Show simple item record

Adult Advanced Life Support in Hospital
dc.contributor.advisorHošťálková, Monika
dc.creatorJarešová, Petra
dc.date.accessioned2017-05-27T19:01:12Z
dc.date.available2017-05-27T19:01:12Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/72348
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou poskytování neodkladné rozšířené kardiopulmocerebrální resuscitace v prostředí zdravotnického zařízení. Hlavním předmětem zájmu je proces, algoritmus, na sebe navazujících jednotlivých kroků, jejichž správné provedení v praxi by mělo vést k poskytnutí efektivní KPCR nebo k minimalizaci následných poresuscitačních komplikací. Práce je zaměřena především na nelékařského zdravotního pracovníka jakožto nezbytného člena zdravotnického týmu, na jeho úkoly, povinnosti a kompetence. Teoretická část bude zpracována dle současných doporučení Evropské resuscitační rady. V následné empirické části je zahrnuta metodologie výzkumného šetření, průběh sběru dat a konečná interpretace výsledků, s následným rozborem a diskuzí. Výzkumné šetření je vedeno formou kvantitativního výzkumu, dotazníkovým šetřením. Cílem výzkumu bylo zjistit úroveň teoretické průpravy respondentů, způsoby průběžného vzdělávání a současné podmínky na vybraných pracovištích. Na základě zjištěných výsledků jsou navržena opatření pro ošetřovatelskou praxi. KLÍČOVÁ SLOVA: rozšířená kardiopulmocerebrální resuscitace (KPCR), náhlá oběhová zástava, náhlá dechová zástava, fibrilace komor, elektrická defibrilace, algoritmus KPCR, poresuscitační syndrom, úkoly sestry.cs_CZ
dc.description.abstractThe Thesis deals with the issue of provision of advanced life support in a Hospital. The main focus is the process, algorithm, of successive individual steps, its correct performance in practice should lead to the provision of effective CPR or to minimize subsequent post-resuscitation complications. The Thesis is mainly focused on non-medical health worker, as an important member of the healthcare team, his tasks, responsibilities and competences. The theoretical part will be processed according to the current guidelines of the European Resuscitation Council. Within the subsequent empirical part is included the methodology of realized research, the process of data collection, and the final interpretation of the results, followed by analysis and discussion. The survey is conducted by quantitative research, using the questionnaire survey. The aim of the research was to determine respondents' level of theoretical training, ways of continuing education and current conditions at selected workplaces. Based on detected results, the steps for nursing practice are proposed. KEY WORDS: advanced life support, sudden cardial arrest, sudden respiratory arrest, ventricular fibrillation, electrical defibrillation, algorithm of KPCR, post - resuscitation syndrome, activities of nurse.en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova. 1. lékařská fakultacs_CZ
dc.subjectrozšířená kardiopulmocerebrální resuscitace (KPCR)cs_CZ
dc.subjectnáhlá oběhová zástavacs_CZ
dc.subjectnáhlá dechová zástavacs_CZ
dc.subjectfibrilace komorcs_CZ
dc.subjectelektrická defibrilacecs_CZ
dc.subjectalgoritmus KPCRcs_CZ
dc.subjectporesuscitační syndromcs_CZ
dc.subjectúkoly sestry při KPCRcs_CZ
dc.subjectcardiopulmocerebral resuscitationen_US
dc.subjectsudden cardial arresten_US
dc.subjectsudden respiratory arresten_US
dc.subjectventricular fibrillationen_US
dc.subjectelectrical defibrillationen_US
dc.subjectalgorithm of KPCRen_US
dc.subjectpost - resuscitation syndromeen_US
dc.subjectactivities of nurse during KPCRen_US
dc.titleNeodkladná rozšířená KPCR v prostředí zdravotnického zařízenícs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2014
dcterms.dateAccepted2014-06-16
dc.description.departmentInstitute of Theory and Practice of Nursing First Faculty of Medicine Charles University in Pragueen_US
dc.description.departmentÚstav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Prazecs_CZ
dc.description.faculty1. lékařská fakultacs_CZ
dc.description.facultyFirst Faculty of Medicineen_US
dc.identifier.repId141451
dc.title.translatedAdult Advanced Life Support in Hospitalen_US
dc.contributor.refereeBurišková, Klára
dc.identifier.aleph001783703
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineOšetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péčics_CZ
thesis.degree.disciplineNurse Care in the Anaesthesiology, Resuscitation and Intensive Careen_US
thesis.degree.programSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
thesis.degree.programSpecializations in Health Serviceen_US
uk.faculty-name.cs1. lékařská fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFirst Faculty of Medicineen_US
uk.faculty-abbr.cs1.LFcs_CZ
uk.degree-discipline.csOšetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péčics_CZ
uk.degree-discipline.enNurse Care in the Anaesthesiology, Resuscitation and Intensive Careen_US
uk.degree-program.csSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
uk.degree-program.enSpecializations in Health Serviceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csDiplomová práce se zabývá problematikou poskytování neodkladné rozšířené kardiopulmocerebrální resuscitace v prostředí zdravotnického zařízení. Hlavním předmětem zájmu je proces, algoritmus, na sebe navazujících jednotlivých kroků, jejichž správné provedení v praxi by mělo vést k poskytnutí efektivní KPCR nebo k minimalizaci následných poresuscitačních komplikací. Práce je zaměřena především na nelékařského zdravotního pracovníka jakožto nezbytného člena zdravotnického týmu, na jeho úkoly, povinnosti a kompetence. Teoretická část bude zpracována dle současných doporučení Evropské resuscitační rady. V následné empirické části je zahrnuta metodologie výzkumného šetření, průběh sběru dat a konečná interpretace výsledků, s následným rozborem a diskuzí. Výzkumné šetření je vedeno formou kvantitativního výzkumu, dotazníkovým šetřením. Cílem výzkumu bylo zjistit úroveň teoretické průpravy respondentů, způsoby průběžného vzdělávání a současné podmínky na vybraných pracovištích. Na základě zjištěných výsledků jsou navržena opatření pro ošetřovatelskou praxi. KLÍČOVÁ SLOVA: rozšířená kardiopulmocerebrální resuscitace (KPCR), náhlá oběhová zástava, náhlá dechová zástava, fibrilace komor, elektrická defibrilace, algoritmus KPCR, poresuscitační syndrom, úkoly sestry.cs_CZ
uk.abstract.enThe Thesis deals with the issue of provision of advanced life support in a Hospital. The main focus is the process, algorithm, of successive individual steps, its correct performance in practice should lead to the provision of effective CPR or to minimize subsequent post-resuscitation complications. The Thesis is mainly focused on non-medical health worker, as an important member of the healthcare team, his tasks, responsibilities and competences. The theoretical part will be processed according to the current guidelines of the European Resuscitation Council. Within the subsequent empirical part is included the methodology of realized research, the process of data collection, and the final interpretation of the results, followed by analysis and discussion. The survey is conducted by quantitative research, using the questionnaire survey. The aim of the research was to determine respondents' level of theoretical training, ways of continuing education and current conditions at selected workplaces. Based on detected results, the steps for nursing practice are proposed. KEY WORDS: advanced life support, sudden cardial arrest, sudden respiratory arrest, ventricular fibrillation, electrical defibrillation, algorithm of KPCR, post - resuscitation syndrome, activities of nurse.en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Prazecs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV