otázkách testujících pasivní znalost anglicismů než v úloze s otevřenými otázkami testujícími aktivní znalost anglicismů. Při srovnávání odpovědí dle pohlaví jsme zaznamenali vyšší úspěšnost dívek, případně byly výsledky vyrovnané. Nejvýraznější rozdíly přineslo srovnání respondentů dle věku. Starší žáci dosáhli na všech otázkách podstatně vyšší úspěšnosti než mladší žáci Rozdíly jsme zaznamenali i ve výsledcích žáků základní školy a studentů gymnázia. Gymnazisté vykázali vyšší úspěšnost téměř na všech otázkách. Jako nepodstatná se ukázala doba převzetí daného výrazu...cs_CZ
uk.abstract.enThis diploma thesis deals with comprehension of newly borrowed anglicisms into the Czech language. As newly borrowed we considered those which are listed in the dictionaries of neologisms, or have not been included in them yet. The comprehension was tested at primary school pupils and students of lower secondary school. The theoretical part describes ways of enriching vocabulary, especially borrowing from foreign languages. The main research method used in the practical part was a survey. It took place in April 2014 among the pupils of the 6th and 9th classes at one of Prague's primary schools and in corresponding classes at Opava secondary school. The results were related to the sex and age of the respondents and also to the type of school they are attending. We observed increased number of successful responses in closed questions testing the passive comprehension of anglicisms than in the open-ended questions testing the active comprehension of anglicisms. Comparing responses by gender, girls reached higher percentage of successful answers or the successful answers of boys and girls were balanced. The most striking differences brought comparison of respondents by age. Older pupils reached on all issues significantly higher success rate than younger pupils. Differences were also observed in the...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazykacs_CZ
dc.identifier.lisID990018478190106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV