Show simple item record

Systems of linear equations at the primary school - pupils' problems and teachers' views
dc.contributor.advisorVondrová, Naďa
dc.creatorKliner, Jiří
dc.date.accessioned2017-05-27T17:21:04Z
dc.date.available2017-05-27T17:21:04Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/71815
dc.description.abstractCílem diplomové práce bylo popsat kritická místa při řešení soustav lineárních rovnic na základní škole. Nejdříve jsou přehledně uvedeny různé metody řešení soustav rovnic se dvěma neznámými, stručně nastíněna historie soustav lineárních rovnic a dále je téma popsáno z hlediska kurikulárních dokumentů. Na základě studia odborné literatury jsou popsána kritická místa a chyby, kterých se žáci v této oblasti dopouštějí. Realizované výzkumné šetření využilo smíšenou výzkumnou strategii, kde hlavní strategií byl kvalitativní a vedlejší strategií kvantitativní výzkum. Vlastní výzkum sestával z polostrukturovaných rozhovorů se čtyřmi zkušenými učiteli, sestavení dotazníku pro žáky základních škol a vytvoření didaktického testu. Hlavními výsledky práce je popis nejčastějších obtíží žáků při řešení soustav lineárních rovnic, didaktická analýza učebnic a nástin pohledu učitelů na toto téma. Klíčová slova: lineární rovnice a jejich soustavy, obtíže žáků, chyby, polostrukturované rozhovory, didaktický test Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)cs_CZ
dc.description.abstractThe goal of the diploma thesis was to describe critical moments for solving systems of linear equations at the primary school. First, various methods of solving systems of two linear equations with two unknowns are summarized, the history of systems of linear equations is briefly outlined and the theme is described from the point of view of curricular documents. Based on the review of literature, the critical moments and types of mistake made by pupils are described. My own research used the mixed research strategy, where the main strategy was qualitative and the secondary strategy was quantitative. The research consisted of semi-structured interviews with four mathematics teachers, the preparation and realization of a questionnaire for primary school pupils and the creation, realization and analysis of a didactic test. The main results of the thesis consists of the description of the most frequent pupils' problems when solving systems of linear equations, the didactic analysis of textbooks and teachers' views of the topic and its teaching. Keywords: linear equations and their systems, pupils' problems, mistakes, semi-structured interviews, didactic test Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectlineární rovnice a jejich soustavycs_CZ
dc.subjectobtíže žákůcs_CZ
dc.subjectchybycs_CZ
dc.subjectpolostrukturované rozhovorycs_CZ
dc.subjectdidaktický testcs_CZ
dc.subjectlinear equations and their systemsen_US
dc.subjectpupils' problemsen_US
dc.subjectmistakesen_US
dc.subjectsemi-structured interviewsen_US
dc.subjectdidactic testen_US
dc.titleSoustavy lineárních rovnic na základní škole - obtíže žáků a pohled učitelůcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-05-19
dc.description.departmentKatedra matematiky a didaktiky matematikycs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId130706
dc.title.translatedSystems of linear equations at the primary school - pupils' problems and teachers' viewsen_US
dc.contributor.refereeJančařík, Antonín
dc.identifier.aleph002000987
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - matematikacs_CZ
thesis.degree.disciplineTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Mathematicsen_US
thesis.degree.programUčitelství pro střední školycs_CZ
thesis.degree.programTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra matematiky a didaktiky matematikycs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - matematikacs_CZ
uk.degree-discipline.enTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Mathematicsen_US
uk.degree-program.csUčitelství pro střední školycs_CZ
uk.degree-program.enTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csCílem diplomové práce bylo popsat kritická místa při řešení soustav lineárních rovnic na základní škole. Nejdříve jsou přehledně uvedeny různé metody řešení soustav rovnic se dvěma neznámými, stručně nastíněna historie soustav lineárních rovnic a dále je téma popsáno z hlediska kurikulárních dokumentů. Na základě studia odborné literatury jsou popsána kritická místa a chyby, kterých se žáci v této oblasti dopouštějí. Realizované výzkumné šetření využilo smíšenou výzkumnou strategii, kde hlavní strategií byl kvalitativní a vedlejší strategií kvantitativní výzkum. Vlastní výzkum sestával z polostrukturovaných rozhovorů se čtyřmi zkušenými učiteli, sestavení dotazníku pro žáky základních škol a vytvoření didaktického testu. Hlavními výsledky práce je popis nejčastějších obtíží žáků při řešení soustav lineárních rovnic, didaktická analýza učebnic a nástin pohledu učitelů na toto téma. Klíčová slova: lineární rovnice a jejich soustavy, obtíže žáků, chyby, polostrukturované rozhovory, didaktický test Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)cs_CZ
uk.abstract.enThe goal of the diploma thesis was to describe critical moments for solving systems of linear equations at the primary school. First, various methods of solving systems of two linear equations with two unknowns are summarized, the history of systems of linear equations is briefly outlined and the theme is described from the point of view of curricular documents. Based on the review of literature, the critical moments and types of mistake made by pupils are described. My own research used the mixed research strategy, where the main strategy was qualitative and the secondary strategy was quantitative. The research consisted of semi-structured interviews with four mathematics teachers, the preparation and realization of a questionnaire for primary school pupils and the creation, realization and analysis of a didactic test. The main results of the thesis consists of the description of the most frequent pupils' problems when solving systems of linear equations, the didactic analysis of textbooks and teachers' views of the topic and its teaching. Keywords: linear equations and their systems, pupils' problems, mistakes, semi-structured interviews, didactic test Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra matematiky a didaktiky matematikycs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV