Show simple item record

Best interest of the child during the parents' divorce and in the post-divorce care
dc.contributor.advisorHanušová, Jaroslava
dc.creatorBenešová, Zdeňka
dc.date.accessioned2017-05-27T17:15:16Z
dc.date.available2017-05-27T17:15:16Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/71783
dc.description.abstractABSTRAKT
 Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou současné rodiny, konkrétně zajištěním nejlepšího zájmu dítěte v průběhu rozvodu rodičů a v porozvodové péči. Teoretická část nejprve seznamuje s charakteristikami současné rodiny, jako výsledku socio-kulturního vývoje společnosti, a poté se pokouší předložit pojetí současné zdravé rodiny, jako možnosti pozitivního směřování. Zabývá se příčinami a projevy rodiny ohrožené na stabilitě, otázkou rozvodu rodičů ve vztahu k dítěti a porozvodovou péčí dítě. Seznamuje s možností využití podpůrných a ochranných služeb sociálně-právní ochrany dítěte dle současné platné legislativy. 
 Předmětem praktické části práce je kazuistika dosud trvajícího vyostřeného rozvodového konfliktu rodičů, který vyústil ve stav ohrožující zdravý vývoj dítěte. Výzkum se zaměřuje především na způsob naplňování praxe sociálně-právní ochrany. Analyzuje postupy práce, hledá hlavní překážky, které brání zajištění nejlepšího zájmu dítěte a pokouší se nalézt možnosti řešení podpory a ochrany dítěte. KLÍČOVÁ SLOVA
 Nejlepší zájem dítěte, zdravá rodina, rozvod, sociálně-právní ochrana, systémové spojenícs_CZ
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with contemporary family, in particular by ensuring the best interests of the child during the parents' divorce and post-divorce in care. The theoretical part introduces the characteristics of the contemporary family, as a result of socio-cultural development of society, and then attempts to put forward the concept of the current healthy family, as the possibility of a positive direction. It deals with the causes and manifestations of families at risk to stability, the question of divorce of parents in relation to a child after divorce and child care. It introduces the possibility of using supportive and protective services social and legal protection of children under current legislation. The subject of the practical work is still continuing casuistry's growing conflict divorce of parents, which resulted in threatening condition child's healthy development. The research focuses primarily on the way to fulfilling the practice of social and legal protection. Analyzes processes work, looking for the main obstacles to ensure the best interests of the child and trying to find possible solutions support and child protection. KEY WORDS
 The best interests of the child, a healthy family, divorce, social and legal protection, system connectionen_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectRodinacs_CZ
dc.subjectnejlepší zájem dítětecs_CZ
dc.subjectrozvodcs_CZ
dc.subjectsociálně-právní ochranacs_CZ
dc.subjectsystémové spojenícs_CZ
dc.subjectFamilyen_US
dc.subjectthe best interests of the childen_US
dc.subjectdivorceen_US
dc.subjectsocial and legal protectionen_US
dc.subjectsystem connectionen_US
dc.titleNejlepší zájem dítěte v průběhu rozvodu rodičů a v porozvodové péčics_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-05-20
dc.description.departmentKatedra pedagogikycs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId146306
dc.title.translatedBest interest of the child during the parents' divorce and in the post-divorce careen_US
dc.contributor.refereeKučírek, Jiří
dc.identifier.aleph002001249
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy pedagogika - výchova ke zdravícs_CZ
thesis.degree.disciplineTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Pedagogy - Health Educationen_US
thesis.degree.programUčitelství pro střední školycs_CZ
thesis.degree.programTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra pedagogikycs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy pedagogika - výchova ke zdravícs_CZ
uk.degree-discipline.enTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Pedagogy - Health Educationen_US
uk.degree-program.csUčitelství pro střední školycs_CZ
uk.degree-program.enTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csABSTRAKT
 Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou současné rodiny, konkrétně zajištěním nejlepšího zájmu dítěte v průběhu rozvodu rodičů a v porozvodové péči. Teoretická část nejprve seznamuje s charakteristikami současné rodiny, jako výsledku socio-kulturního vývoje společnosti, a poté se pokouší předložit pojetí současné zdravé rodiny, jako možnosti pozitivního směřování. Zabývá se příčinami a projevy rodiny ohrožené na stabilitě, otázkou rozvodu rodičů ve vztahu k dítěti a porozvodovou péčí dítě. Seznamuje s možností využití podpůrných a ochranných služeb sociálně-právní ochrany dítěte dle současné platné legislativy. 
 Předmětem praktické části práce je kazuistika dosud trvajícího vyostřeného rozvodového konfliktu rodičů, který vyústil ve stav ohrožující zdravý vývoj dítěte. Výzkum se zaměřuje především na způsob naplňování praxe sociálně-právní ochrany. Analyzuje postupy práce, hledá hlavní překážky, které brání zajištění nejlepšího zájmu dítěte a pokouší se nalézt možnosti řešení podpory a ochrany dítěte. KLÍČOVÁ SLOVA
 Nejlepší zájem dítěte, zdravá rodina, rozvod, sociálně-právní ochrana, systémové spojenícs_CZ
uk.abstract.enThis diploma thesis deals with contemporary family, in particular by ensuring the best interests of the child during the parents' divorce and post-divorce in care. The theoretical part introduces the characteristics of the contemporary family, as a result of socio-cultural development of society, and then attempts to put forward the concept of the current healthy family, as the possibility of a positive direction. It deals with the causes and manifestations of families at risk to stability, the question of divorce of parents in relation to a child after divorce and child care. It introduces the possibility of using supportive and protective services social and legal protection of children under current legislation. The subject of the practical work is still continuing casuistry's growing conflict divorce of parents, which resulted in threatening condition child's healthy development. The research focuses primarily on the way to fulfilling the practice of social and legal protection. Analyzes processes work, looking for the main obstacles to ensure the best interests of the child and trying to find possible solutions support and child protection. KEY WORDS
 The best interests of the child, a healthy family, divorce, social and legal protection, system connectionen_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogikycs_CZ
dc.identifier.lisID990020012490106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV