Show simple item record

Missa chrismatis and Its Changes in the Twentieth Century: A Comparison of Changes in Liturgy and Theology
dc.contributor.advisorKotas, Jan
dc.creatorNěmec, Pavel
dc.date.accessioned2017-05-27T19:15:53Z
dc.date.available2017-05-27T19:15:53Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/72426
dc.description.abstractBibliografická citace Missa chrismatis a její proměny ve dvacátém století: Porovnání změn v liturgii a v teologii: Diplomová práce / Ing. Pavel Němec, DiS.; vedoucí práce: ThLic. Mgr. Jan Kotas. - Praha, 2014. - 93 s. Anotace Missa chrismatis (Mše při svěcení olejů) je mše, kterou ve Svatém týdnu slaví biskup spolu se svými kněžími na znamení vzájemné jednoty. Při této mši kněží obnovují své kněžské závazky a biskup žehná olej katechumenů a nemocných a světí olej křižma. Za poslední století prošel obřad několika proměnami. Ty se odráží i v teologii, kterou liturgie vyjadřuje zdůrazňováním některých prvků. Hlavní reformy liturgie této mše proběhly ve třech fázích v padesátých, šedesátých a sedmdesátých letech 20. století. Práce nejprve sleduje základy a důvody k používání olejů v liturgii katolické církve v kontextu Velikonoc a dále historický vývoj mše, při níž se oleje světily. Dále přehledně porovnává průběh liturgie Missa chrismatis a zachycuje rozdíly v mešních liturgických textech a textech obřadu svěcení olejů v jednotlivých fázích její reformy ve dvacátém století. Na tomto základu zachycuje i vývoj v teologickém obsahu. Klíčová slova Missa chrismatis, svěcení olejů, křižmo, Svatý týden, Zelený čtvrtek, liturgická reforma.cs_CZ
dc.description.abstractMissa chrismatis and Its Changes in the Twentieth Century: A Comparison of Changes in Liturgy and Theology. Missa Chrismatis (Chrism Mass) is a Mass that the bishop celebrates in the Holy Week, together with his priests, which is a sign of mutual unity. During this Mass, the priests renew their priestly vows and the bishop consecrates the oil of catechumens, the oil of the sick and the chrism oil. The ceremony underwent several changes over the past century. These are reflected also in the theology, expressed in the liturgy by emphasizing of certain elements. The major reforms of the liturgy of the Mass took place in several stages in the 50`s, 60`s and 70`s of the 20th century. First, the thesis follows the basics and reasons for the use of oils in the liturgy of the Catholic Church in the context of Easter and then the historical development of the Mass, in which the oils are consecrated. Also it clearly compares the progress of the Missa chrismatis liturgy and captures differences in the liturgical texts and texts of the rite of benediction of oils in the various phases of the reform of the twentieth century. On this basis, it attempts to render the evolution in theological content. Keywords Missa Chrismatis, Benediction of Holy Oils, Chrism, The Holy Week, Maundy Thursday, Liturgical Reform.en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Katolická teologická fakultacs_CZ
dc.subjectMissa chrismatiscs_CZ
dc.subjectsvěcení olejůcs_CZ
dc.subjectkřižmocs_CZ
dc.subjectSvatý týdencs_CZ
dc.subjectZelený čtvrtekcs_CZ
dc.subjectliturgická reformacs_CZ
dc.subjectMissa chrismatisen_US
dc.subjectBenediction of Holy Oilsen_US
dc.subjectChrismen_US
dc.subjectThe Holy Weeken_US
dc.subjectMaundy Thursdayen_US
dc.subjectLiturgical Reformen_US
dc.titleMissa chrismatis a její proměny ve dvacátém století: Porovnání změn v liturgii a v teologiics_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2014
dcterms.dateAccepted2014-06-19
dc.description.departmentDepartment of Pastoral Theology and Law Sciencesen_US
dc.description.departmentKatedra pastorálních oborů a právních vědcs_CZ
dc.description.facultyKatolická teologická fakultacs_CZ
dc.description.facultyCatholic Theological Facultyen_US
dc.identifier.repId138485
dc.title.translatedMissa chrismatis and Its Changes in the Twentieth Century: A Comparison of Changes in Liturgy and Theologyen_US
dc.contributor.refereeOpatrný, Aleš
dc.identifier.aleph001784779
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineKatolická teologiecs_CZ
thesis.degree.disciplineCatholic Theologyen_US
thesis.degree.programTeologiecs_CZ
thesis.degree.programTheologyen_US
uk.faculty-name.csKatolická teologická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enCatholic Theological Facultyen_US
uk.faculty-abbr.csKTFcs_CZ
uk.degree-discipline.csKatolická teologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enCatholic Theologyen_US
uk.degree-program.csTeologiecs_CZ
uk.degree-program.enTheologyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csBibliografická citace Missa chrismatis a její proměny ve dvacátém století: Porovnání změn v liturgii a v teologii: Diplomová práce / Ing. Pavel Němec, DiS.; vedoucí práce: ThLic. Mgr. Jan Kotas. - Praha, 2014. - 93 s. Anotace Missa chrismatis (Mše při svěcení olejů) je mše, kterou ve Svatém týdnu slaví biskup spolu se svými kněžími na znamení vzájemné jednoty. Při této mši kněží obnovují své kněžské závazky a biskup žehná olej katechumenů a nemocných a světí olej křižma. Za poslední století prošel obřad několika proměnami. Ty se odráží i v teologii, kterou liturgie vyjadřuje zdůrazňováním některých prvků. Hlavní reformy liturgie této mše proběhly ve třech fázích v padesátých, šedesátých a sedmdesátých letech 20. století. Práce nejprve sleduje základy a důvody k používání olejů v liturgii katolické církve v kontextu Velikonoc a dále historický vývoj mše, při níž se oleje světily. Dále přehledně porovnává průběh liturgie Missa chrismatis a zachycuje rozdíly v mešních liturgických textech a textech obřadu svěcení olejů v jednotlivých fázích její reformy ve dvacátém století. Na tomto základu zachycuje i vývoj v teologickém obsahu. Klíčová slova Missa chrismatis, svěcení olejů, křižmo, Svatý týden, Zelený čtvrtek, liturgická reforma.cs_CZ
uk.abstract.enMissa chrismatis and Its Changes in the Twentieth Century: A Comparison of Changes in Liturgy and Theology. Missa Chrismatis (Chrism Mass) is a Mass that the bishop celebrates in the Holy Week, together with his priests, which is a sign of mutual unity. During this Mass, the priests renew their priestly vows and the bishop consecrates the oil of catechumens, the oil of the sick and the chrism oil. The ceremony underwent several changes over the past century. These are reflected also in the theology, expressed in the liturgy by emphasizing of certain elements. The major reforms of the liturgy of the Mass took place in several stages in the 50`s, 60`s and 70`s of the 20th century. First, the thesis follows the basics and reasons for the use of oils in the liturgy of the Catholic Church in the context of Easter and then the historical development of the Mass, in which the oils are consecrated. Also it clearly compares the progress of the Missa chrismatis liturgy and captures differences in the liturgical texts and texts of the rite of benediction of oils in the various phases of the reform of the twentieth century. On this basis, it attempts to render the evolution in theological content. Keywords Missa Chrismatis, Benediction of Holy Oils, Chrism, The Holy Week, Maundy Thursday, Liturgical Reform.en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Katolická teologická fakulta, Katedra pastorálních oborů a právních vědcs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV