Show simple item record

Ethical aspects in the New Year's speeches by Vaclav Havel
dc.contributor.advisorOvečka, Libor
dc.creatorKovářová, Klára Marie-Anna
dc.date.accessioned2017-05-27T20:40:48Z
dc.date.available2017-05-27T20:40:48Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/72868
dc.description.abstractDiplomová práce "Etické aspekty v novoročních projevech Václava Havla" interpretuje a hodnotí obsah novoročních projevů prezidenta Havla ve světle občanské a politické etiky. Ve studijní části nejprve pojednává o teoretických východiscích (oblasti etického zkoumání; vztah etiky, politiky, svobody) a dále představuje Havlovu etiko-filozofickou dimenzi (filozofické kořeny a inspirační zdroje - ideje, osobnosti). Jádro práce analyzuje etický obsah a vývoj hlavních myšlenek novoročních projevů, jakož i jejich přínos ke tvorbě hodnot na cestě za mravní autonomií a vyzrálejší politickou kulturou. Pod zorným úhlem nových souvislostí i v kontextu bývalého režimu se poslední kapitola zamýšlí nad Havlovými úvahami o etických tématech, která jsou nezbytná pro smysluplné fungování člověka ve společnosti se zřetelem na občansko-politický étos. Klíčová slova Václav Havel, novoroční projevy, etika, politická etika, pravda, láska, svědomí, svoboda, odpovědnost, morálka, mravnost, hodnoty, demokracie, totalita, odvaha, občanská statečnost.cs_CZ
dc.description.abstractThe thesis "Ethical aspects in the New Year's speeches by Vaclav Havel" interprets and evaluates the content of the New Year's speeches by President Havel in the light of civil and political ethics. In the study part first deals with the theoretical background (the areas of ethical consideration; relationship of ethics, politics, freedom) and also represents Havel`s ethical and philosophical dimension (the philosophical roots and sources of inspiration - the ideas, personalities). The core of thesis analyzes the ethical content and the development of the main ideas New Year's speeches, as well as their contribution to value creation on the road to moral autonomy and a more mature political culture. From the perspective of a new relation and in the context of the former regime, the last chapter reflects on Havel's considerations of ethical topics that are necessary for meaningful functioning of person in society with regard to civil and political ethos. Keywords Vaclav Havel, New Year`s speeches, ethics, political ethics, truth, love, conscience, liberty, responsibility, morals, morality, values, democracy, totality, civil courage.en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Katolická teologická fakultacs_CZ
dc.subjectVáclav Havelcs_CZ
dc.subjectnovoroční projevycs_CZ
dc.subjectetikacs_CZ
dc.subjectpolitická etikacs_CZ
dc.subjectpravdacs_CZ
dc.subjectláskacs_CZ
dc.subjectsvědomícs_CZ
dc.subjectsvobodacs_CZ
dc.subjectodpovědnostcs_CZ
dc.subjectmravnostcs_CZ
dc.subjectmorálkacs_CZ
dc.subjecthodnotycs_CZ
dc.subjectdemokraciecs_CZ
dc.subjecttotalitacs_CZ
dc.subjectodvahacs_CZ
dc.subjectobčanská statečnostcs_CZ
dc.subjectVaclav Havelen_US
dc.subjectNew Year`s speechesen_US
dc.subjectethicsen_US
dc.subjectpolitical ethicsen_US
dc.subjecttruthen_US
dc.subjectloveen_US
dc.subjectconscienceen_US
dc.subjectlibertyen_US
dc.subjectresponsibilityen_US
dc.subjectmoralsen_US
dc.subjectmoralityen_US
dc.subjectvaluesen_US
dc.subjectdemocracyen_US
dc.subjecttotalityen_US
dc.subjectcivil courageen_US
dc.titleEtické aspekty v novoročních projevech Václava Havlacs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2014
dcterms.dateAccepted2014-06-18
dc.description.departmentDepartment of Theological Ethics and Theology of Spiritualityen_US
dc.description.departmentKatedra teologické etiky a spirituální teologiecs_CZ
dc.description.facultyKatolická teologická fakultacs_CZ
dc.description.facultyCatholic Theological Facultyen_US
dc.identifier.repId149964
dc.title.translatedEthical aspects in the New Year's speeches by Vaclav Havelen_US
dc.contributor.refereeLorman, Jaroslav
dc.identifier.aleph002071080
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineAplikovaná etikacs_CZ
thesis.degree.disciplineApplied Ethicsen_US
thesis.degree.programHumanitní studiacs_CZ
thesis.degree.programHumanitiesen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csKatolická teologická fakultacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enCatholic Theological Facultyen_US
uk.faculty-name.csKatolická teologická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enCatholic Theological Facultyen_US
uk.faculty-abbr.csKTFcs_CZ
uk.degree-discipline.csAplikovaná etikacs_CZ
uk.degree-discipline.enApplied Ethicsen_US
uk.degree-program.csHumanitní studiacs_CZ
uk.degree-program.enHumanitiesen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csDiplomová práce "Etické aspekty v novoročních projevech Václava Havla" interpretuje a hodnotí obsah novoročních projevů prezidenta Havla ve světle občanské a politické etiky. Ve studijní části nejprve pojednává o teoretických východiscích (oblasti etického zkoumání; vztah etiky, politiky, svobody) a dále představuje Havlovu etiko-filozofickou dimenzi (filozofické kořeny a inspirační zdroje - ideje, osobnosti). Jádro práce analyzuje etický obsah a vývoj hlavních myšlenek novoročních projevů, jakož i jejich přínos ke tvorbě hodnot na cestě za mravní autonomií a vyzrálejší politickou kulturou. Pod zorným úhlem nových souvislostí i v kontextu bývalého režimu se poslední kapitola zamýšlí nad Havlovými úvahami o etických tématech, která jsou nezbytná pro smysluplné fungování člověka ve společnosti se zřetelem na občansko-politický étos. Klíčová slova Václav Havel, novoroční projevy, etika, politická etika, pravda, láska, svědomí, svoboda, odpovědnost, morálka, mravnost, hodnoty, demokracie, totalita, odvaha, občanská statečnost.cs_CZ
uk.abstract.enThe thesis "Ethical aspects in the New Year's speeches by Vaclav Havel" interprets and evaluates the content of the New Year's speeches by President Havel in the light of civil and political ethics. In the study part first deals with the theoretical background (the areas of ethical consideration; relationship of ethics, politics, freedom) and also represents Havel`s ethical and philosophical dimension (the philosophical roots and sources of inspiration - the ideas, personalities). The core of thesis analyzes the ethical content and the development of the main ideas New Year's speeches, as well as their contribution to value creation on the road to moral autonomy and a more mature political culture. From the perspective of a new relation and in the context of the former regime, the last chapter reflects on Havel's considerations of ethical topics that are necessary for meaningful functioning of person in society with regard to civil and political ethos. Keywords Vaclav Havel, New Year`s speeches, ethics, political ethics, truth, love, conscience, liberty, responsibility, morals, morality, values, democracy, totality, civil courage.en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Katolická teologická fakulta, Katedra teologické etiky a spirituální teologiecs_CZ
dc.identifier.lisID990020710800106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV