Show simple item record

Reading comprehension of the Czech texts among foreign pupils - Level A1
dc.contributor.advisorHájková, Eva
dc.creatorRužbacká, Jana
dc.date.accessioned2017-05-27T17:16:22Z
dc.date.available2017-05-27T17:16:22Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/71789
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou češtiny jako cizího jazyka. Skládá se ze dvou částí. Teoretická část práce se věnuje vymezení pojmů migrace, žák cizinec v prostředí české školy, výuka žáků cizinců, čtení s porozuměním, charakteristika úrovně A1 dle Společného referenčního rámce pro jazyky včetně představení Evropského jazykového portfolia a vokabuláře. Praktická, respektive výzkumná část práce seznamuje s výzkumem realizovaným na základní škole v Praze. Kvalitativní výzkum byl prováděn na vybraných deseti žácích 2. stupně, kteří pocházeli jak ze slovanského jazykového prostředí, tak neslovanského. Cílem výzkumu bylo získat co neucelenější vstupní informace o zkoumaných žácích analýzou jejich IVP, rozhovory s žáky, učiteli a ředitelkou školy, dále analýzou jejich testů a zúčastněným pozorováním. Výzkum se dále zaměřil na dovednost čtení s porozuměním, kdy byly žákům předloženy 3 různé texty. Jeden z textů byl vypracován dle slovní zásoby vokabuláře pro úroveň A1. Další zkoumané texty byly učebnicový text a jeho simplifikovaná verze. Ke každému textu byly vypracovány otázky, které měli žáci vypracovat. Výsledky textů byly porovnány a okomentovány. Neprokázalo se, že čím déle je žák v českém prostředí, tím lépe ovládá český jazyk. Srovnání dvou typů textů nepřineslo očekávaný velký rozdíl ve...cs_CZ
dc.description.abstractThis master theses deals with certain aspects of Czech as foreign language. It comprises of 2 parts. The first one is theoretical background and explains key concepts as e.g. migration, foreign pupil in czech school, teaching of foreign pupils, reading comprehension, characteristic of level A1 according to the Common European Framework of Reference for Languages. It introduces European language portfolio and vocabulary for level A1. The second part is focused on field research that was realised at primary school in Prague. For this qualitative research were chosen 10 pupils from Slavic and Non-Slavic countries. The aim of this research was gaining of compact information about chosen pupils by analysing their individual educational plan, interviews with pupils, teachers and headmaster, analysing their tests and observation. The reseach was concentrated on reading comprehension. 3 different texts were made. One from them was made according to vocabulary for level A1. The other texts were text from textbook and it's simplified version. Each text had a few questions that pupils had to answer. The results of two texts were compared and commented. We cannot say that if pupil is longer time in Czech environment, he or she has better command of Czech language. Comparison of two types of texts did not bring...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectžák cizineccs_CZ
dc.subjectčeština jako cizí jazykcs_CZ
dc.subjectčtení s porozuměnímcs_CZ
dc.subjectúroveň A1cs_CZ
dc.subjectEvropské jazykové portfoliocs_CZ
dc.subjectvokabulářcs_CZ
dc.subjectkvantitativní výzkumcs_CZ
dc.subjectrozhovory se žákycs_CZ
dc.subjectzúčastněné pozorovánícs_CZ
dc.subjectIVPcs_CZ
dc.subjectučebnicový textcs_CZ
dc.subjectsimplifikovaný textcs_CZ
dc.subjectforeign pupilen_US
dc.subjectczech language as foreign languageen_US
dc.subjectreading comprehensionen_US
dc.subjectlevel A1en_US
dc.subjectEvropské language portfolioen_US
dc.subjectvocabularyen_US
dc.subjectquantitative researchen_US
dc.subjectinterviews with pupilsen_US
dc.subjectobservationen_US
dc.subjectindividual plan of educationen_US
dc.subjecttext from textbooken_US
dc.subjectsimplified texten_US
dc.titleČtení s porozuměním českých textů žáků cizinců v úrovni A1cs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-05-20
dc.description.departmentKatedra českého jazykacs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId134182
dc.title.translatedReading comprehension of the Czech texts among foreign pupils - Level A1en_US
dc.contributor.refereeJanovec, Ladislav
dc.identifier.aleph002001250
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk - německý jazykcs_CZ
thesis.degree.disciplineTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Czech Language - German languageen_US
thesis.degree.programUčitelství pro střední školycs_CZ
thesis.degree.programTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra českého jazykacs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk - německý jazykcs_CZ
uk.degree-discipline.enTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Czech Language - German languageen_US
uk.degree-program.csUčitelství pro střední školycs_CZ
uk.degree-program.enTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csDiplomová práce se zabývá problematikou češtiny jako cizího jazyka. Skládá se ze dvou částí. Teoretická část práce se věnuje vymezení pojmů migrace, žák cizinec v prostředí české školy, výuka žáků cizinců, čtení s porozuměním, charakteristika úrovně A1 dle Společného referenčního rámce pro jazyky včetně představení Evropského jazykového portfolia a vokabuláře. Praktická, respektive výzkumná část práce seznamuje s výzkumem realizovaným na základní škole v Praze. Kvalitativní výzkum byl prováděn na vybraných deseti žácích 2. stupně, kteří pocházeli jak ze slovanského jazykového prostředí, tak neslovanského. Cílem výzkumu bylo získat co neucelenější vstupní informace o zkoumaných žácích analýzou jejich IVP, rozhovory s žáky, učiteli a ředitelkou školy, dále analýzou jejich testů a zúčastněným pozorováním. Výzkum se dále zaměřil na dovednost čtení s porozuměním, kdy byly žákům předloženy 3 různé texty. Jeden z textů byl vypracován dle slovní zásoby vokabuláře pro úroveň A1. Další zkoumané texty byly učebnicový text a jeho simplifikovaná verze. Ke každému textu byly vypracovány otázky, které měli žáci vypracovat. Výsledky textů byly porovnány a okomentovány. Neprokázalo se, že čím déle je žák v českém prostředí, tím lépe ovládá český jazyk. Srovnání dvou typů textů nepřineslo očekávaný velký rozdíl ve...cs_CZ
uk.abstract.enThis master theses deals with certain aspects of Czech as foreign language. It comprises of 2 parts. The first one is theoretical background and explains key concepts as e.g. migration, foreign pupil in czech school, teaching of foreign pupils, reading comprehension, characteristic of level A1 according to the Common European Framework of Reference for Languages. It introduces European language portfolio and vocabulary for level A1. The second part is focused on field research that was realised at primary school in Prague. For this qualitative research were chosen 10 pupils from Slavic and Non-Slavic countries. The aim of this research was gaining of compact information about chosen pupils by analysing their individual educational plan, interviews with pupils, teachers and headmaster, analysing their tests and observation. The reseach was concentrated on reading comprehension. 3 different texts were made. One from them was made according to vocabulary for level A1. The other texts were text from textbook and it's simplified version. Each text had a few questions that pupils had to answer. The results of two texts were compared and commented. We cannot say that if pupil is longer time in Czech environment, he or she has better command of Czech language. Comparison of two types of texts did not bring...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazykacs_CZ
dc.identifier.lisID990020012500106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV