Show simple item record

Influence of depth dependence of the Earth's mantle properties on thermal-convection characteristics
dc.contributor.advisorMatyska, Ctirad
dc.creatorŠustková, Hana
dc.date.accessioned2017-05-27T16:45:52Z
dc.date.available2017-05-27T16:45:52Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/71625
dc.description.abstractNázev práce: Vliv hloubkové závislosti fyzikálních vlastností zemského pláště na charakter termální konvekce Autor: Hana Šustková Katedra: Katedra geofyziky Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Ctirad Matyska, DrSc. Abstrakt: Diplomová práce se týká studia konvekce kartézských modelů ve dvou a třech dimenzích. Konkrétně se věnuje systematickému sledování kritických Rayleighových čísel v závislosti na geometrii, modelu viskozity či funkčních závislostech dalších parametrů. V modelech se uvažuje vrstevnatá viskozita a konstantní, nebo teplotně a s hloubkou závislé parametry teplotní roztažnosti a tepelné vodivosti. Systém byl popsán bezrozměrnou klasickou Boussinesqovou aproximací. Část práce je věnována aplikaci maticové metody pro řešení příslušné Stokesovy úlohy a současnému použití Eulerovy metody pro řešení termální rovnice. Samotné výpočty pak byly prováděny v prostředí komerčního software Comsol, a tedy pomocí konečných prvků. Bylo ukázáno, že dominantní vliv na kritická Rayleighova čísla má model viskozity (s rostoucí viskozitou narůstají i kritická Rayleighova čísla), dále velmi zásadní vliv má také geometrie (větší rozměr a dimenze geometrie snižuje kritická Rayleighova čísla). Přítomnost funkčních závislostí teplotní roztažnosti a tepelné vodivosti vede také ke snížení kritických Rayleighových...cs_CZ
dc.description.abstractTitle: Influence of depth dependence of the Earth's mantle properties on thermal-convection characteristics Author: Hana Šustková Department: Department of Geophysics Supervisor: doc. RNDr. Ctirad Matyska, DrSc. Abstract: This thesis concerns the study of convection in Cartesian models in two and three dimensions. Specifically, it deals with the systematic monitoring of critical Rayleigh numbers based on the geometry model, on the functional dependence of the viscosity or of other parameters. Models has been created with layered viscosity and constant or temperature- and depth- dependent parameters (thermal expansion and conductivity). The system has been described by conventional dimensionless Boussinesq approximation. Part of the work is devoted to the application of matrix method for solving the appropriate Stokes flow and use of Euler's method for solving the thermal equation. The actual calculations were then performed in an environment of commercial software Comsol and thus by using the finite element method. It was shown that the dominant influence on the critical Rayleigh numbers has a viscosity model (with increasing viscosity the critical Rayleigh numbers increase), other important parameter is system's geometry (larger size and dimension of the geometry reduce the critical Rayleigh number). The...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.subjectviskozitacs_CZ
dc.subjecttepelná vodivost a teplotní roztažnost zemského pláštěcs_CZ
dc.subjectrežimy termální konvekcecs_CZ
dc.subjectviscosityen_US
dc.subjectthermal conductivity and thermal expansivity of the Earth's mantleen_US
dc.subjectthermal convection regimesen_US
dc.titleVliv hloubkové závislosti fyzikálních vlastností zemského pláště na charakter termální konvekcecs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2014
dcterms.dateAccepted2014-09-02
dc.description.departmentDepartment of Geophysicsen_US
dc.description.departmentKatedra geofyzikycs_CZ
dc.description.facultyMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Mathematics and Physicsen_US
dc.identifier.repId153229
dc.title.translatedInfluence of depth dependence of the Earth's mantle properties on thermal-convection characteristicsen_US
dc.contributor.refereeČížková, Hana
dc.identifier.aleph001847445
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineGeofyzikacs_CZ
thesis.degree.disciplineGeophysicsen_US
thesis.degree.programFyzikacs_CZ
thesis.degree.programPhysicsen_US
uk.faculty-name.csMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Mathematics and Physicsen_US
uk.faculty-abbr.csMFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csGeofyzikacs_CZ
uk.degree-discipline.enGeophysicsen_US
uk.degree-program.csFyzikacs_CZ
uk.degree-program.enPhysicsen_US
thesis.grade.csDobřecs_CZ
thesis.grade.enGooden_US
uk.abstract.csNázev práce: Vliv hloubkové závislosti fyzikálních vlastností zemského pláště na charakter termální konvekce Autor: Hana Šustková Katedra: Katedra geofyziky Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Ctirad Matyska, DrSc. Abstrakt: Diplomová práce se týká studia konvekce kartézských modelů ve dvou a třech dimenzích. Konkrétně se věnuje systematickému sledování kritických Rayleighových čísel v závislosti na geometrii, modelu viskozity či funkčních závislostech dalších parametrů. V modelech se uvažuje vrstevnatá viskozita a konstantní, nebo teplotně a s hloubkou závislé parametry teplotní roztažnosti a tepelné vodivosti. Systém byl popsán bezrozměrnou klasickou Boussinesqovou aproximací. Část práce je věnována aplikaci maticové metody pro řešení příslušné Stokesovy úlohy a současnému použití Eulerovy metody pro řešení termální rovnice. Samotné výpočty pak byly prováděny v prostředí komerčního software Comsol, a tedy pomocí konečných prvků. Bylo ukázáno, že dominantní vliv na kritická Rayleighova čísla má model viskozity (s rostoucí viskozitou narůstají i kritická Rayleighova čísla), dále velmi zásadní vliv má také geometrie (větší rozměr a dimenze geometrie snižuje kritická Rayleighova čísla). Přítomnost funkčních závislostí teplotní roztažnosti a tepelné vodivosti vede také ke snížení kritických Rayleighových...cs_CZ
uk.abstract.enTitle: Influence of depth dependence of the Earth's mantle properties on thermal-convection characteristics Author: Hana Šustková Department: Department of Geophysics Supervisor: doc. RNDr. Ctirad Matyska, DrSc. Abstract: This thesis concerns the study of convection in Cartesian models in two and three dimensions. Specifically, it deals with the systematic monitoring of critical Rayleigh numbers based on the geometry model, on the functional dependence of the viscosity or of other parameters. Models has been created with layered viscosity and constant or temperature- and depth- dependent parameters (thermal expansion and conductivity). The system has been described by conventional dimensionless Boussinesq approximation. Part of the work is devoted to the application of matrix method for solving the appropriate Stokes flow and use of Euler's method for solving the thermal equation. The actual calculations were then performed in an environment of commercial software Comsol and thus by using the finite element method. It was shown that the dominant influence on the critical Rayleigh numbers has a viscosity model (with increasing viscosity the critical Rayleigh numbers increase), other important parameter is system's geometry (larger size and dimension of the geometry reduce the critical Rayleigh number). The...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra geofyzikycs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV