Show simple item record

The Establishment of Museums in Korea and Their Educational Role
dc.contributor.advisorLöwensteinová, Miriam
dc.creatorMelounová, Lucie
dc.date.accessioned2017-05-27T18:27:53Z
dc.date.available2017-05-27T18:27:53Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/72174
dc.description.abstract4 Abstrakt: Cílem této práce je za prvé pojednat o vzniku a vývoji muzeí na Korejském poloostrov , respektive po roce 1948 v Korejské republice. Za druhé je pak zám rem p iblížit jejich eduka ní innost. První muzeum, nazvané Císa ské muzeum, bylo v Koreji z ízeno až na po átku 20. století. Protože rok po jeho otev ení ve ejnosti byla Korea anektována Japonskem, stojí tak vlastn u po átk korejského muzejnictví spíše Japonci než Korejci. Po osvobození v roce 1945 jsou muzea p edána Korejc m. Muzejní innost se ale ani nesta í po ádn rozjet a p ichází korejská válka, b hem které jsou muzea poni ena. Práce se následn zam uje p edevším na nejvýznamn jší jihokorejské muzeum, kterým je Národní muzeum Koreje (NMK). Pro n j je po v tší ást jeho trvání charakteristické hlavn asté st hování z jednoho místa na jiné. V roce 2005 však snad už nadobro našlo místo v moderním nov zbudovaném objektu v soulské tvrti Jongsan. Práv na p íkladu NMK je v druhé ásti práce pojednáno blíže o muzejních vzd lávacích aktivitách. Jsou zmín ny nap íklad n které programy pro cizince i seniory, oblíbené p ednáškové cykly nebo široká nabídka komentovaných prohlídek. Na záv r jsou uvedeny p íklady n kterých výstavních projekt . Klí ová slova: korejská muzea, Národní muzeum Koreje, muzejní edukace, eduka ní programy, výstavycs_CZ
dc.description.abstract5 Abstract: The aim of this thesis is firstly to deal with the emergence and development of museums on the Korean peninsula and since 1948 only in the Republic of Korea. Secondly it aims to concentrate on their educational activities. The very first modern museum in Korea called the Imperial Museum was established at the beginning of the 20th century. A year after the museum opened its door to the public, Korea was annexed by Japan. That had a great impact on the development of the first museums in Korea. After the liberation from Japanese rule in 1945 the museums were handed over to Koreans. Museum activity had only just begun when the Korean War broke out. The focus of the following part is the National Museum of Korea (NMK), the most important museum in South Korea. For most of its history the museum moved from one place to another. In 2005 it finally found its place in a newly built modern building in Soul's district called Jongsan. By taking NMK as an example the thesis explores the museum educational activities. It offers a closer look at programs for foreigners and the growing number of immigrants and senior citizens, popular lecture series, wide range of guided tours etc. Finally, some exhibition projects are introduced. Keywords: Korean museums, National Museum of Korea, museum education,...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.subjectkorejská muzeacs_CZ
dc.subjectNárodní muzeum Korejecs_CZ
dc.subjectmuzejní edukacecs_CZ
dc.subjectedukační programycs_CZ
dc.subjectvýstavycs_CZ
dc.subjectKorean museumsen_US
dc.subjectNational Museum of Koreaen_US
dc.subjectmuseum educationen_US
dc.subjecteducational programsen_US
dc.subjectexhibitionsen_US
dc.titleVznik muzeí v Koreji a jejich vzdělávací rolecs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2014
dcterms.dateAccepted2014-09-10
dc.description.departmentInstitute of East Asian Studiesen_US
dc.description.departmentÚstav Dálného východucs_CZ
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.identifier.repId124437
dc.title.translatedThe Establishment of Museums in Korea and Their Educational Roleen_US
dc.contributor.refereeGlomb, Vladimír
dc.identifier.aleph001852074
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineKoreanistikacs_CZ
thesis.degree.disciplineKorean Studiesen_US
thesis.degree.programFilologiecs_CZ
thesis.degree.programPhilologyen_US
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csKoreanistikacs_CZ
uk.degree-discipline.enKorean Studiesen_US
uk.degree-program.csFilologiecs_CZ
uk.degree-program.enPhilologyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.cs4 Abstrakt: Cílem této práce je za prvé pojednat o vzniku a vývoji muzeí na Korejském poloostrov , respektive po roce 1948 v Korejské republice. Za druhé je pak zám rem p iblížit jejich eduka ní innost. První muzeum, nazvané Císa ské muzeum, bylo v Koreji z ízeno až na po átku 20. století. Protože rok po jeho otev ení ve ejnosti byla Korea anektována Japonskem, stojí tak vlastn u po átk korejského muzejnictví spíše Japonci než Korejci. Po osvobození v roce 1945 jsou muzea p edána Korejc m. Muzejní innost se ale ani nesta í po ádn rozjet a p ichází korejská válka, b hem které jsou muzea poni ena. Práce se následn zam uje p edevším na nejvýznamn jší jihokorejské muzeum, kterým je Národní muzeum Koreje (NMK). Pro n j je po v tší ást jeho trvání charakteristické hlavn asté st hování z jednoho místa na jiné. V roce 2005 však snad už nadobro našlo místo v moderním nov zbudovaném objektu v soulské tvrti Jongsan. Práv na p íkladu NMK je v druhé ásti práce pojednáno blíže o muzejních vzd lávacích aktivitách. Jsou zmín ny nap íklad n které programy pro cizince i seniory, oblíbené p ednáškové cykly nebo široká nabídka komentovaných prohlídek. Na záv r jsou uvedeny p íklady n kterých výstavních projekt . Klí ová slova: korejská muzea, Národní muzeum Koreje, muzejní edukace, eduka ní programy, výstavycs_CZ
uk.abstract.en5 Abstract: The aim of this thesis is firstly to deal with the emergence and development of museums on the Korean peninsula and since 1948 only in the Republic of Korea. Secondly it aims to concentrate on their educational activities. The very first modern museum in Korea called the Imperial Museum was established at the beginning of the 20th century. A year after the museum opened its door to the public, Korea was annexed by Japan. That had a great impact on the development of the first museums in Korea. After the liberation from Japanese rule in 1945 the museums were handed over to Koreans. Museum activity had only just begun when the Korean War broke out. The focus of the following part is the National Museum of Korea (NMK), the most important museum in South Korea. For most of its history the museum moved from one place to another. In 2005 it finally found its place in a newly built modern building in Soul's district called Jongsan. By taking NMK as an example the thesis explores the museum educational activities. It offers a closer look at programs for foreigners and the growing number of immigrants and senior citizens, popular lecture series, wide range of guided tours etc. Finally, some exhibition projects are introduced. Keywords: Korean museums, National Museum of Korea, museum education,...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav Dálného východucs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV