Show simple item record

Experimental investigation of human gait analysis parameters
Experimentální vyšetření parametrů chůze člověka
dc.contributor.advisorVilímek, Miloslav
dc.creatorHrušková, Natália
dc.date.accessioned2017-05-27T19:06:49Z
dc.date.available2017-05-27T19:06:49Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/72376
dc.description.abstractNázov : Experimentálne vyšetrenie parametrov chôdze človeka Cieľ práce : Hlavným cieľom diplomovej práce bol experiment, pri ktorom boli skúmané kinematické a rozmerové parametre ľudskej chôdze, snímané niekoľkými kamerami a zaznamenanie získaných dát 2D a 3D meraním. Sekundárnym cieľom bolo porovnávanie a štatistické vyhodnotenie dát získaných meraním. Cieľom analýzy bolo odhaliť a popísať prípadné pravidelnosti, vzorce ľudskej chôdze a ďalšie súvislosti u sledovaných probandov. Metódy: V práci bola použitá metóda komparácie. Zmyslom experimentu je porovnávanie nameraných parametrov medzi vykonanými pokusmi každého probanda za rôznych podmienok (rôzne rýchlosti, s oblečením a bez oblečenia, v prostredí 2D a 3D záznamu), rovnako tak ako porovnanie medzi rôznymi probandami navzájom. Výsledky: Experimentom bolo zistené, že pomocou trojrozmerného záznamu chôdze a jej analýzou je možné dokázať závislosť dĺžky kroku na rýchlosti chôdze a taktiež závislosť zmeny výšky postavy na rýchlosti ľudskej chôdze. Toto tvrdenie sa potvrdilo aj pri vzájomnom porovnaní oblečených a vyzlečených probandov. Výsledkom experimentu bolo, že pri zvyšujúcej sa rýchlosti chôdze je dĺžka kroku a zmena výšky postavy najväčšia pri rýchlej chôdzi. Závislosť dĺžky kroku chôdze od reálnej výšky postavy, pri jednotlivých stupňoch...cs_CZ
dc.description.abstractTitle: Experimental investigation of human gait analysis parameters Objective: The main objective of diploma thesis was an experiment, that examined kinematic and dimensional parameters of human gait which was captured by several cameras and acquired data was recorded in 2D and 3D measurement. Secondary objective was to compare and statistically evaluate data acquired from measurement. The objective of analysis was to discover and describe possible regularities, patterns of human gait and other connections in investigated subjects. Methods: Comparative method was used in the thesis. The purpose of the experiment was to compare parameters measured during attempts of every subject that were conducted under different conditions (different velocity, dressed, undressed, in the environment of 2D and 3D recording) and also to compare different subjects with each other. Results: In the experiment we observed that it is possible to prove the relation between the length of a step and the velocity of gait and also the relation between the change in the body height and the velocity of human gait by three dimensional recording of gait and its analysis. This contention was confirmed in the comparison dressed and undressed subjects. The result of the experiment was, that with increasing velocity of gait is...en_US
dc.languageSlovenčinacs_CZ
dc.language.isosk_SK
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportucs_CZ
dc.subjectchôdzacs_CZ
dc.subjectkinematická analýzacs_CZ
dc.subjectanalýza chôdzecs_CZ
dc.subjectbiomechanikacs_CZ
dc.subjectgaiten_US
dc.subjectkinematic analysisen_US
dc.subjectanalysis of gaiten_US
dc.subjectbiomechanicsen_US
dc.titleExperimentálne vyšetrenie parametrov chodze človekask_SK
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2014
dcterms.dateAccepted2014-05-07
dc.description.departmentAnatomie a biomechanikacs_CZ
dc.description.facultyFakulta tělesné výchovy a sportucs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Physical Education and Sporten_US
dc.identifier.repId120087
dc.title.translatedExperimental investigation of human gait analysis parametersen_US
dc.title.translatedExperimentální vyšetření parametrů chůze člověkacs_CZ
dc.contributor.refereeGoldmann, Tomáš
dc.identifier.aleph001796116
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineFyzioterapiecs_CZ
thesis.degree.disciplinePhysiotherapyen_US
thesis.degree.programSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
thesis.degree.programSpecializations in Health Serviceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFakulta tělesné výchovy a sportu::Anatomie a biomechanikacs_CZ
uk.faculty-name.csFakulta tělesné výchovy a sportucs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Physical Education and Sporten_US
uk.faculty-abbr.csFTVScs_CZ
uk.degree-discipline.csFyzioterapiecs_CZ
uk.degree-discipline.enPhysiotherapyen_US
uk.degree-program.csSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
uk.degree-program.enSpecializations in Health Serviceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csNázov : Experimentálne vyšetrenie parametrov chôdze človeka Cieľ práce : Hlavným cieľom diplomovej práce bol experiment, pri ktorom boli skúmané kinematické a rozmerové parametre ľudskej chôdze, snímané niekoľkými kamerami a zaznamenanie získaných dát 2D a 3D meraním. Sekundárnym cieľom bolo porovnávanie a štatistické vyhodnotenie dát získaných meraním. Cieľom analýzy bolo odhaliť a popísať prípadné pravidelnosti, vzorce ľudskej chôdze a ďalšie súvislosti u sledovaných probandov. Metódy: V práci bola použitá metóda komparácie. Zmyslom experimentu je porovnávanie nameraných parametrov medzi vykonanými pokusmi každého probanda za rôznych podmienok (rôzne rýchlosti, s oblečením a bez oblečenia, v prostredí 2D a 3D záznamu), rovnako tak ako porovnanie medzi rôznymi probandami navzájom. Výsledky: Experimentom bolo zistené, že pomocou trojrozmerného záznamu chôdze a jej analýzou je možné dokázať závislosť dĺžky kroku na rýchlosti chôdze a taktiež závislosť zmeny výšky postavy na rýchlosti ľudskej chôdze. Toto tvrdenie sa potvrdilo aj pri vzájomnom porovnaní oblečených a vyzlečených probandov. Výsledkom experimentu bolo, že pri zvyšujúcej sa rýchlosti chôdze je dĺžka kroku a zmena výšky postavy najväčšia pri rýchlej chôdzi. Závislosť dĺžky kroku chôdze od reálnej výšky postavy, pri jednotlivých stupňoch...cs_CZ
uk.abstract.enTitle: Experimental investigation of human gait analysis parameters Objective: The main objective of diploma thesis was an experiment, that examined kinematic and dimensional parameters of human gait which was captured by several cameras and acquired data was recorded in 2D and 3D measurement. Secondary objective was to compare and statistically evaluate data acquired from measurement. The objective of analysis was to discover and describe possible regularities, patterns of human gait and other connections in investigated subjects. Methods: Comparative method was used in the thesis. The purpose of the experiment was to compare parameters measured during attempts of every subject that were conducted under different conditions (different velocity, dressed, undressed, in the environment of 2D and 3D recording) and also to compare different subjects with each other. Results: In the experiment we observed that it is possible to prove the relation between the length of a step and the velocity of gait and also the relation between the change in the body height and the velocity of human gait by three dimensional recording of gait and its analysis. This contention was confirmed in the comparison dressed and undressed subjects. The result of the experiment was, that with increasing velocity of gait is...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Anatomie a biomechanikacs_CZ
dc.identifier.lisID990017961160106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV